MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALLARINDA ÇALIŞILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN ENSTİTÜ FARKLILIKLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Bu çalışmada, ülkemizdeki üniversitelerde müzik eğitimi alanında yürütülmekte olan lisansüstü çalışmaların ens¬titü farklılıkları açısından bir değerlendirmesi yapılmıştır. Bu amaçla, 1982 yılında YÖK'ün kurulmasından bu yana 12 üniversitede yürütülen yüksek lisans programının ve dört üniversitede yürütülmekte olan doktora programının hangi enstitülerde yürütüldüğü tespit edilmiştir, ve bu programlardan yıllara göre ne kadar mezun verildiği YÖK Tez Tarama Katoloğu'nundan alınan bilgilere göre değerlendirilmiştir.

THE EVALUATION OF THE POST GRADUATE THESES STUDIED IN THE FIF1D OF MUSIC TEACHING ACCORDING TO THE INSTITUTIONAL DIFFERENCES

In thıs study, the post graduate studies which were carried out in the field of music education at the universite in our country were evaluated according to the institutional differences. For this reason, in 1982 since YÖK institu-tionswas founded in which the master programs giyen at 12 universities and doctorate programs giyen at 4 univer¬sities were explained and how many students were graduated according to the years in these programs based on the information takenfrom YÖK Thesis Research Cataloque.

Kaynak Göster

APA Sağer, T . (2005). MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALLARINDA ÇALIŞILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN ENSTİTÜ FARKLILIKLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (17) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25433/268399