Kentsel Çevre ve Sağlık Bağlamında Van Depreminden Çıkarılan Dersler

23 Ekim ve 9 Kasım depremlerinde Türkiye'nin Van İlinde birçok insan hayatını kaybetmiştir. Deprem çok kuvvetli bir şekilde hissedilmiş olup, bölgede yıkıcı hasar yaratmış ve çok sayıda can kaybına yol açmıştır. Van depremi gerçeği kentlerin afete daha hazırlıklı olması açısından en yakın örnektir. Bu bağlamda çalışmada amaç, Van depreminde gözlenen problemlerin ve çıkarılan derslerin kentsel çevre ve sağlık açısından ele alınmasıdır. Kentsel çevre ve sağlık açısından Van depremi değerlendirilmiş ve çalışma değerlendirme makalesi olarak kurgulanmıştır. Çalışma Van depreminde yazarın gözlemleri ve ulusal ve uluslararası literatür bağlamında ele alınmıştır. Kentsel çevre ve sağlık açısından Van depremi sonrasında afetzedelere birinci basamak sağlık hizmetlerinin afetzedelere sunulması ve bunun sürdürülebilirliğinin aksadığı görülmüştür. Afetzedelerin içme suyu, gıda, barınma, ısınma, giysi, tuvalet, yıkanma, çöp - atık uzaklaştırma gibi gereksinimlerinin sağlıklı olarak sağlanmasında sorunlar olduğu tespit edilmiştir. Uygun barınma ve sanitasyon şartlarının sağlanmasında sorunlar yaşandığı ve alt yapı hizmetlerinde sorunlar olduğu görülmüştür. Bu bağlamda afetlerde yaşanan deneyimlerin bilgi olarak aktarılması, kentlerin gelecekte yaşanacak depremlere hazırlıklı olmak açısından oldukça önemlidir. Kentsel çevre ve sağlık açısından depremlerde etkin planlama yapılması, ölüm ve yaralanmalar için risk faktörlerinin epidemiyolojik analizi, depremlerde acil ihtiyaç değerlendirmesi için gerekli bilgi, kurtarma faaliyetleri, kayıpların yönetimi, tıbbi malzemeler, hastalık kontrol ve sanitasyon ve dış yardım konularının deprem öncesi, sırası ve sonrasında olmak üzere afetin tüm evrelerinin önceden planlanması gerektiği değerlendirilmektedir. Ayrıca kentsel çevre ve sağlık bağlamında afete hazırlıklı olma noktasında kentlerimizde veya belirlenecek ortak noktalarda kışlık çadır, konteyner depoları oluşturulması gerektiği, depolarda afetzedeler için ve sağlık personelleri için gerekli uyku tulumu, stok imkânı bulunan malzemelerin bulundurulması gerektiği en önemli bulgulardır

Lessons Learned from Van Earthquake in the Context of Urban Environment and Health

Many people have lost their lives on October 23 and November 9 earthquake in Van province of Turkey. Earthquake was felt very vigorous in Van and caused devastating casualties because of its building stock and have led to numerous loss of life. The reality of Van earthquake is the most recent example in terms of being more prepared for disasters. In this context the aim of this study is to address the problems observed in Van earthquake and lessons learned in terms of the urban environment and health. Van earthquake was evaluated in terms of the urban environment and health and study designed as an evaluation article. Earthquake observations of author is evaluated and discussed in the context of national and international literature. Delivery of the primary health care to the victims after the Van earthquake has delayed and had some problems to continue it without interruption. Drinking water, food, shelter, heat, clothing, toiletries, washing, waste - waste disposal has been determined as problems in ensuring in a healthy way to the victims. It has been observed that there are problems to ensure appropriate shelter and had some problems in infrastructure services. In this context, it is very important to share the information of experience lived in terms of being prepared for an earthquake will happen in the future. The urban environment and health in terms of effective planning done in the earthquake, epidemiological analysis of risk factors for death and injury, the necessary information for emergency needs assessment in earthquake rescue operations, management of losses, medical supplies, disease control and pre-earthquake sanitation and foreign aid issues, during and after disasters, including all stages of disaster should be evaluated and planned in advance. In addition, disaster in our city or in common areas on the point of being prepared, determined winterized tents, container depots should be created to store the offered guaranteed health and needed sleeping bags for staff, food supplies which have available stock opportunities, catalytic stoves, cleaning supplies, portable toilets, kitchen are the most important findings are issued in the context of the urban environment and health

___

Alim S., Kawabata M., Nakazawa M., (2014), Evaluation of disaster preparedness training and disaster drill for nursing students, Nurse Education Today, 35(1), 25-31.

Alleyne G., (Ed.), (2010), Natural disasters protecting the public’s health, World Health Organization, Washington, USA, 92ss.

Fountain R., Chilton J., Deal B., Connor D., Hensarling J., Klotz L., Alfred D., (2014), Preparing for disasters: education and management strategies explored, Nurse Education in Practice, doi: 10.1016/j.nepr.2014.08.001.

Fullerton CS., Ursano RJ., Wang L., (2004), Acute stress disorder , posttraumatic stress disorder , and depression in disaster and rescue workers, American Journal of Psychiatry, 1(61), 1370-1376.

Hinton WP., Garmon SC., Elberson KL., (2005), Research issues in preparedness for mass casualty events, disaster, war, and terrorism, The Nursing Clinics of North America, 40(3), 551-564.

Kalanlar B., (2013), Afet hemşireliği ve yönetiminin hemşire öğrencilere öğretimi: Jenning in hemşirelikte afet yönetim modelinin kullanılması, Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye.

Kalanlar B., (2014), Afetlerde hemşirelerin yaşadıkları psiko-sosyal sorunlar ve çözüme yönelik öneriler, Sağlık ve Toplum Dergisi, 24(1), 15-23.

Kalanlar B., Kubilay G., (2015), Afet hemşireliği eğitimi ve afet öncesinde afet hemşiresinin görevleri, Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 8(2), 77-85.

Kalanlar B., (2015), Afetlerde toplum sağlığının korunmasında önemli bir kavram: afet hemşireliği. Florance Nightingale Hemşirelik Dergisi, 23(1), 57-65.

Kalanlar B., (2012), Afetlerde hemşirelik uygulamaları: Japonya ve Van depremlerinin afet hemşireliği açısından değerlendirilmesi. Acil ve Afet Dergisi, 1(2), 21-28.

Kennedy B., Carson D.S., Garr D., (2009), South Carolina area health education consortium disaster preparedness and response training network: An emerging partner in preparedness training, Journal of Public Health Management Practice, 15(2), 13–19.

Minami H., Young S., (Ed.), (2009), ICN framework of disaster nursing competencies, World Health Organization and International Council of Nurses, Geneva, Switzerland, 66ss.

Ozen S., Sir A., (2004), Frequency of PTSD in a group of search and rescue workers two months after 2003 Bingol (Turkey) earthquake, Journal of Nervous and Mental Disease, 192, 573-575.

Polatin PB., Young M., Mayer M., Gatchel R., (2005), Bioterrorism, stress and pain: the importance of an anticipatory community preparedness intervention. Journal of Psychosmatic Research, 58(4), 1-6.

Pınar A., Kalafat D., Zülfikar C., (2012), The Van earthquake seismicity tectonics, http://koeri.boun.edu.tr, [Erişim 6 Nisan 2016].

Priest C., (2009), Catastrophic conditions, tough decisions: The roles and responsibilities of nurse leaders in disaster settings, Nurse Leader, 7(3), 48–50.

Stellman JM., Smith RP., Katz CL., (2008), Enduring mental health morbidity and social function impairment in world trade center rescue, recovery, and cleanup workers: the psychological dimension of an environmental health disaster, Environmental Health Perspectives, 1(16), 1248-1253.

Slepski LA., (2007), Emergency preparedness and professional competency among health care providers during hurricanes Katrina and Rita: pilot study results, Disaster Management and Response, 5, 99-110.

URL-1,(2011), Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Van depremleri faaliyet raporu, http://afad.gov.tr/faaliyetler/van-faal.html [Erişim 1 Nisan 2016].

URL-2, (2016), Türkiye Deprem Haritası. Van İlinde Son 5 Yılda Meydana Gelen En Büyük Depremler, http://depremler.org/ [Erişim 10 Nisan 2016].

Veenema T.G., (2003), Essentials of disaster planning, Disaster Nursing and Emergency Preparedness for Chemical, Biological and Radiological Terrorism and Other Hazards’ın İçinde, (Veenema T.G., Ed.), Springer Publishing Company, New York, ss.3-29.

___