Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Coğrafya Lisans Ders Programı İle Cambridge Üniversitesi Coğrafya Bölümü Lisans Ders Programının Karşılaştırılması

Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin aksine, gelişmiş olan ülkelerde coğrafya ders programları günümüz gelişme ve ihtiyaçlarına uygun yeni dersler ve öğretim teknikleri ile desteklemekte olup bu ülkelerde coğrafyadan önemli oranda faydalanılır ve coğrafya saygın bir konumda bulunur.Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde coğrafya gerekliliği tartışılan saygın olmayan bir durumda bulunmaktadır. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Coğrafya Öğretmenliği Lisans Ders Programı ile Cambridge Üniversitesi Coğrafya Bölümü Lisans Ders Programı önemli oranda farklılıklar taşımaktadır.Uygulamalı coğrafya çalışmaları Cambridge Üniversitesi Coğrafya Bölümü Lisans Ders Programında genellikle yurt dışında yapılırken, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Coğrafya Öğretmenliği Lisans Ders Programında genellikle üniversitenin bulunduğu yakın coğrafi çevreyi kapsamaktadır. Bölümlerden birisinin coğrafya biriside coğrafya öğretmenliği olması bazı önemli oranda yapısal farklılıklara neden olmaktadır. Cambridge Üniversitesi Coğrafya Bölümü Lisans Ders Programında yer alan derslerden siyasi beşeri ve ekonomik coğrafya, fiziki coğrafya gibi dersler benzerlik gösterirken, bölgesel coğrafya, volkanoloji, turizm coğrafyası, paleocoğrafya, klimatoloji gibi derslerde ilgili bölümlerin programları farklılıklar taşımaktadır.

A Comparison of the Undergraduate Geography Program of Buca Faculty of Educaton of Dokuz Eylul University and the Undergraduate Geography Program of Cambridge University

On the contrary in the developing countries, such as Turkey, Geography lessons programs support new coourses and technics for today condition and requirement in the developed countries. This countries benefit from geography in the important rate and geography is a respected position in this countries. The Dokuz Eylül Üniversity Buca Education Faculty geography department bachelor's degree lesson program with Cambridge Üniversity geography department bachelor's degree lesson program quitly different from each other. All students are currently expected to participate in a week's fied class in Cambridge Üniversity geography department. Fieldwork in The Dokuz Eylül Üniversity Buca Education Faculty geography department is generaly include near environment especialy Egean Region. Like Political, human and physical geography similar to each other, as volconoloji, regional geography, turism geography, paleogeography, and climatoloj courses differen from each other

Kaynak Göster

APA İlhan, A . (2007). Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Coğrafya Lisans Ders Programı İle Cambridge Üniversitesi Coğrafya Bölümü Lisans Ders Programının Karşılaştırılması . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (22) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25429/268272