FİZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN LİSANSÜSTÜ ÜİTİME KARŞI LİSANS ÖĞRENİMİ SÜRECİNDE GELİŞTİRDİKLERİ TUTUM ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Çalışmada Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Fizik Eğitimi Anabilim Dalı 4. sınıf öğrencilerinin yeniden yapılandırma süreci sonunda Fizik Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Programında düzenlenmiş 1.5 yıllık tezsiz yüksek lisans programına karşı nasıl bir tutum içinde olduklarını ve 5. sınıf öğrencilerinin, devam ettikleri tezsiz yüksek lisans programı ile ilgili görüşlerini bilmenin yararlı olacağı düşüncesinden yola çıkılmıştır. Bu amaçla, anılan öğrencilerin yeni Fizik Öğretimi Programı konusundaki görüşlerini almak ve nasıl bir tutum içinde olduklarını belirlemek üzere bir ölçek hazırlanmıştır. Ölçek istatistiksel olarak değerlendirilmiş ve elde edilen veriler ışığında yorumlar yapılarak, öneriler sunulmuştur.

In this study, it was assumed to be useful that determining ideas and attitudes of the students attending the 4 th and 5 th grade at Physics Education in Education Faculty of Buca towards the non-thesis post graduate program following the reconstruction process of the Education Faculties in Turkey. To serve this aim, a scale was developed to know the ideas and attitudes the students towards new physics curriculum. The scale was analyzed statistically and in the view of the data some interpretations and some proposals were presented.

Kaynak Göster

APA Tanel, R , Çalışkan, S , Çallıca, H . (2005). FİZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN LİSANSÜSTÜ ÜİTİME KARŞI LİSANS ÖĞRENİMİ SÜRECİNDE GELİŞTİRDİKLERİ TUTUM ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (17) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25433/268397

1980 1253

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN BEKLENTİLERİ ve LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİMİ TALEP ETME GEREKÇELERİ

Behsat Savaş, Ebru Topak

ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANINDA OGRENIM GÖREN YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİN ALDIKLARI EĞİTİMDEN BEKLENTİLERİ, YAŞADIKLARI SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Neşe BAŞER, Berna GÜNHAN, Güneş YAVUZ

ORTAÖĞRETİM ALAN ÖĞRETMENLİĞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS fKOGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN PROFİLİ, BEKLENTİ ve SORUNLARI (OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

Hüseyin ANILAN, Pınar GİRMEN, İlknur ŞENTÜRK, Abdulkadir ÖZTÜRK

EĞİTİMDE BİLİME KATKI: LİSANS ÜSTÜ EĞİTİM SEMPOZYUMU ÖĞRETMEN EĞİTİMİNDE İKİLEM

Rıdvan Kete, Hakan Durmuş

YÜKSEK LİSANS EĞİTİMİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

Eylem YILDIZ, Ercan AKPINAR, Hilal AŞKAR, Ömer ERGİN

LİSANSÜSTÜ GÖRSEL SANATLAR (RESİM-İŞ) EĞİTİMİNDE BİR NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMİ UYGULAMASI

Vedat Özsoy

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ İNCELENMESİ

Şüheda ÖZBEN

BİLİMSEL SÖYLEM ve KANITLAMA

Doğan GÜNAY, Ümral KIRMAN

BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN LİSANSÜSTÜ EĞİTİMDEN BEKLENTİLERİ ve YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

Gökmen ÖZMENTEŞ, Sabahat ÖZMENTEŞ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİMDE YER ALAN UYGULAMALI ÇALIŞMALARDA AUTO-TELOS (BİR TAVIR OLARAK) OYUNUN DÜŞÜNSEL DAYANAKLARI VE ÖNEMİ

Yasemin SÖZER