Düzce Orman Ürünleri Sanayisi’nin Sorunları ve Çözüm Önerileri

Öz Bu çalısmayla Düzce orman ürünleri sanayisi’nin, iki büyük deprem ve Đl
Anahtar Kelimeler:

Düzce, orman ürünleri, sanayisi

Kaynakça

Aytin, A., 2006. Düzce Đli Orman Ürünleri Endüstrisinin Mevcut Durumu, Sorunları Ve Çözüm Önerileri, Z.K.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.

Düzce Đl Gelisme Planı (DĐGEP), 2004. Düzce.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Verileri, 2005. Düzce

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Verileri (DTSO), 2006. Düzce.

EDG, 1992. Recommendation on Assessment of Drying Quality of Timber, European Drying Group, Hamburg-Germany

Kantay, R., 1993. Kereste Kurutma ve Buharlama, Đstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi, Ormancılık Eğitim ve Kültür Vakfı, Yayın No: 6, ĐSTANBUL

Ormancılık Özel Đhtisas Komisyonu Raporu, 2000. Sekizinci Bes Yıllık Kalkınma Planı, Ankara.

Orman Genel Müdürlüğü, 2006. Ankara.

Özdamar, K., 2002. Paket Programlar ile Đstatistiksel Veri Analizi-1, ISBN: 975-6787- 00-7, Eskisehir

Sevim Korkut, D., 2005. Toplam Bakım Yönetimi ve Orman Ürünleri Đsletmesinde Uygulanması, Đ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi.

Kaynak Göster

APA Aytin, A , Sevim Korkut, D . (2007). Düzce Orman Ürünleri Sanayisi’nin Sorunları ve Çözüm Önerileri . Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi , 3 (1) , 1-17 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/duzceod/issue/4831/290720