Z Kuşağı Seçmen Davranışları

Uygarlık tarihine bakıldığında toplum yapıları zamanla ekonomik, sosyal ve siyasal temele dayalı birçok değişikliğe uğramıştır. Her toplumda farklı zaman dilimleri içerisinde gerçekleşen bu dönüşümler yeni kuşakların oluşmasına neden olmuştur. Bilim ve teknolojinin ilerlemesiyle kuşaklar bir öncekine göre daha ileri seviyede yaşamaya başlamıştır. Her nesil yeni koşullarda yaşamını sürdürürken ihtiyaçlar ve talepler de bu koşullara bağlı olarak dönüşmüştür. Özellikle 1995 ve bazı kaynaklarda 2000 yılı sonrasında doğan Z kuşağının diğer kuşaklara göre önemli bir farkı vardır. Bu kuşak, teknolojik gelişmelerin son hızla sürdüğü bir dönemde dünyaya gelmiştir. Özellikle ülkemizde yakın tarihte olması beklenen seçimler için önemli bir rol oynayacağı düşünülen Z kuşağı, siyasi partilerin de ilgisini çekmektedir. Teknolojik çağda doğdukları için diğer kuşaklara göre farklı bir zihin yapısına sahiptirler. Analitik düşünme ve hızlı karar verme bu kuşağın belirleyici özelliklerindendir. Bireysel hareket eden bu kuşak, diğer kuşaklara göre daha özgüvenlidir. Özgür ruhlu oldukları için kurallardan pek hoşlanmazlar. Yapılan görüşmelerde sosyal medyanın Z kuşağı üzerinde baskın biçimde etkili olduğu gözlenmiştir. Bu sebeple siyasi partilerin seçim çalışmalarında özellikle sosyal medyaya ağırlık vermesinin Z kuşağını etkilemesi açısından olumlu olacağı gözlenmiştir. Bu çalışmada literatür taraması yapılırken bir yandan Z kuşağına ilişkin özellikler ve bilgiler toplanmış öte yandan da seçmen davranışlarının kuramsal yapıları incelenmiştir Farklı kesimlerden seçilen Z kuşağı bireyleriyle yapılan mülakat (görüşme) sonuçları çalışmaya aktarılmıştır. Ekonomik gelir seviyesi yüksek olup aynı zamanda modern ailelerde yaşayan bireylerin politik fikirler açısından da özgür karar alabilmektedir. Buna karşın geleneksel ailelerden gelen bireylerin daha muhafazakâr yapıda olup politik açıdan da geleneksel davrandığı gözlenmektedir. Böylelikle yapılacak seçimlerde oy kullanması beklenen Z kuşağının olası oy verme davranışları için veri oluşturulmuştur.

Generation Z Voter Behavior

Considering the history of civilization, social structures have undergone many changes based on economic, social and political foundations over time. These transformations, which took place in different time periods in every society, have led to the formation of new generations. With the advancement of science and technology, generations have begun to live at a more advanced level than the previous one. While each generation continues to live in new conditions, needs and demands have also transformed depending on these conditions. Especially the Z generation, born after 1995 and some sources after 2000, has a significant difference compared to other generations. This generation was born at a time when technological developments continued at full speed. For this reason, generation Z has a different socio-cultural and mental structure compared to other generations. In the interviews, it was observed that social media is dominantly effective on the Z generation. For this reason, it has been observed that the political parties' emphasis on social media in their election activities will be positive in terms of affecting the Z generation. In this study, while the literature is being searched on the one hand, the characteristics and information about the Z generation were collected, on the other hand, the theoretical structures of the voter behaviors were examined. Individuals living in modern families with a high level of economic income can also make free decisions in terms of political ideas. On the other hand, it is observed that individuals from traditional families are more conservative and politically traditional. Thus, data was created for the possible voting behaviors of the Z generation, which is expected to vote in the elections to be held.

___

 • Adıgüzel, O., Batur, Z. H., & Ekşili, N. (2014). Kuşakların Değişen yüzü ve Y Kuşağı ile Ortaya Çıkan Yeni Çalışma Tarzı: Mobil Yakalılar. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 165-182.
 • Alp, M., & Akkılıç, M. E. (2020). Kitle İletişim Araçlarının Genç Seçmenlerin Davranışsal Niyetleri Üzerindeki Etkisi. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21-35.
 • Bauman, Z. (1993). Postmodern Etik. (A. Türker, Çev.) İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Bauman, Z. (2017). Akışkan Modernite. İstanbul: Can.
 • Csobanka, Z. E. (2016, 08 20). The Z Generation. Acta Educationis Generalis, 63-76.
 • Çebi, M. (2012). Yeniliklerin Yayılmasında Sosyal Taklidin ve Kanaat Önderlerinin İşlevsel Önemi: Gabriel Tarde’ın Sosyal Taklit Teorisi Açısından Bir İnceleme. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 1-18.
 • Çetinkaya, K. B. (2020, Kasım 26). X,Y,Z Kuşağı...Peki ya Ötesi. Mayıs 25, 2021 tarihinde https://bilimgenc.tubitak.gov.tr/makale/x-y-z-kusagi-peki-ya-otesi adresinden alındı
 • Doğan, M. (2011). Sosyalleşme, Sosyal Değişme ve Siyasal Sosyalleşme. İstanbul Journal Sociological Studies, 31-40.
 • Dolot, A. (2018). The Characteristics og Generation Z. e-mentor, 44-50.
 • Downs, A. (1957). An Economic Theory of Political Action in a Democracy. Journal of Political Economy, Vol. 65, No. 2 , 135-150.
 • Güvenç, B. (1984). İnsan ve Kültür. Ankara : Remzi Kitabevi.
 • Heywood, A. (2019). Politics. London: Palgrave.
 • Korkmaz, Ö. E. (2020, 08). Geleneksel Kitle İletişim Araçlarınadan Dijital Medyaya Geçiş Sürecinde Değişen Seçmen Davranışları: Kuşaklar Üzerine Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Ana Bilim Dalı.
 • Mortimer, J. T., & Shanahan, M. J. (2002). Handbook of Life Course. New York: Cluver Academic Publishers.
 • Nisbet, R. (1969). Social Change and History. New York: Oxford University Press.
 • Özturan, H. (2011). Etik ile Ahlâk Arasında:türkçe Ahlak Felsefesi Literatürüne Dair etik Kavramı Kullanımı ve Üzerinden Bir Değerlendirme. türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 9(17), 169-202.
 • Pieper, A. (1999). Etiğe Gİriş. (V. A. Gönül Sezer, Çev.) İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Scot, M. (2021, 11 12). 1913 : Tableau politique de la France de l’Ouest. Paris, France.
 • Tari, A. (2011). Z Generation. Budapest: Tericum Könyvkiadó.
 • Taş, Y., Demirdöğmez, M., & Küçükoğlu, M. (2017). Geleceğimiz Olan Z Kuşağının Çalışma Hayatına Muhtemel Etkileri. Opus Uluslar arası Toplum Araştırmalrı Dergisi, 1030-1048.
 • Uygunkan, S. B. (2005). Kültürleme Kavramı ve Televizyon. Kurgu , 2005-2013.
 • Ünal, B. A. (2016). Oy Verme DAvranışı Modelleri. OİSABİAD, 95-119.
 • Yatkın, A. (2015). Kamuda Etik Yönetimi. Ankara: Nobel.

___

Bibtex @araştırma makalesi { jena1035189, journal = {Eğitim ve Yeni Yaklaşımlar Dergisi}, eissn = {2667-5560}, address = {}, publisher = {Serkan SAY}, year = {2021}, volume = {4}, number = {2}, pages = {141 - 164}, doi = {10.52974/jena.1035189}, title = {Z Kuşağı Seçmen Davranışları}, key = {cite}, author = {Hafızoğlu, Yeşim} }
APA Hafızoğlu, Y. (2021). Z Kuşağı Seçmen Davranışları . Eğitim ve Yeni Yaklaşımlar Dergisi , 4 (2) , 141-164 . DOI: 10.52974/jena.1035189
MLA Hafızoğlu, Y. "Z Kuşağı Seçmen Davranışları" . Eğitim ve Yeni Yaklaşımlar Dergisi 4 (2021 ): 141-164 <
Chicago Hafızoğlu, Y. "Z Kuşağı Seçmen Davranışları". Eğitim ve Yeni Yaklaşımlar Dergisi 4 (2021 ): 141-164
RIS TY - JOUR T1 - Z Kuşağı Seçmen Davranışları AU - YeşimHafızoğlu Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.52974/jena.1035189 DO - 10.52974/jena.1035189 T2 - Eğitim ve Yeni Yaklaşımlar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 141 EP - 164 VL - 4 IS - 2 SN - -2667-5560 M3 - doi: 10.52974/jena.1035189 UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Eğitim ve Yeni Yaklaşımlar Dergisi Z Kuşağı Seçmen Davranışları %A Yeşim Hafızoğlu %T Z Kuşağı Seçmen Davranışları %D 2021 %J Eğitim ve Yeni Yaklaşımlar Dergisi %P -2667-5560 %V 4 %N 2 %R doi: 10.52974/jena.1035189 %U 10.52974/jena.1035189
ISNAD Hafızoğlu, Yeşim . "Z Kuşağı Seçmen Davranışları". Eğitim ve Yeni Yaklaşımlar Dergisi 4 / 2 (Aralık 2021): 141-164 .
AMA Hafızoğlu Y. Z Kuşağı Seçmen Davranışları. Eğitim ve Yeni Yaklaşımlar Dergisi. 2021; 4(2): 141-164.
Vancouver Hafızoğlu Y. Z Kuşağı Seçmen Davranışları. Eğitim ve Yeni Yaklaşımlar Dergisi. 2021; 4(2): 141-164.
IEEE Y. Hafızoğlu , "Z Kuşağı Seçmen Davranışları", , c. 4, sayı. 2, ss. 141-164, Ara. 2021, doi:10.52974/jena.1035189