Stratejik Bir Karar: Gemi Alım-Satımı Zamanlaması

Yatırım kararları, isletmeler açısından stratejik öneme sahip kararlardır.Deniz tasımacılıgı sektöründe çalısan isletmelerin yatırım kararları arasında gemi alım-satım kararları ilk sıralarda yer almaktadır. Deniz tasımacılıgından elde edilen kazançlar, gemi arz-talep degisimleri, dünya ekonomik durumu ve beklenmeyen büyük degisim ve krizlere baglı olarak sürekli dalgalı bir seyir izlemektedir. Bu çalısmada, dünya deniz tasımacılıgında önemli yer tutan “kuru dökme yük” tasımacılıgının son 10 yıllık gelisimi incelenmekte ve bu baglamda Türkiye’deki kurumsallasmıs bir deniz tasımacılıgı isletmesinin yakın zamanda filosuna kattıgı kuru dökme yük gemisiyle ilgili finansal analiz ve yatırım kararı stratejik yönetim açısından, kararın alınısı ve zamanlanması yönünden irdelenmektedir.

A strategic decision:Timingship purhase and sale

Investment decisions are of the strategic significance from the point of business management. For those establishments involved in shipping industry, the ship purchase and sales decisions are considered to be the foremost decisions. The profits gained through shipping activities steadily flactuate, depending upon the changes in supply and demands for ships, world economic situations, and encountering unexpected changes and crises. In this research, the recent ten years of “dry bulk cargo” shipping, which takes a considerable place in world shipping activities is analyzed. In connection with this analysis; the research also scrutinizes the financial analysis and investment decision of one of the well-institutionalized shipping companies in Turkey in terms of strategic management related decision making procedure and timing of decision, particularly related with dry bulk carriers recently involved in the company’s fleet.

___

 • Akgüç Ö. (1998). Finansal Yönetim. 7.Baskı. İstanbul: Avcıol Basım Yayın.
 • Alizadeh, A.H. & Nomikos, N.K. (2002). The Dry Bulk Shipping Market. Edd. Costas TH. Grammenos. The Handbook of Maritime Economics and Business (ss. 227-250). London: Informa Professional.
 • Baltic Exchange (2008). Kuru Dökme Yük Tasımacılıgı ile İlgili Çesitli Degerler. İndirilme Tarihi: (Çalısmadaki bilgiler, 15 Subat-03 Mart 2008 tarihleri arasında Baltic Exchange’e deneme üyesi olarak kayıt olunarak alınmıstır). WWW:Web:http://www.balticexchange.com.
 • Barca, M. (2005). Stratejik Yönetim Düsüncesinin Evrimi: Bilimsel Bir Disiplinin Olusum Hikayesi. Yönetim Arastırmaları Dergisi, 1(1), 7- 38.
 • BBA, British Bankers’ Association (2008). Libor Degerleri, Londra, İndirilme Tarihi: 11 Mayıs 2008, WWW:Web: http://www.bba.org.uk/bba/jsp/polopoly .jsp?d=141&a=11948.
 • Bendall, H. & Stent, A.F. (2003). Investment Strategies in Market Uncertainty. Maritime Policy and Management, 30(4), 293-303.
 • Borzonis, N. (2006), Dry Bulk Shipping: The Engine of Global Trade, A Review of the Dry Bulk Sector. İndirilme Tarihi: 17 Nisan 2008, WWW:Web: http://www.capitallink.com/press/BarronsArticleOct192006.pdf,
 • Can, H. (2005). Organizasyon ve Yönetim, 7. Baskı. Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Dinçer, Ö. (2004). Stratejik Yönetim ve İsletme Politikası, 7. Baskı. İstanbul: Beta A.S.
 • Dünya Bankası (2008). Dünya GSMH Büyüme Oranları. İndirilme Tarihi 16 Subat 2008, WWW:Web: http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC /EXTDECPROSPECTS/EXTGBLPROSPECTS/0,,contentMDK:2153943 4~menuPK:612511~pagePK:2904583~piPK:2904598~theSitePK:6 12501,00.html.
 • Engelen, S., Meersman, H. & De Voorde, E.V. (2006). Using System Dynamics in Maritime Economics: an Endogenous Decision Model for Shipowners in the Dry Bulk Sector. Maritime Policy and Management, 33(2), 141-158.
 • Eren, E. (2003). Yönetim ve Organizasyon (Çagdas ve Küresel Yaklasımlar), 6. Baskı. İstanbul: Beta Basım Dagıtım A.S.
 • İs Bankası Amerikan Doları Yıllık Vadeli Mevduat Faiz Oranları (2008a). İndirilme Tarihi: 10 Mayıs 2008. WWW:Web: http://www.isbank com.tr.
 • Kavussanos, M.G. & Alizadeh, A.H. (2002b). Efficient Pricing of Ships in the Dry Bulk Sector of the Shipping Industry. Maritime Policy and Management, 29(3), 303-330.
 • Kavussanos, M.G. & Alizadeh, A.H.( 2002a). The Expectations Hypothesis of the Term Structure and Risk Premiums in Dry Bulk Shipping Freight Markets. Journal of Transport Economics and Policy, 35(2), 267-304.
 • Kavussanos, M.G. & Nomikos, N.K. (2003). Price Discovery, Causality and Forecasting in the Freight Futures Market. Review of Derivatives Research, 6, 203-230.
 • Kavussanos, M.G. (2002). Business Risk Measurement and Management in the Cargo Carrying Sector of the Shipping Industry. In C.T.H. Grammenos (Ed.), The Handbook of Maritime Economics and Business (ss. 661-692). London: Informa Professional.
 • Keown, J.A., Martin, J.D. & Petty, W.J. (2002). Financial Management Principles and Applications, 9th Edt. New Jersey: Pearson Education Inc.
 • Nas, S. (2006). Gemi Operasyonlarının Yönetiminde Kaptanın Bireysel Karar Verme Süreci Analizi ve Bütünlesik Bir Model Uygulaması, İzmir, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamıs Doktora Tezi.
 • Nomikos, N.K & Alizadeh, A.H (2002). Risk Management in the Shipping Industry: Theory and Practice. In C.T.H. Grammenos (Ed), The Handbook of Maritime Economics and Business (ss. 693-730). London: Informa Professional.
 • Platou Economic Research, (2008). Trip Charter Rates for Bulk Carriers. İndirilme Tarihi: 17 Nisan 2008, WWW:Web: http://platoufinans.no/loadfile servlet/loadfiledb?id=1207566200320PUBLISHER&key=120756620 9304.
 • Porth, J.S. (2003). Strategic Management: A Cross-Functional Approach. New Jersey: Pearson Education Inc.
 • RG, Resmi Gazete (2000). 24088, Türk Uluslararası Gemi Sicil Yönetmeligi.
 • Scarsi, R. (2007). The Bulk Shipping Business: Market Cycles and Shipowners’ Biases. Maritime Policy and Management, 34(6), 577- 590.
 • Stopford, M. (1997). Maritime Economics. 2nd Edt. Cornwall: TJ International Ltd.
 • Strandenes, S.P. (2002). Economics of the Markets for Ships. In C.T.H. Grammenos (Ed.), The Handbook of Maritime Economics and Bussiness (ss. 186-202). London, Informa Professional.
 • Thanopoulou, H. (2002). Investing in Ships: An Essay on Constrains, Risk and Attitudes. In C.T.H. Grammenos (Ed.), The Handbook of Maritime Economics and Business (ss. 623-641). London: Informa Professional.
 • Tsolakis, S. (2005), Econometric Analysis of Bulk Shipping Markets: Implications for Investment Strategies and Financial Decision- Making. Roterdam: Erasmus Üniversitesi Doktora Tezi.
 • Tvedt, J. (2003). Shipping Market Models and the Specification of Freight Rate Processes. Maritime Economics & Logistics, 5, 327-346.
 • United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). (1997- 2007). Review of Maritime Transport, New York- Geneva.