Jean Baudrillard'ın Simülasyon Kuramında Ayartma Kavramı

Postmodern çağın önde gelen düşünürlerinden Jean Baudrillard, içinde bulunduğumuz milenyum çağının gerçekliğini kaybettiğini ve yapaylığın hâkim olduğu bir dünyada yaşadığımızı ifade eder. Baudrillard’ın simülasyon kuramı ile temellendirdiği bu durum, gerçeğin simülakrlar aracılığı ile gösterge, imaj ve kodlara dönüşmesi ile ifade edilir. Hiper-gerçek olanın hâkimiyeti, düşüncenin ve gündelik yaşantının bütün alanlarında metastaz şeklinde yayılmaktadır. Baudrillard, şeylerin simülakr’a dönüşümünü ifade etmek için ve modern hayatın cazibesini pazarlayan bir olgu olarak “ayartma” kavramını öne sürer. “Ayartma”, gerçeğin gücünü elinden alarak anlamın buharlaşmasına sebep olan bir eylem biçimidir. Bu makalede, genel hatlarıyla simülakrlar ve simülasyon kuramının tanımı, içerik ve tarihçesi, Baudrillard’ın simülasyon kuramı çerçevesinde “ayartma” kavramını nasıl tanımladığı, ayartmanın cinsellik, politika, sibernetik gibi olgular üzerindeki yoğun etkisi, ayartmanın bir formu olan gözaldatım özelliği, ayartmanın sınırları ele alınacaktır. Ayrıca Baudrillard’ın “ayartma” kavramını temellendirirken, ayartan ve ayartılanın, özne ve nesnenin karakterini ortaya çıkartan Kierkegaard’ın ayartma kavramını nasıl ele aldığına da değinilecektir

The Concept of Seduction in Jean Baudrillard’s Simulation Theory

One of the most prominent philosophers of postmodern age, Jean Baudrillard states that the millennium age we live in has lost its realism and that we live in a world of artificiality. This state, which Baudrillard’s simulation theory is based on, is represented by reality’s transformation into demonstrations, images and codes using simulacra. The domination of the hyper-real is metastasizing in all areas of thought and daily life. Baudrillard puts forth seduction as a phenomenon that promotes the appeal of modern life and helps transformation of things into simulacra. Seduction is defined as an act of usurping reality’s power leading to the evaporation of meaning. This article will look into the definition of simulacra and the theory of simulation – its origins and content, Baudrillard’s definition of seduction in the theory of simulation, the effects of seduction in sexuality, politics, cybernetics and other areas while exploring seduction’s illusionary aspect and its limits. Moreover, it will look into Baudrillard’s use of Kierkegaard’s concept of seduction in defining the natures of seductor and the seductee and the object and the subject

Kaynakça

Adanır, Oğuz, Simülasyon Kuramı Üzerine Notlar ve Söyleşiler, İstanbul: Hayal Et Kitap Yayınları, 2008.

Baudrillard, Jean, Anahtar Sözcükler, çev. Oğuz Adanır ve Leyla Yıldırım, İstanbul: Paragraf Yayınları, 2005.

Baudrillard, Jean, Baştan Çıkarma Üzerine, çev. Ayşegül Sönmezay, İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2014.

Baudrillard, Jean, Can Çekişen Küresel Güç, çev. Oğuz Adanır, Ankara: Doğu Batı Yayınları, 2017.

Baudrillard, Jean, Cool Anılar III&IV, çev. Yaşar Övünç, İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2002.

Baudrillard, Jean, Çaresiz Stratejiler, çev. Oğuz Adanır, İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, 2011.

Baudrillard, Jean, “İllüzyon, Yitirilen İllüzyon ve Estetik”, Doğu Batı Dergisi, Sayı 19, Mayıs- Haziran-Temmuz, Ankara: 2002, s. 9-25.

Baudrillard, Jean, İmkânsız Takas, çev. Ayşegül Sönmezay, İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2012.

Baudrillard, Jean, Nesneler Sistemi, çev. Oğuz Adanır ve Aslı Karamollaoğlu, İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, 2011.

Baudrillard, Jean, Sessiz Yığınların Gölgesinde Toplumsalın Sonu, çev. Oğuz Adanır, Ankara: Doğu Batı Yay., 2015.

Baudrillard, Jean, Simgesel Değiş Tokuş ve Ölüm, çev. Oğuz Adanır, İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, 2006.

Baudrillard, Jean, Simülakrlar ve Simülasyon, çev. Oğuz Adanır, Ankara: Doğu Batı Yay., 2016.

Baudrillard, Jean, Şeytana Satılan Ruh ya da Kötülüğün Egemenliği, çev. Oğuz Adanır, Ankara: Doğu Batı Yayınları, 2015.

Jean Baudrillard, “Violence of the Virtuan and Integral Reality”, International Journal of Baudrillard Studies, c. 2, no. 2, s. 2.

Cevizci, Ahmet, Felsefe Sözlüğü, İstanbul: Paradigma Yayınları, 1999.

Dağ, Ahmet, Ölümcül Şiddet: Baudrillard’ın Düşüncesi, İstanbul: Külliyat Yayınları, 2014.

Eroğlu, Özkan, Baudrillard’ı Okumak, İstanbul: Tekhne Yayınları, 2014.

Gane, Mike, Jean Baudrillard: Radikal Belirsizlik, çev. Ali Utku ve Serhat Toker, Ankara: De Ki Yayınları, 2008.

Han, Byung Chul, Şeffaflık Toplumu, çev. Haluk Barışcan, İstanbul: Metis Yayınları, 2017.

Kierkegaard, Soren, Baştan Çıkarıcının Günlüğü, çev. İbrahim Kapaklıkaya, İstanbul: Anka Yayınları, 2013.

Taslaman, Caner, Türkiye’de İslam Ve Küreselleşme, İstanbul: Destek Yayınları, 2016.

Toffoletti, Kim, Yeni bir Bakışla Baudrillard, çev. Yetkin Başkavak, İstanbul: Kolektif Kitap, 2014.

Yibing, Zhang, “Derridanın Marx Hayaletleri Baudrillard ve Debord’un Yeni Toplumu”, Postmarksizmin Temel Eserlerinin Analizi Cilt II, çev. Aylin Muhaddisoğlu, İstanbul: Kalkedon Yay., 2012. 45

Kaynak Göster

Bibtex @ { udfad475674, journal = {Din ve Felsefe Araştırmaları}, issn = {}, eissn = {2667-6583}, address = {[email protected]}, publisher = {Din Felsefesi Derneği}, year = {2018}, volume = {1}, pages = {29 - 45}, doi = {}, title = {Jean Baudrillard'ın Simülasyon Kuramında Ayartma Kavramı}, key = {cite}, author = {Okuyan, Hümeyra and Taslaman, Caner} }
APA Okuyan, H , Taslaman, C . (2018). Jean Baudrillard'ın Simülasyon Kuramında Ayartma Kavramı . Din ve Felsefe Araştırmaları , 1 (1) , 29-45 .
MLA Okuyan, H , Taslaman, C . "Jean Baudrillard'ın Simülasyon Kuramında Ayartma Kavramı" . Din ve Felsefe Araştırmaları 1 (2018 ): 29-45 <
Chicago Okuyan, H , Taslaman, C . "Jean Baudrillard'ın Simülasyon Kuramında Ayartma Kavramı". Din ve Felsefe Araştırmaları 1 (2018 ): 29-45
RIS TY - JOUR T1 - Jean Baudrillard'ın Simülasyon Kuramında Ayartma Kavramı AU - Hümeyra Okuyan , Caner Taslaman Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Din ve Felsefe Araştırmaları JF - Journal JO - JOR SP - 29 EP - 45 VL - 1 IS - 1 SN - -2667-6583 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Din ve Felsefe Araştırmaları Jean Baudrillard'ın Simülasyon Kuramında Ayartma Kavramı %A Hümeyra Okuyan , Caner Taslaman %T Jean Baudrillard'ın Simülasyon Kuramında Ayartma Kavramı %D 2018 %J Din ve Felsefe Araştırmaları %P -2667-6583 %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD Okuyan, Hümeyra , Taslaman, Caner . "Jean Baudrillard'ın Simülasyon Kuramında Ayartma Kavramı". Din ve Felsefe Araştırmaları 1 / 1 (Haziran 2018): 29-45 .
AMA Okuyan H , Taslaman C . Jean Baudrillard'ın Simülasyon Kuramında Ayartma Kavramı. Din ve Felsefe Araştırmaları. 2018; 1(1): 29-45.
Vancouver Okuyan H , Taslaman C . Jean Baudrillard'ın Simülasyon Kuramında Ayartma Kavramı. Din ve Felsefe Araştırmaları. 2018; 1(1): 29-45.
IEEE H. Okuyan ve C. Taslaman , "Jean Baudrillard'ın Simülasyon Kuramında Ayartma Kavramı", Din ve Felsefe Araştırmaları, c. 1, sayı. 1, ss. 29-45, Haz. 2018