BİR TÜRK MÜNEVVERİ VE MÜTEFEKKİRİ ORD. PROF. DR. ALİ FUAD BAŞGİL’E BAKIŞ

Ord. Prof. Dr. Ali Fuad Başgil, Türk siyasal hayatı açısından önemli bir yere sahiptir. Çok yönlü bir kişiliğe sahip olan Ali Fuad Başgil; akademisyen, hukukçu, siyasetçi, bürokrat, sivil toplum mensubu, yazar, münevver ve mütefekkirdir. Tabulaşmış “Türk Aydını” eleştirisi ile öne çıkan Ali Fuad Başgil, döneminde hem halka dokunan yazılar yazmış, hem de ihtilaflı konularda inandığı gerçekliği savunarak adını duyurmuştur. Bu çalışma kapsamında Ali Fuad Başgil’in siyasal anlamdaki görüşleri üzerinde durulacak olunup biyografisi perspektifinde düşünsel alandaki değişimleri incelenecektir. 

___

 • AŞÇI, A. (2000). A. AŞÇI içinde, ORD. PROF. DR. ALİ FUAD BAŞGİL BİBLİYOGRAFYASI (s. 24-25). İSTANBUL: KUBBEALTI NEŞRİYATI.
 • AYVAZOĞLU, B. (2008). ALİ FUAT BAŞGİL. B. AYVAZOĞLU içinde, SİRETLER VE SURETLER (s. 43). İSTANBUL: KAPI YAYINLARI.
 • BAŞAR, A. H. (1932). PLAN MEFHUMU HAKKINDA. KOOPERATİF DERGİSİ SEÇİLMİŞ MAKALELER, 2.
 • BAŞGİL, A. F. (1934). SOSYALİZMİN TARİFİ III. SİYASİ İLİMLER MECMUASI, 10.
 • BAŞGİL, A. F. (1935). DÖRDÜNCÜ KURULTAY MÜNASEBETİYLE. AYLIK SİYASAL BİLGİLER MECMUASI, 50.
 • BAŞGİL, A. F. (1946). HUKUKUN ANA MESELE VE MÜESSELERİ (s. 49). içinde İSTANBUL: HAK KİTABEVİ.
 • BAŞGİL, A. F. (1946). SEÇİM KANUNUN KIYMETİ VE EKSİKLERİ. HÜR FİKİRLER MECMUASI.
 • BAŞGİL, A. F. (1947). DEVLETİN ÜLKE UNSURU . İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MECMUASI, 1277-1278.
 • BAŞGİL, A. F. (1956). VATANDAŞ HAK HÜRRİYETLERİNİN KORUNMMASI MESELESİ VE ANAYASAMIZ (s. 19). içinde İSTANBUL: AKGÜN MATBAASI.
 • BAŞGİL, A. F. (1960). İLMİN IŞIĞINDA GÜNÜN MESELELERİ. içinde İSTANBUL: YAĞMUR YAYINLARI.
 • BAŞGİL, A. F. (1960). BİRİNCİ CİLT FASİKÜL I. ESAS TEŞKİLAT HUKUKU (s. 209). içinde İSTANBUL: BAHA MATBAASI.
 • BAŞGİL, A. F. (1964, HAZİRAN 22). MİLLET VE DEVLET. YENİ İSTANBUL, s. 1.
 • BAŞGİL, A. F. (1964, TEMMUZ 3). MİLLİYETÇİLİĞİN İDEOLOJİSİ. YENİ İSTANBUL, s. 1.
 • BAŞGİL, A. F. (2007). MİLLİYETÇİLİK. ORD. PROF.DR. ALİ FUAD BAŞGİL'DEN MEKTUPLAR (s. 138). içinde İSTANBUL: YAĞMUR YAYINLARI.
 • BAŞGİL, A. F. (2013). A. F. BAŞGİL içinde, HATIRALAR (s. 93). İSTANBUL: KUBBEALTI NEŞRİYATI.
 • BAŞGİL, A. F. (2014). MESLEK VE MEŞREBİM. A. F. BAŞGİL içinde, İLMİN IŞIĞINDA GÜNÜN MESELELERİ (s. 245). İSTANBUL: YAĞMUR YAYINLARI.
 • BAŞGİL, A. F. (2017). 27 MAYIS İHTİLALİ VE SEBEPLERİ. A. F. BAŞGİL içinde, 27 MAYIS İHTİLALİ VE SEBEPLERİ (s. 124-137). İSTANBUL: YAĞMUR YAYINLARI.
 • BORATAV, K. (1982). K. BORATAV içinde, TÜRKİYE'DE DEVLETÇİLİK (s. 59). ANKARA: SAVAŞ YAYINLARI.
 • CHP. (1935). CHP DÖRDÜNCÜ BÜYÜK KURULTAYI. CHP DÖRDÜNCÜ BÜYÜK KURULTAYI GÖRÜŞMELER TUTULGASI (s. 48). ANKARA: ULUS BASIMEVİ.
 • ÇANKAYA, M. A. (1968). M. A. ÇANKAYA içinde, SON ASIR TARİHİNİN ÖNEMLİ OLAYLARIYLA BİRLİKDE YENİ MÜLKİYE TARİHİ VE MÜLKİYELİLER (MÜLKİYE ŞEREF KİTABI) II. CİLD (s. 870). ANKARA: MARS MATBAASI.
 • DEMİRCİ, H. A. (2017). BİR BİYOGRAFİNİN İZİNDE ALİ FUAD BAŞGİL'İN HAYATINDAN VE MÜCADELESİNDEN BAZI KESİTLER. H. E. BERİŞ içinde, ALİ FUAD BAŞGİL'E ARMAĞAN (s. 23). ANKARA: MRK BASKI VE TANITIM HİZMETLERİ .
 • GÖZE, E. (2000). E. GÖZE içinde, ORD. PROF. DR. ALİ FUAD BAŞGİL BİBLİYOGRAFYASI (s. VIII). İSTANBUL: KUBBEALTI NEŞRİYÂTI.
 • HAKLI, S. Z. (2018). S. Z. HAKLI içinde, ALİ FUAD BAŞGİL BİR DÜŞÜNÜRÜN FİKRİ HARİTASI (s. 7). ANKARA: LİBERTE YAYINLARI.
 • HAKLI, S. Z. (2018). S. Z. HAKLI içinde, ERKEN DÖNEM CUMHURİYET'TE AHMET AĞAOĞLU'NUN KEMALİZM'İ LİBERAL PERSPEKTİFTEN YORUMLAMA ÇALIŞMALARI (s. 90). ANKARA: LİBERAL DÜŞÜNCE.
 • KAPANİ, M. (2000). POLİTİKA BİLİMİNE GİRİŞ (s. 36). içinde ANKARA: BİLGİ YAYINEVİ.
 • MİLLİYET. (1967, NİSAN 19). BAŞGİL. MİLLİYET: http://gazetearsivi.milliyet.com.tr/GununYayinlari/j7y6wzQ98_x2B_ljWLoVSeeX5g_x3D__x3D, adresinden alınmıştır
 • MİLLİYET. (1986, MAYIS 27). BAŞGİL'İ ÖLÜMLE TEHDİT ETTİM. MİLLİYET : http://gazetearsivi.milliyet.com.tr/GununYayinlari/zlWeESyQvmSvGwlS_x2F_goOcw_x3D_ , adresinden alınmıştır
 • SOYAK, H. R. (2006). H. R. SOYAK içinde, ATATÜRK'TEN HATIRALAR (s. 598). İSTANBUL: YAPIKREDİ YAYINLARI.
 • YAYLA, A. (1998). LİBERALİZM. A. YAYLA içinde, LİBERALİZM (s. 191-192). ANKARA: LİBERTE YAYINLARI.
 • YILDIRIM, S., & ZEYNEL, B. K. (2010). S. YILDIRIM, & B. K. ZEYNEL içinde, TBMM ALBÜMÜ 2. CİLT 1950-1980 (s. 863). ANKARA: TBMM BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ.
 • ZAİM, S. (2005). ALİ FUAD BAŞGİL. S. ZAİM içinde, HAYATILARIYLA YOL GÖSTERENLER (s. 17). İSTANBUL: TÜRK EDEBİYATI VAKFI YAYINLARI.

___

APA Şık, A. (2019). BİR TÜRK MÜNEVVERİ VE MÜTEFEKKİRİ ORD. PROF. DR. ALİ FUAD BAŞGİL’E BAKIŞ . Ekonomi İşletme Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Dergisi , 5 (1) , 63-78 .