Tükürük bezi sintigrafisinde majör tükürük bezi fonksiyonları hesaplanmasında geri plan düzeltmesinin önemi

Amaç: Bu çalışmanın amacı, parotis (P) ve submandibuler (SM) bezlerin 5 farklı bölgeye çizilen geri planlar kullanılarak hesaplanan 99mTc-perteknetatı konsantre ve ekskrete etme oranlarını karşılaştırmaktır. Yöntemler: Toplam 49 hastanın 98 P ve 98 SM bezi çalışmaya dahil edildi. Tüm hastalara 99mTc-perteknetat ile tükürük bezi sintigrafisi yapıldı. Görüntülemenin 15. dakikasında limon suyu ile oral stimülasyon gerçekleştirildi. Geri plan düzeltmesi yapılmaksızın ve geniş frontal, dar frontal, temporal, servikal ve omuz bölgesine çizilen geri planlar kullanılarak hesaplanan P ve SM bezlerin dola- şımdan 99mTc-perteknetatı tutma ve ekskrete etme oranları ayrı ayrı hesaplandı. Bu değerler ikili olarak istatistiksel olarak birbirleri ile karşılaştırıldı. Bulgular: P ve SM bezlerin geri plan düzeltmesi yapılmaksızın hesaplanan radyoaktivite tutulum ve ekskresyon oranları, geri plan düzeltmesi yapılarak hesaplanan oranlardan istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde farklı bulundu. Ayrıca beş farklı bölgeye çizilen geri planlara göre hesaplanan P ve SM bezlerin radyoaktiviteyi tutma ve ekskrete etme oranları çoğunlukla istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde farklı bulundu (p

The importance of background correction during calculation of the major salivary gland function in salivary gland scintigraphy

Objective: The aim of this study was to compare the parotid (P) and submandibular (SM) glands uptake and excretion ratios of 99mTc-pertechnetate, which were calculated by using the backgrounds drawn on five different areas. Methods: Ninety-eight P and 98 SM glands of totally 48 patients were included in the study. 99mTc-pertechnetate salivary gland scintigraphy was performed in all patients. Oral stimulation with lemon juice was made at 15th minute of the imaging. The 99mTc-pertechnetate uptake and excretion ratios of the P and SM glands were calculated separately without using any background, and by using the backgrounds drawn on wide frontal, narrow frontal, temporal, cervical and shoulder regions. These values were statistically compared with each other in pairwise manner. Results: The radioactivity uptake and excretion ratios of the P and SM glands calculated without using any background correction were statistically different from that calculated by using any background correction. In addition, the radioactivity uptake and excretion ratios of the P and SM glands calculated by using the backgrounds drawn on five different areas were mostly found statistically different from each other (p<0.05). Conclusion: Background correction is important during the calculation of the uptake and excretion ratios of P and SM glands. This study demonstrates that calculated uptake and excretion ratios of P and SM glands may differ according to the used background area.

Kaynakça

Anjos DA, Etchebehere EC, Santos AO, et al. Normal values of [99mTc] pertechnetate uptake and excretion fraction by major salivary glands. Nucl Med Commun 2006;27:395- 403.

Yousem DM, Kraut MA, Chalian AA. Major salivary gland imaging. Radiology 2000;216:19-29.

Afzelius P, Nielsen MY, Ewertsen C, Bloch KP. Imaging of the major salivary glands. Clin Physiol Funct Imaging 2014 Oct 16. doi: 10.1111/cpf.12199. [Epub ahead of print]

Cheng SC, Wu VW, Kwong DL, Ying MT. Assessment of post-radiotherapy salivary glands. Br J Radiol. 2011;84:393-402.

Hays MT, Berman M. Pertechnetate distribution in man after intravenous infusion: a compartmental model. J Nucl Med 1977;18:898–904.

de Rossi G, Focacci C. A computer-assisted method for semiquantitative assessment of salivary gland diseases. Eur J Nucl Med 1980;5:499–503.

Klutmann S, Bohuslavizki KH, Kroger S, et al. Quantitative salivary gland scintigraphy. J Nucl Med Technol. 1999;27:20–26.

Bohuslavizki KH, Brenner H, Klutmann S, et al. Implementation and indications for quantitative sialoscintigraphy. Laryngorhinootologie 1997;76:614–624.

Wu CB, Xi H, Zhou Q, Zhang LM. The diagnostic value of technetium 99m pertechnetate salivary gland scintigraphy in patients with certain salivary gland diseases. J Oral Maxillofac Surg 2015;73:443-450.

Malpani BL, Jaiswar RK, Samuel AM. Noninvasive scintigraphic method to quantify unstimulated secretions from individual salivary glands. Auris Nasus Larynx. 1999;26:453-456.

Loutfi I, Nair MK, Ebrahim AK. Salivary gland scintigraphy: the use of semiquantitative analysis for uptake and clearance. J Nucl Med Technol 2003;31:81-85.

Anjos DA, Etchebehere EC, Santos AO, et al. Normal values of [99mTc]pertechnetate uptake and excretion fraction by major salivary glands. Nucl Med Commun. 2006;27:395- 403.

Senthilkumar B, Sathasivasubramanian S. The role of salivary gland scintigraphy in the evaluation of salivary gland dysfunction in uncontrolled Type II diabetic patients. World J Nucl Med. 2013;12:94-100.

Fallahi B, Beiki D, Abedi SM, et al. Does vitamin E protect salivary glands from I-131 radiation damage in patients with thyroid cancer? Nucl Med Commun 2013;34:777-786.

Zou Q, Jiao J, Zou MH, et al. Semi-quantitative evaluation of salivary gland function in Sjögren’s syndrome using salivary gland scintigraphy. Clin Rheumatol 2012;31:1699- 1705.

Shimizu H, Matsushima S, Kinosada Y, et al. Evaluation of parotid gland function using equivalent cross-relaxation rate imaging applied magnetization transfer effect. J Radiat Res 2012;53:138-144.

Kang JY, Jang SJ, Lee WW, et al. Evaluation of salivary gland dysfunction using salivary gland scintigraphy in Sjögren’s Syndrome patients and in thyroid cancer patients after radioactive iodine therapy. Nucl Med Mol Imaging 2011;45:161-168.

Güne S, Yilmaz S, Karalezli A, Aktaş A. Quantitative and visual evaluation of salivary and thyroid glands in patients with primary Sjögren’s syndrome using salivary gland scintigraphy: relationship with clinicopathological features of salivary, lacrimal and thyroid glands. Nucl Med Commun 2010;31:666-672.

Baek CH, Chung MK, Choi JY, et al. Role of salivary function in patients with globus pharyngeus. Head Neck 2010;32:244-252.

Salaffi F, Carotti M, Iagnocco A, et al. Ultrasonography of salivary glands in primary Sjögren’s syndrome: a comparison with contrast sialography and scintigraphy. Rheumatology (Oxford) 2008;47:1244-1249.

Tenhunen M, Collan J, Kouri M, et al. Scintigraphy in prediction of the salivary gland function after gland-sparing intensity modulated radiation therapy for head and neck cancer. Radiother Oncol 2008;87:260-267.

Middleton ML, Strober MD. Planar scintigraphic imaging of the gastrointestinal tract in clinical practice. Semin Nucl Med 2012;42:33-40.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1300-2945
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 1963

5.8b 4.1b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Toxic epidermal necrolysis secondary to ceftriaxone use: A case report

Mustafa İÇER, Yılmaz ZENGİN, Ercan GÜNDÜZ, HASAN MANSUR DURGUN, MURAT ORAK, MEHMET ÜSTÜNDAĞ, CAHFER GÜLOĞLU

Tükürük bezi sintigrafisinde majör tükürük bezi fonksiyonları hesaplanmasında geri plan düzeltmesinin önemi

BEKİR TAŞDEMİR, Zeki DOSTBİL, İlhan SEZGİN

The heart with single ventricle detected by exhumation and forensic autopsy: A case report

Ertuğrul GÖK, Okan AKAN, Bülent EREN, RECEP FEDAKAR, Evren ŞAHİN

DLT™ çivisi uygulanan intertrokanterik femur kırıklarının tedavi sonuçları

MEHMET ARICAN, Kadir İlker YILDIZ, Zekerya Okan KARADUMAN, Mehmet Şirin BULUT, Serkan ÖZKAN

Karpal tünel sendromlu hastalarda mini açık yaklaşım sonuçlarımız

Azad YILDIRIM, Ahmet KAPUKAYA, Şehmus YİĞİT, RAMAZAN ATİÇ, Yılmaz MERTSOY, Mehmet Akif ÇAÇAN

Radiological screening of abdominal aortic aneurysm in individuals over 65

Hatice HABİBİ ARIÖZ, HAKKI TİMUR SİNDEL, Saim YILMAZ, MEHMET SEDAT DURMAZ, Ayşe KEVEN, Özhan ÖZGÜ

Herediter anjioödemli hastanın anestezi yönetimi

Nergis ATAOL, Murat ÖKSÜZ, Feride KORKMAZ, Alaattin ÖZTÜRK

Karotis intima-media kalınlığının koroner arter hastalık şiddetini belirleyen Gensini skoru ile ilişkisi

Bircan ALAN, SALİH HATTAPOĞLU, Abdurrahim DUSAK, Adem AKTAN

Venöz tromboemboli yerleşim yeri üzerine Faktör V Leiden, Protrombin G20210A ve MTHFR C677T Gen mutasyonlarının belirleyici rolü

MUAMMER BİLİCİ, İBRAHİM İLKER ÖZ, Sevil İLİKHAN UYGUN, Müzeyyen ARSLANER, Elif KAHRAMAN, Beyza KILAVUZ, Zeynep ÖZDAMAR, ŞEHMUS ERTOP

Late onset of chylous ascites following distal gastrectomy with D1(+) dissection for gastric cancer: A case report

Hüseyin ÇİYİLTEPE, Kamuran Cumhur DEĞER, Ebubekir GÜNDEŞ, Durmuş Ali ÇETİN, ULAŞ ADAY