BETON AGREGALARINDA ALKALİ REAKTİVİTE YATKINLIĞININ TESPİTİ İÇİN RILEM YAKLAŞIMI

Bu çalışma, yazarın 2007-2014 yılları arasında üyesi bulunduğu RILEM 219-ACS Teknik Komitesi çalışmalarının çıktıları ışığında beton agregaları için betonda zararlı genleşmeler ve çatlamalara sebebiyet veren alkali reaktivitesi tespiti ve sınıflandırılmasını anlatmaktadır. Bu sayede, uluslararası kabul görmüş standartların ve agrega değerlendirme metodolojilerine giden yolda ülkemiz araştırmacılarına son gelişmeler aktarılarak RILEM yaklaşımının tanıtımı ve yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır. Geçmişten günümüze alkali agrega reaktivitesi konusunda çalışmalar yapmış olan teknik komitelerin bilgileri ışığında, güncel öneri ve test metotları tanıtılmış, karşılaştırılmalı değerlendirmeleri gerçekleştirilerek geliştirilmeye açık konular vurgulanmıştır

RILEM APPROACH FOR ASSESSING POTENTIAL ALKALI REACTIVITY OF CONCRETE AGGREGATES

This paper mentions the alkali reactivity determination and reactivity degree classification for concrete aggregates in view of the work conducted by RILEM 219-ACS Technical Committee of which the author is a member between the years 2007-2014. Thus, it is aimed to introduce national researchers the latest developments on the way to internationally accepted test and aggregate evaluation methods in order to raise their awareness and disseminate the results of the committee work. In light of the technical committee reports from the past to present, state of the art recommendations and test methodologies are described, their comparative evaluation as well as possible further research topics on this area are presented

Kaynakça

Nixon PJ, Sims I. RILEM Recommendations for the Prevention of Damage by Alkali- Aggregate Reactions in New Concrete Structures. RILEM Technical Committee 219- ACS, RILEM State-of-the-Art Reports, Cilt 17, 2016, s. 176.

Fernandes I, Andiç-Çakır Ö., Hooton D. Assessing Aggregates for Alkali-Aggregate Reactions Potential, Construction Materials, Institution of Civil Engineering Proceedings, s 1-8, basımda

Jensen V, Fournier B. Influence of Different Procedures on Accelerated Mortar Bar and Concrete Prism Tests: Assessment of Seven Norwegian Alkali-Reactive Aggregates, 11th International Conference on Alkali-Aggregate Reaction in Concrete, Quebec City, Canada, 2000, s. 345-354.

Deng M, Xu Z, Tang M. Suitability of Test Methods for Alkali-Silica Reactivity of Aggregates to Chinese Aggregates. 13th International Conference on Alkali-Aggregate Reaction, Trondheim, Norway, 2000, s 39-48.

Fernandes I, Santos Silva A, Soares D, Ramos V, Leal S. The Effectiveness of Laboratory Expansion Tests in the Identification of Slowly Reactive Aggregates, Concrete in Australia, Concrete Institute of Australia, vol. 42, 2015, s. 72-80.

Freitag SA, St John DA, Goguel R. ASTM C 1260 and the Alkali-Reactivity of New Zealand Greywackes, 11th International Conference on Alkali-Aggregate Reaction, Québec, Canada, 2000, s 305-313.

Hooton RD, Rogers CA. Development of the NBRI Rapid Mortar-Bar Test Leading to its Use in North America, 9th International Conference on Alkali-Aggregate Reaction, London, UK,1992, s. 461-467.

Shayan A, Xu A, Morris H. Comparative Study of the Concrete Prism Test (CPT 60°C,

% RH) and Other Accelerated Tests. In Proceedings of the 13th International Conference on Alkali-Aggregate Reaction, Trondheim, Norway, 2008, s. 391-400.

Soers E. The Alkali-Aggregate Reaction in Belgium, Advanced Seminar On Alkali- Aggregate Reaction - the European Dimension, Queen Mary and Westfield College, London, UK, 1990, s. 147-160.

Alaejos P, Lanza Bermşdez MA, Velasco A. Effectiveness of the Accelerated Mortar- Bar Test to Detect Rapid Reactive Aggregates (Including the Pessimum Content) and Slowly Reactive Aggregates, Cement and Concrete Research Cilt 58, 2014, s. 13-19.

Nixon, PJ, Lindgård, J, Borchers, I, Wigum, BJ, Schouenborg, B. The EU "Partner" Project- European Standard Tests to Prevent Alkali Reactions in Aggregates Final Results and Recommendations, 13th International Conference on Alkali-Aggregate Reactions in Concrete, Trondheim, Norway: 2008, s. 300-309.

Folliard, KJ, Ideker, JH, Thomas, MDA, Fournier, B. Assessing Aggregate Reactivity Using the Accelerated Concrete Prism Test, 7th CANMET/ACI International Conference on Recent Advances in Concrete Technology - Supplementary Papers, Las Vegas, NV: 2004, s. 269-283.

Ideker, JH, Folliard, KJ, Fournier, B, Thomas, MDA. The Role Of "Non-Reactive" Aggregates In The Accelerated (60 °C) Concrete Prism Test. Marc-André Bérubé Symposium on Alkali-Aggregate Reactivity in Concrete. 8th CANMET/ACI International Conference on Recent Advances in Concrete Technology, 2006, s. 45-70.

Ideker, JH, East, BL, Folliard, K.J, Thomas MDA, Fournier B. The Current State of the Accelerated Concrete Prism Test, 13th International Conference on Alkali-Aggregate Reactions in Concrete, Trondheim, Norway, 2008, s. 300-309.

Lindgård, J, Andiç-Çakır, Ö, Borchers, I, Broekmans, M, Brouard, E, Fernandes, I, Giebson, C, Pedersen, B, Pierre, C, Rİnning, TF, Thomas, MDA, Wigum, BJ RILEM TC219-ACS-P: Literature survey on performance testing, COIN project report 27, ISBN: 978-82-536-1209-6, 2011, s. 164.

Lindgård, J, Andiç-Çakır, Ö, Fernandes, I, Rİnning, TF, Thomas, MDA, Alkali-Silica Reactions (ASR): Literature Review On Parameters Influencing Laboratory Performance Testing, Cement and Concrete Research, Cilt 42, 2012, s. 223-243.

Lindgård, J, Thomas, MDA, Sellevold, EJ, Pedersen, B, Andiç-Çakır, Ö, Justnes, H, Rİnning TJ, Alkali-Silica Reaction (ASR)--Performance Testing: Influence of Specimen Pre-Treatment, Exposure Conditions and Prism Size on Alkali Leaching and Prism Expansion, Cement and Concrete Research, Cilt 53, 2013, s 68-90.

Giebson, C, Seyfarth, K, Ludwig, HM, Correlation of ASR Performance Testing for Highway Pavement Concretes with Field Performance and Investigations into Boosting the Alkali Level, 14th International Conference on Alkali-Aggregate Reactions in Concrete, Austin, Texas, 2012, elektronik ortamda yayımlandı.

Yüksel, C, Mardani-Aghabaglou, A, Beglarigale, A, Yazıcı, H, Ramyar, K, Andiç-Çakır, Ö, Influence of Water/Powder Ratio and Powder Type on Alkali-Silica Reactivity and Transport Properties of Self-Consolidating Concrete, Materials and Structures/Materiaux et Constructions, Cilt 49, 2016, s. 289-299. ÖZGEÇMİŞ / CV

Özge ANDİÇ ÇAKIR; Doç.Dr. (Assoc.Prof)

Lisans derecesini 1999'da Ege Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden, Yüksek Lisans ve Doktora

derecelerini de sırasıyla 2002 ve 2007 yılllarında aynı bölümde Yapı Malzemesi Anabilim Dalı'ndan aldı. Hala

Ege Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Temel çalışma

alanları: beton teknolojisi, beton agregaları, özel betonlar ve sürdürülebilir yapı malzemeleri üzerinedir.

She got her bachelors' degree in the Civil Engineering Department at Ege University, Izmir/Turkey in 1999, and

her master degree and PhD degre at the same Department, Materials of Construction Division in 2002 and

, respectively. She is still an academic member of the Civil Engineering Department at Ege University. Her

major areas of interests are: concrete technology, concrete aggregates, special concretes and sustainable

materials for construction

Kaynak Göster