Küresel Salgın Coronavirüs (Covıd-19) Sürecinde Sınıf Öğretmenlerinin Çevrim İçi Ders Anlatırken Yaşadığı Deneyimler

Türkiye’de 15 Mart 2020 tarihinde COVID-19 pandemisinden dolayı okulları tatil edip uzaktan eğitim faaliyetlerini başlatmıştır. Bu çalışmanın amacı, sınıf öğretmelerinin çevrim içi ders anlatırken yaşamış olduğu deneyimlerinden yola çıkarak okullardaki uzaktan eğitim sürecinin olumlu ve olumsuz yönlerini ortaya çıkarmaktır. Araştırmada nicel araştırma yöntemi kullanılmış ve tarama deseninden yararlanılmıştır. Çalışmaya 2020-2021 eğitim-öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilkokullarda görev yapan ve uzaktan eğitimle ders vermiş olan 157 sınıf öğretmeni katılmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen “Çevrim içi ders anlatım süreci deneyimleri anketi” kullanılmıştır. Veriler betimsel istatistiklerden yararlanılarak analiz edilmiştir. Bulgulardan yola çıkarak ulaşılan dikkat çekici sonuçlardan bazıları şunlardır: Araştırmaya katılan öğretmenler çevrim içi eğitimde öğrencilerin dikkatini çekmekte ve sınıf yönetimini sağlamakta zorlandıklarını, ders anlatımı için yeterli donanıma sahip olduklarını düşünmelerine rağmen mezun oldukları öğretim kurumlarında çevrim içi ders anlatımına ilişkin çalışmalar ile ilgili yeterli bilgi ve beceriyi kazanamadıklarını, ders işlerken internet bağlantısında kopmalar olduğunu ve bu nedenle ders anlatımlarında sorunlar yaşayabildiklerini ifade etmişler.

___

 • Akyol, B. (2015). İstatistik Temel Kavramlarına Giriş. 30 Ekim 2021, https://slideplayer.biz.tr/slide/2777022/adresinden alındı.
 • Balaman, F., ve Hanbay Tiryaki, S. (2021). Corona Virüs (Covid-19) nedeniyle mecburi yürütülen uzaktan eğitim hakkında öğretmen görüşleri. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 10 (1), 52-84.
 • Bakioğlu, B., ve Çevik, M. (2020). COVID-19 pandemisi sürecinde fen bilimleri öğretmenlerinin uzaktan eğitime ilişkin görüşleri. Electronic Turkish Studies, 15(4).
 • Canpolat, U., ve Yıldırım, Y. (2021). Ortaokul öğretmenlerinin COVID-19 salgın sürecinde uzaktan eğitim deneyimlerinin incelenmesi. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi (AUAd),7(1), 74-109
 • Cantürk, G. ve Cantürk, A. (2021). İngilizce öğretmenlerinin Covid-19 küresel salgını sürecinde gerçekleştirdikleri uzaktan eğitim deneyimleriyle ilgili görüşlerinin metaforlar yoluyla belirlenmesi.
 • Uluslararası Dil, Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Güncel Yaklaşımlar Dergisi (CALESS), 3 (1), 1-38.
 • COVID-19 pandemisi (2020, 23 Ocak). Vikipedi: Özgür Ansiklopedi. 10 Haziran 2021'de https://tr.wikipedia.org/wiki/COVID-19_pandemisi adresinden alındı.
 • Develi, H. (2020, Nisan). Dilimize Bulaşanlar – Türk Dil Kurumu. https://www.tdk.gov.tr/icerik/basindan/dilimize-bulasanlar/ adresinden erişildi.
 • Duban, N., ve Şen, F. G. (2020). Sınıf öğretmeni adaylarının COVID-19 pandemi sürecine ilişkin görüşleri. Turkish Studies, 15(4), 357-376.
 • Durak, G., Çankaya, S., ve İzmirli, S. (2020). COVID-19 pandemi döneminde Türkiye’deki üniversitelerin uzaktan eğitim sistemlerinin incelenmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 14(1), 787-809.
 • Eğitim-Sen, T. (2020). Salgın sürecinde eğitim sisteminde karşılaşılan sorunlar ve beklentiler anketi sonuçları açıklandı. https://turkegitimsen.org.tr/icerik_goster.php?Id=13798 adresinden erişildi.
 • Karasar, N. (1999). Bilimsel araştırmada yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım Ltd. Şti.
 • Kurnaz, A., Kaynar, H., Barışık, C. Ş., ve Doğrukök, B. (2020). Öğretmenlerin uzaktan eğitime ilişkin görüşleri. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 293-322.
 • Saygı, H. (2021). Covid-19 pandemi uzaktan eğitim sürecinde sınıf öğretmenlerinin karşılaştığı sorunlar. Açık öğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi (AUAd), 7(2), 109-129.
 • Tümen Akyıldız, S. (2020). Pandemi döneminde yapılan uzaktan eğitim çalışmalarıyla ilgili İngilizce öğretmenlerinin görüşleri (bir odak grup tartışması). RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (21), 679-696. DOI: 10.29000/rumelide.835811.
 • Türkiye'de COVID-19 pandemisi. (2020, 11 Mart). Vikipedi: Özgür Ansiklopedi. https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye%27de_COVID-19_pandemisi adresinden 10 Haziran 2021'de alındı
 • Yenerer, T. (2021). Uzaktan eğitim uygulamalarının sınıf öğretmenleri görüşlerine göre değerlendirilmesi (Master'sthesis, Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimler Enstitüsü).
 • Yılmaz, E., Güner, B., Mutlu, H., Doğanay, G., ve Yılmaz, D. (2020). Veli algısına göre pandemi dönemi uzaktan eğitim sürecinin niteliği. Konya: Palet Yayıncılık.

___

Bibtex @araştırma makalesi { eyyad1051748, journal = {Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi}, issn = {2667-5390}, address = {eyyadergisi@gmail.com}, publisher = {Ahmet DURMAZ}, year = {2022}, volume = {5}, number = {1}, pages = {38 - 50}, title = {Küresel Salgın Coronavirüs (Covıd-19) Sürecinde Sınıf Öğretmenlerinin Çevrim İçi Ders Anlatırken Yaşadığı Deneyimler}, key = {cite}, author = {Arslan, Bereket and Maviş Sevim, Özge} }
APA Arslan, B. & Maviş Sevim, Ö. (2022). Küresel Salgın Coronavirüs (Covıd-19) Sürecinde Sınıf Öğretmenlerinin Çevrim İçi Ders Anlatırken Yaşadığı Deneyimler . Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi , 5 (1) , 38-50 .
MLA Arslan, B. , Maviş Sevim, Ö. "Küresel Salgın Coronavirüs (Covıd-19) Sürecinde Sınıf Öğretmenlerinin Çevrim İçi Ders Anlatırken Yaşadığı Deneyimler" . Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi 5 (2022 ): 38-50 <
Chicago Arslan, B. , Maviş Sevim, Ö. "Küresel Salgın Coronavirüs (Covıd-19) Sürecinde Sınıf Öğretmenlerinin Çevrim İçi Ders Anlatırken Yaşadığı Deneyimler". Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi 5 (2022 ): 38-50
RIS TY - JOUR T1 - Küresel Salgın Coronavirüs (Covıd-19) Sürecinde Sınıf Öğretmenlerinin Çevrim İçi Ders Anlatırken Yaşadığı Deneyimler AU - BereketArslan, ÖzgeMaviş Sevim Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - DO - T2 - Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 38 EP - 50 VL - 5 IS - 1 SN - 2667-5390- M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi Küresel Salgın Coronavirüs (Covıd-19) Sürecinde Sınıf Öğretmenlerinin Çevrim İçi Ders Anlatırken Yaşadığı Deneyimler %A Bereket Arslan , Özge Maviş Sevim %T Küresel Salgın Coronavirüs (Covıd-19) Sürecinde Sınıf Öğretmenlerinin Çevrim İçi Ders Anlatırken Yaşadığı Deneyimler %D 2022 %J Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi %P 2667-5390- %V 5 %N 1 %R %U
ISNAD Arslan, Bereket , Maviş Sevim, Özge . "Küresel Salgın Coronavirüs (Covıd-19) Sürecinde Sınıf Öğretmenlerinin Çevrim İçi Ders Anlatırken Yaşadığı Deneyimler". Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi 5 / 1 (Ağustos 2022): 38-50 .
AMA Arslan B. , Maviş Sevim Ö. Küresel Salgın Coronavirüs (Covıd-19) Sürecinde Sınıf Öğretmenlerinin Çevrim İçi Ders Anlatırken Yaşadığı Deneyimler. EYYAD. 2022; 5(1): 38-50.
Vancouver Arslan B. , Maviş Sevim Ö. Küresel Salgın Coronavirüs (Covıd-19) Sürecinde Sınıf Öğretmenlerinin Çevrim İçi Ders Anlatırken Yaşadığı Deneyimler. Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi. 2022; 5(1): 38-50.
IEEE B. Arslan ve Ö. Maviş Sevim , "Küresel Salgın Coronavirüs (Covıd-19) Sürecinde Sınıf Öğretmenlerinin Çevrim İçi Ders Anlatırken Yaşadığı Deneyimler", , c. 5, sayı. 1, ss. 38-50, Ağu. 2022