ÜCRETLİ ÖĞRETMENLERİN MESLEĞE ADANMIŞLIKLARI

Günümüzde eğitim alanında meydana gelen baş döndürücü teknolojik gelişmeler, altyapı ve fiziki şartlardaki iyileşmelere rağmen kaliteli bir eğitime mesleğe kendini adamış öğretmenlerin çabaları olmadan ulaşmak oldukça zordur. Türk eğitim sisteminde aynı iş tanımı ile aynı görevleri üstlenen kadrolu, sözleşmeli ve ücretli şeklinde farklı kadro tanımlarına sahip öğretmenlik uygulamaları bulunmaktadır. Bu araştırmada Türk eğitim sisteminin tartışmalı ve vazgeçilmez unsurlarından biri olan ücretli öğretmenlerin, mesleğe adanmışlıklarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi amaçlamıştır. Bu amaçla 2018-2019 eğitim öğretim yılında Karaman ilinde görev yapan 120 ücretli öğretmene, “Öğretmenlik Mesleğine Adanmışlık Ölçeği” ve kişisel bilgi formu uygulanmıştır. Toplanan veriler SPSS 22 paket programında Mann-Whitney U testi ve Kruskal-Wallis testleri ile analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda ücretli öğretmenlerin, “çok yüksek düzeyde” mesleğe adanmış oldukları ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda ölçeğin mesleğe bağlılık, özverili çalışma ve öğrencilere adanma alt boyutlarında da ücretli öğretmenler “çok yüksek düzeyde” mesleğe adanmışlardır. Ücretli öğretmenlerin branşı ve çalıştıkları okul kademeleri mesleğe adanmışlıkları ile anlamlı düzeyde ilişkili iken; cinsiyet, görev yaptıkları yerleşim yeri, fakülteden mezuniyet yılları ve ücretli öğretmenlik yaptıkları süre değişkenleri ile anlamlı bir ilişki ortaya çıkmamıştır. Çalışma sonucuna göre okul öncesi branşında ve okul öncesi kurumlarında çalışan ücretli öğretmenlerin mesleğe adanmışlıkları diğer branş ve kurumlarda çalışan ücretli öğretmenlerden daha yüksektir. Mesleğe adanmışlık puanlarının en düşük olduğu grup ise ortaöğretim grubunda yer alan branşlara aittir.

___

  • Kozikoğlu, İ., Senemoğlu, N. (2018). Öğretmenlik mesleğine adanmışlık ölçeğinin geliştirilmesi: geçerlik ve güvenirlik çalışması. International Journal of Human Sciences, 15(4), 2614-2625.
  • Öztaş, S.(2010). Kadrolu, sözleşmeli ve ücretli statüye göre öğretmenlerin mesleki aidiyet duygusunun değerlendirilmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
  • Polat, S. (2013). Ücretli öğretmenlik istihdamının yarattığı sorunlar üzerine nitel bir araştırma. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 67-88.
  • Tuncer, M. (2012). Türkiye’deki kadrosuz öğretmen istihdamının kadrosuz istihdam edilen öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(3), 797-818.
  • Turhan, M., Demirli, C., ve Nazik, G., (2012). Sınıf öğretmenlerinin mesleğe adanmışlık düzeyine etki eden faktörler: Elazığ örneği. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21, 179-192.
  • Yalçın, D. (2017). Ücretli öğretmenlik uygulamasının öğrencilerin matematik dersine karşı tutumuna etkisinin incelenmesi. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 03(01), 1-11.

___

Bibtex @araştırma makalesi { eyyad825763, journal = {Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi}, issn = {2667-5390}, address = {eyyadergisi@gmail.com}, publisher = {Ahmet DURMAZ}, year = {2020}, volume = {3}, number = {2}, pages = {52 - 72}, title = {ÜCRETLİ ÖĞRETMENLERİN MESLEĞE ADANMIŞLIKLARI}, key = {cite}, author = {Sarıbaş, Mustafa and Akça, Dilek and Meydan, Ali} }
APA Sarıbaş, M. , Akça, D. & Meydan, A. (2020). ÜCRETLİ ÖĞRETMENLERİN MESLEĞE ADANMIŞLIKLARI . Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi , 3 (2) , 52-72 .
MLA Sarıbaş, M. , Akça, D. , Meydan, A. "ÜCRETLİ ÖĞRETMENLERİN MESLEĞE ADANMIŞLIKLARI" . Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi 3 (2020 ): 52-72 <
Chicago Sarıbaş, M. , Akça, D. , Meydan, A. "ÜCRETLİ ÖĞRETMENLERİN MESLEĞE ADANMIŞLIKLARI". Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi 3 (2020 ): 52-72
RIS TY - JOUR T1 - ÜCRETLİ ÖĞRETMENLERİN MESLEĞE ADANMIŞLIKLARI AU - MustafaSarıbaş, DilekAkça, AliMeydan Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 52 EP - 72 VL - 3 IS - 2 SN - 2667-5390- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi ÜCRETLİ ÖĞRETMENLERİN MESLEĞE ADANMIŞLIKLARI %A Mustafa Sarıbaş , Dilek Akça , Ali Meydan %T ÜCRETLİ ÖĞRETMENLERİN MESLEĞE ADANMIŞLIKLARI %D 2020 %J Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi %P 2667-5390- %V 3 %N 2 %R %U
ISNAD Sarıbaş, Mustafa , Akça, Dilek , Meydan, Ali . "ÜCRETLİ ÖĞRETMENLERİN MESLEĞE ADANMIŞLIKLARI". Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi 3 / 2 (Aralık 2020): 52-72 .
AMA Sarıbaş M. , Akça D. , Meydan A. ÜCRETLİ ÖĞRETMENLERİN MESLEĞE ADANMIŞLIKLARI. EYYAD. 2020; 3(2): 52-72.
Vancouver Sarıbaş M. , Akça D. , Meydan A. ÜCRETLİ ÖĞRETMENLERİN MESLEĞE ADANMIŞLIKLARI. Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi. 2020; 3(2): 52-72.
IEEE M. Sarıbaş , D. Akça ve A. Meydan , "ÜCRETLİ ÖĞRETMENLERİN MESLEĞE ADANMIŞLIKLARI", , c. 3, sayı. 2, ss. 52-72, Ara. 2020