ÂŞIK VEYSEL'İN ŞİİRLERİNDE İKİLEMELER

Âşık Veysel, 20 yy. Anadolu coğrafyasında sahneye çıkan ve eserleriyle hemen her kuşağa sanatsal zevkin mutluluğunu yaşatan şair ve ozanlarımızdandır.    Bu makalede onun şiirleri Türkçenin temel söz varlıklarından olan ikilemeler açısından incelenmiştir. İnceleme sonucunda yapı ve kuruluşları, görevleri, oluşumları ve anlamları bakımından çalışmaya konu olan bu sözcük öbeklerinin şiirlerde başarıyla kullanıldıkları ve eserlerin dilsel niteliklerini artırma konusunda önemli katkılarda bulunduğu görülmüştür.

Âşık Veysel, is one of our poets who has been emerged on Anatolian geography in 20. century and has given artistic pleasure to many people with his works. The point that makes him different from contemporaries is his ability to use Turkish and as a result of this the articulation success. In the article his poems were investigated in terms of reduplications which is among basic vocabulary. In conclusion, it was observed that the phrases that are the subject of this study with regard to their structure, function, formation and meaning were used successfully and they had significant contributions on boosting the linguistic quality of his Works.

Kaynakça

Aksan, Doğan, “Anadilimizin Söz Denizinde”, Bilgi Yayınevi, Ankara, 2002

Aksan, Doğan, “Türkçenin Gücü”, Bilgi Yayınevi”, Ankara, 2005

Aksan, Doğan, “Türkçenin Zenginlikleri İncelikleri”, Bilgi Yayınevi, Ankara, 2005

Banguoğlu, Tahsin, Türkçenin Grameri, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2007

Ergin, Muharrem, “Üniversiteler İçin Türk Dili”, Bayrak- Basım-Yayın-Tanıtım, İstanbul, Hatiboğlu, Vecihe, “Türk Dilinde İkileme”, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 1981

Hengirmen, Mehmet, “Türkçe Dilbilgisi”, Engin Yayınevi, Ankara, 1998

Kaya, Doğan, “Âşık Veysel”, Doğan Gazetecilik ve Mat. San. A.Ş, Sivas, 2004

Makal, Tahir Kutsi, “Aşık Veysel”, Töker Yayınları, İstanbul,1993

Öz, Gülağ, “Bütün Yönleriyle Aşık Veysel” Ayyıldız Yayınları, Ankara, 1994

Türkçe Sözlük, İkileme, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2005

Zülfikar, Hamza, “Türkçede Ses Yansımalı Kelimeler, Türk Dil Kurumu Yayınları, 1995

Kaynak Göster

APA Avcı, Y . (2010). ÂŞIK VEYSEL'İN ŞİİRLERİNDE İKİLEMELER . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (28) , 59-70 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25125/265302