YÖNETİM FONKSİYONLARININ UYGULANDIĞI ALANLARDA ORTAYA ÇIKAN HATA DEĞERLERİNİN OLUŞTURDUĞU YENİ İLİŞKİLERİN PANEL VERİ MODELLERİ İLE İRDELENMESİ

Şirketlerde verilen kararların getireceği sonuçların farklı olması bazen şirketleri zarara veya sıkıntılara sokmaktadır. Bunun tersi de olmaktadır. Verilen kararlar şirketi olumlu bir sahaya veya çok kârlı bir noktaya getirmektedir. Yönetim fonksiyonları olarak ele alınan, yönetme, koordinasyon, örgütleme, kontrol ve denetim ile ilgili bütün kararların sonuçları şirketlerde analiz edilmemektedir. Bu çalışmada yönetim fonksiyonlarına ait karar beklentileri ile gerçekleşmeler arasındaki ilişki test edilmiştir. Hataların oluşturduğu alanlar yönetim alanları olarak kabul edilmiştir. Holding yapısı içerisinde faaliyet gösteren 8 şirketin verileri bir bütünün parçaları olduğundan şirketlere ait panel veri kullanılmıştır. Çalışmada 1999-2008 arasında 8 bağlı şirkete ait finansal değişkenler kullanılarak panel regresyon analizi yapılmıştır. Holdingin net satışlarının belirleyenlerini bulmak üzere yapılan analizde net satışlar üzerinde personel giderlerinin etkisi büyük olmasına karşılık malzeme maliyeti değişkenlerinin etkisi çok sınırlı kalmıştır. Ayrıca şirket kârlılığının belirleyenleri araştırılmıştır. Analiz sonuçlarına göre şirket kârlılığında personel giderlerinin diğer değişkenlere göre görece etkisi büyük olmasına karşılık malzeme maliyetleri değişkeninin katsayısı çok küçük bulunmuştur. Son olarak net satışlar ile şirket kârları arasındaki pozitif ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Bu da büyük şirketlerin daha çok kâr elde şansına sahip olduğunu gösteriyor. Bu bulgu bize şirketlerin birleşme yoluyla büyümeleri durumunda kârlılıklarını arttırabileceklerini gösteriyor.

___

 • Ansoff., H.I., Toward a Strategic Theory of The Firm, in Business Strategy, (Readings texts) Penguin Education 1971
 • Baltagi, B.H. (2005), Econometric Analysis of Panel Data, Third Edition, John Wiley Sons Ltd., Chichester, England.
 • Battram, A.(1998), Navigation Complexity, The Industrial Society, Londra, pp. 200.
 • Baxendale, Sidney J., (2001), “Activity-Based Costing for the Small Business: A Primer”, Business Horizons, (1), 61-68.
 • Brown, R.L., Durbin, J., Evans,J.M. (1975), Techniques for Testing the Constancy of Repiession
 • Relationships Over Time-With Discussion, Journal of Royal Statistical Society, Series B, Vol.37, 1975, pp. 155.
 • Cardinaels, Eddy; Roodhooft, Filip ve Warlop Luk, (2004), “The Value of Activity-Based Costing in
 • Competitive Pricing Decisions”, Journal of Management Accounting Research, 16, 133-148. Colwyn, J. ve Dugdale, D., (2002), “The ABC Bandwagon and the Juggernaut of Modernity”, Accounting,
 • Organization and Society. Deming, W. E. (1986), Out of the Crisis, Cambridge, MİT, 1986.
 • Dohan Z. (1997), Rewiring the Corporate Brain: Using the New Science to Rethink How We Structure and Lead Organizations, Berrett-Koehler Publishers.
 • Ersenhart, L.P. (1960), A Treatise on the Differential Geometry of Curves and Surface, Dover, Pub. New York.
 • Greene, W.H. (2003), Econometric Analysis, Prentice Hall, New Jersey.
 • Griffits, W. E. R & Carte H. (1993), Learning and Practicing Econometrics, John Wiley, New York.
 • Hsaio C. (1986), Analysis of Panel Data, Cambridge University Press.
 • Halil C. (1994), Organizasyon ve Yönetim, Siyasal Kitapevi, Ankara, sy.22.
 • Heathfield, D. F. (1971), Production Functions, Macmillan Studies in Economics, Macmillan Press, New York.
 • James H. (1994), The Management Challenge, Second edition, Macmillan, 1994.
 • Jean B. ve Marie J. S.(2004), Evvel Zaman İçinde Mezopotomya, çevirmen Anita Tatlıer, Yapı Kredi Bankası Yayınları.
 • Jerald G. ve Robert A. B.(1993), Behaviour in Organization, A Division of Simon and Schuster Inc., pp.230.
 • John R. S. (1993), Management for Productivity, John Wiley and Sons Inc., NewYork, 1993, pp.8-15.
 • Maja Šušteršič , Dušan Mramor , Jure Zupan, “Consumer credit scoring models with limited data, Expert Systems with Applications:” An International Journal, v.36 n.3, p.4736-4744, April, 2009.
 • Meyer. J. Objectifs et Strategies de I'Enrreprise, Paris, 1972, pp.15-18.
 • Michel Grabisch, Christophe Labreuche, Jean-Claude Vansnick, “On the extension of pseudo-Boolean functions for the aggregation of interacting criteria”, European Journal of Operational Research Volume 148, Issue 1, 1 July 2003, Pages 28-47.
 • Nelson D.L. ve Quick J.C.(1995), Organizational Behaviour, Alternate Ed. West Publishing Comp., Minneapolis, pp.395.
 • Öztürk E., Şerbetçi, M., 1989. Dengeleme Hesabı, Cilt II, Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik
 • Mimarlık Fakültesi, Genel Yayın No:144, Fak.Yay. No:40. Karade-niz Teknik Üniversitesi Basımevi. Pazarlioglu M. V. (2001) 1980-1990 Döneminde Türkiye’de İç Göç Üzerine Ekonometrik Model Çalışması,
 • V.Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, 19-22 Eylül 2001, Adana.
 • Peters T. J.(1987), Thriving on Chaos: Handbook for a Management Revolution, Newyork.
 • Richard L.(2003), Entrepreneur’s Toolkit: Tools and Techniques to Launch and Grow Your New Business,
 • Harvard Business School Publishing Corporation, pp.161. Samuel N. K. (1999), Sümer Mitolojisi, Çevirmen: Hamide Koyukan, Kabalcı Yayınevi.
 • Samuel N. K. (2002), Sümerler-Tarihleri, Kültürleri ve Karakterleri, Çevirmen: Özcan Büze, Kabalcı Yayınevi.
 • Warner H. (2000), Physical Principles of the Quantum Theory, Dover, Ean: 9780486601137.

___

Bibtex @ { iuekois112085, journal = {Istanbul University Econometrics and Statistics e-Journal}, eissn = {1308-7215}, address = {}, publisher = {İstanbul Üniversitesi}, year = {2011}, volume = {0}, number = {11}, pages = {128 - 153}, title = {YÖNETİM FONKSİYONLARININ UYGULANDIĞI ALANLARDA ORTAYA ÇIKAN HATA DEĞERLERİNİN OLUŞTURDUĞU YENİ İLİŞKİLERİN PANEL VERİ MODELLERİ İLE İRDELENMESİ}, key = {cite}, author = {Turhan, Yrd. Doç. Dr. Mustafa and Taşseven, Yrd. Doç. Dr. Özlem} }
APA Turhan, Y. D. D. M. & Taşseven, Y. D. D. Ö. (2011). YÖNETİM FONKSİYONLARININ UYGULANDIĞI ALANLARDA ORTAYA ÇIKAN HATA DEĞERLERİNİN OLUŞTURDUĞU YENİ İLİŞKİLERİN PANEL VERİ MODELLERİ İLE İRDELENMESİ . Istanbul University Econometrics and Statistics e-Journal , 0 (11) , 128-153 .
MLA Turhan, Y. D. D. M. , Taşseven, Y. D. D. Ö. "YÖNETİM FONKSİYONLARININ UYGULANDIĞI ALANLARDA ORTAYA ÇIKAN HATA DEĞERLERİNİN OLUŞTURDUĞU YENİ İLİŞKİLERİN PANEL VERİ MODELLERİ İLE İRDELENMESİ" . Istanbul University Econometrics and Statistics e-Journal 0 (2011 ): 128-153 <
Chicago Turhan, Y. D. D. M. , Taşseven, Y. D. D. Ö. "YÖNETİM FONKSİYONLARININ UYGULANDIĞI ALANLARDA ORTAYA ÇIKAN HATA DEĞERLERİNİN OLUŞTURDUĞU YENİ İLİŞKİLERİN PANEL VERİ MODELLERİ İLE İRDELENMESİ". Istanbul University Econometrics and Statistics e-Journal 0 (2011 ): 128-153
RIS TY - JOUR T1 - YÖNETİM FONKSİYONLARININ UYGULANDIĞI ALANLARDA ORTAYA ÇIKAN HATA DEĞERLERİNİN OLUŞTURDUĞU YENİ İLİŞKİLERİN PANEL VERİ MODELLERİ İLE İRDELENMESİ AU - Yrd. Doç. Dr. MustafaTurhan, Yrd. Doç. Dr. ÖzlemTaşseven Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - DO - T2 - Istanbul University Econometrics and Statistics e-Journal JF - Journal JO - JOR SP - 128 EP - 153 VL - 0 IS - 11 SN - -1308-7215 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Ekonometri ve İstatistik e-Dergisi YÖNETİM FONKSİYONLARININ UYGULANDIĞI ALANLARDA ORTAYA ÇIKAN HATA DEĞERLERİNİN OLUŞTURDUĞU YENİ İLİŞKİLERİN PANEL VERİ MODELLERİ İLE İRDELENMESİ %A Yrd. Doç. Dr. Mustafa Turhan , Yrd. Doç. Dr. Özlem Taşseven %T YÖNETİM FONKSİYONLARININ UYGULANDIĞI ALANLARDA ORTAYA ÇIKAN HATA DEĞERLERİNİN OLUŞTURDUĞU YENİ İLİŞKİLERİN PANEL VERİ MODELLERİ İLE İRDELENMESİ %D 2011 %J Istanbul University Econometrics and Statistics e-Journal %P -1308-7215 %V 0 %N 11 %R %U
ISNAD Turhan, Yrd. Doç. Dr. Mustafa , Taşseven, Yrd. Doç. Dr. Özlem . "YÖNETİM FONKSİYONLARININ UYGULANDIĞI ALANLARDA ORTAYA ÇIKAN HATA DEĞERLERİNİN OLUŞTURDUĞU YENİ İLİŞKİLERİN PANEL VERİ MODELLERİ İLE İRDELENMESİ". Istanbul University Econometrics and Statistics e-Journal 0 / 11 (Eylül 2011): 128-153 .
AMA Turhan Y. D. D. M. , Taşseven Y. D. D. Ö. YÖNETİM FONKSİYONLARININ UYGULANDIĞI ALANLARDA ORTAYA ÇIKAN HATA DEĞERLERİNİN OLUŞTURDUĞU YENİ İLİŞKİLERİN PANEL VERİ MODELLERİ İLE İRDELENMESİ. Istanbul University Econometrics and Statistics e-Journal. 2011; 0(11): 128-153.
Vancouver Turhan Y. D. D. M. , Taşseven Y. D. D. Ö. YÖNETİM FONKSİYONLARININ UYGULANDIĞI ALANLARDA ORTAYA ÇIKAN HATA DEĞERLERİNİN OLUŞTURDUĞU YENİ İLİŞKİLERİN PANEL VERİ MODELLERİ İLE İRDELENMESİ. Istanbul University Econometrics and Statistics e-Journal. 2011; 0(11): 128-153.
IEEE Y. D. D. M. Turhan ve Y. D. D. Ö. Taşseven , "YÖNETİM FONKSİYONLARININ UYGULANDIĞI ALANLARDA ORTAYA ÇIKAN HATA DEĞERLERİNİN OLUŞTURDUĞU YENİ İLİŞKİLERİN PANEL VERİ MODELLERİ İLE İRDELENMESİ", , c. 0, sayı. 11, ss. 128-153, Eyl. 2011