Almanya'daki Üçüncü Kuşak Türk Gençlerinin Sorunlarının İncelenmesi

Bu araştırmada Almanya'da Kuzey Ren-Vestfalya'da yaşayan 15-20 yaşlarındaki üçüncü kuşak Türk gençlerinin sorunlarının incelenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmada aşağıdaki soruların cevabı aranmıştır. I. Katılımcıların problem tarama listelerine verdiği cevaplara göre hangi sorunları vardır? 2. Katılımcıların Almanya'daki en önemli üç sorunu nedir? 3. Katılımcılara göre Almanya'daki diğer Türklerin en önemli problemleri nelerdir? Araştırma tarama yöntemi kullanılarak yapılmıştır. Araştırmaya 447 genç katılmıştır. Katılımcıların en önemli beş sorun alanı aşağıdaki gibidir. 1. Türkiye'deki yakınlarını özleme, 2. Kuran' ı anlama arzusu, 3. Annesinin Almancasının yetersiz oluşu, 4. Türkiye'de farklı algılanmaları 5. Bir almanla evlenmeyi istememeleri Katılımcılara göre "yabancı olma, kültür farklılığı ve uyum" Almanya'da birinci sorun, Almancayı bilmeme ikinci ve Türk düşmanlığı ve ırkçılık Almanya'daki göçmen Türklerin üç önemli sorunudıır. Araştırmanın sonucunda gençlerin sorunları ile ilgili çözüm önerileri tartışılmıştır.

Analyzing the Problems of Third Generation Turkish Youth in Germany

The aim of this research is to investigate the problems of 15-20 years old Turkish youths who live Northern Ren Vestfalya in Germany. In this research we looked for the answers of these questions: 1. According to the Problem Check List which they answered, which problems they have? 2. What are the three main problem of them? 3. According to them, what are the most important problems of other Turkish population who live in Germany? 447 youn Turkish people were joined to this research and survey method was used. As a results the most important problem area of these youngsters are above; 1. To long for their relations who live in Turkey, 2. To wish understanding the meaing of Kuran, 3. Inadequate German language of their mothers, 4. In Turkey, to behave differently toward them, 5. Do not want married with a German. According to the young people who join to this research, first problem is inadequate German language knowledge of Turks, second is racialism and third is hostility toward Turks in Germany are three main problems other Turkish people who live in Germany. At the end of this article, discussed of the problem solving related with the young Turks.

Kaynak Göster

APA Kulaksızoğlu, A . (2008). Almanya'daki Üçüncü Kuşak Türk Gençlerinin Sorunlarının İncelenmesi . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (23) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25428/268273

2733 2611

Arşiv