Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Semptomları ile Okul Performansı Arasındaki İlişki

Amaç: Obstrüktif Uyku Apne Sendromu(OUAS), öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği ve unutkanlık gibi nörokognitif bo- zukluklara yol açarak, akademik performansı olumsuz etkile- yebilmektedir. Bu çalışmada, farklı akademik başarı seviye- sindeki öğrencilerin uykuda solunum bozukluğu düşündüren semptomlar açısından karşılaştırılması amaçlandı. Yöntemler: Üniversite giriş sınavında aynı puan türüyle girilen bölümlerinden, giriş puanı en yüksek(Grup 1) ve en düşük(Grup 2) olan bölümlerin birinci sınıf öğrencilerine yüz yüze görüşülerek anket dolduruldu ve demografik özellik- leri, sigara kullanımı, araç kullanımı, trafik kazası sayısı ile Epworth Uykululuk Ölçeği(EUÖ) ve OUAS riskini belirleyen Berlin Anketi sorgulanarak skorlandı. İki grubun bulguları kar- şılaştırıldı. Bulgular: Grup 1’de 136, Grup 2’de 116 olmak üzere top- lam 252 öğrenci çalışmaya dahil edildi. Öğrencilerin yaş or- talamaları, cinsiyet dağılımı, tartı, boy ve beden kitle indeksi değerleri arasında fark saptanmadı. Grup 2’deki öğrencilerin sigara kullanma oranı (%25,3) Grup 1’e (%18,2) göre fazlay- dı (p

The Association between Symptoms of Obstructive Sleep Apnea Syndrome and School Performance

Objective: Obstructive sleep apnea syndrome (OSAS) ad- versely affects school performance by causing learning dif- ficulties, attention deficit, and forgetfulness. Aim of this study is to compare two student groups with different school suc- cess levels by symptoms related with OSAS. Methods: First class students from a faculty of our univer- sity with relatively higher university entrance examination scores (Group 1) and the ones from another faculty with low- er scores (Group 2) were included in study. A questionnaire was applied. Demographic features, information related with smoking, driving, and previous traffic accidents were record- ed. Additionally, Epworth Sleepiness Scale and Berlin Ques- tionnaire used in OSAS screening were scored. Findings of two groups were compared. Results: 252 students were included. Group 1 and 2 con- sisted of 136 and 116 students, respectively. No difference was determined by age, sex, weight, and height. Significantly higher prevalence of snoring (87.1% vs.27.2%), sleep apnea (10.3% vs.5.1%), daytime sleepiness (25.8% vs.13.2%), and frequency of smoking (25.3% vs.18.2%) were determined in Group 2 than in Group 1 (p<0.001, p=0.021, p=0.002,and p<0.001,respectively). Group 2 also had higher Epworth Sleepiness Scales (5.3±3.5 vs.1.8±3.6,p=0.006) and higher prevalence of OSAS risk (45.7% vs.31.6%,p<0.001). Within Group 2, frequencies of snoring and sleep apnea were high- er in smokers than in non-smokers [(97.8% vs.20%,p<0.001) and (68.9% vs.6.7%,p=0.047),respectively]. Conclusions: The prevalence of smoking and symptoms related with OSAS were found higher in students with lower school performance. Given that one of the factors affecting school success in young adults is sleep breathing disorders including OSAS, more comprehensive studies in this field are warranted.

Kaynakça

1. Arıtürk Atılgan Z, Abakay A, Ülgen S. Obstructive sleep apnea syndrome and cardiovascular problems Dicle Med J 2011;38:253-256.

2. Yarlagadda A, Kaushik S, Clayton AH. Obstructive sleep apnea, hypoxia, and metabolic syndrome in psychiatric and nonpsychiatric settings. Psychiatry 2008;5:48-50.

3. Engleman HM, Kingshott RN, Martin SE, Douglas NJ. Cognitive function in the sleep apnea/hypopnea syndrome (SAHS). Sleep 2000;23:102-108.

4. Tonetti L, Fabbri M, Filardi M, et al. Effects of sleep timing, sleep quality and sleep duration on school achievement in adolescents. Sleep Medicine 2015. [Internet]. 2015 March 30 [cited 2015 May 15]; Availablefrom: http://dx.doi. org/10.1016/j.sleep.2015;03:026.

5. Millman RP. Excessive sleepiness in adolescents and young adults: causes, consequences, and treatment strategies. Pediatrics 2005;115:1774-1786.

6. Leach J, Olson J, Hermann J, Manning S. Polysomnographic and clinical findings in children with obstruc- A.A. Kargoshaie et al. 258 tive sleep apnea. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 1992;118:741-744.

7. Beebe DW, Ris MD, Kramer ME, et al. The association between sleep disordered breathing, academic grades, and cognitive and behavioral functioning among overweight subjects during middle to late childhood Sleep 2010;33:1447-1456.

8. Shin C, Kim J, Lee S, et al. Sleep habits, excessive daytime sleepiness and school performance in high school students. Psychiatry Clin Neurosci 2003;57:451–453.

9. Guilleminault C, Pelayo R, Ledger D, et al. Recognition of sleep disordered breathing in children. Pediatrics 1996;98:871-887.

10. Johns MW. A new method for measuring daytime sleepiness: the Epworth sleepiness scale. Sleep. 1991;14:540- 545.

11. Netzer NC, Stoohs RA, Netzer CM, et al. Using the Berlin Questionnaire to identify patients at risk for the sleep apnea syndrome. Ann Intern Med 1999;131:485-491.

12. Schwab RJ, Goldberg AN, Pack AL. Sleep apnea syndromes. In: Fishman AP (ed). Fishman’ s Pulmonary Diseases and Disorders. New York: McGraw - Hill Book Company, 1998;1617-1637.

13. Dacal Quintas R, Tumbeiro Novoa M, Alves Perez MT, et al. Obstructive sleep apnea in normal weight patients: characteristics and comparison with overweight and obese patients. Arch Bronconeumol 2013;49:513-517.

14. Young T. Analytic epidemiology studies of sleep disordered breathing--what explains the gender difference in sleep disordered breathing? Sleep. 1993;16:1-2.

15. Young T, Palta M, Dempsey J, et al. The occurence of sleep disordered breathing among middle-aged adults. N Eng J Med 1993;328:1230-1235.

16. Chesson AL Jr, Ferber RA, Fry JM, et al. The indications for polysomnography and related procedures. Sleep 1997;20:423-487.

17. Porebska I, Kosacka M, Choła J, et al. Smoking among patients with obstructive sleep apnea syndrome--preliminary report. Pol Merkur Lekarski 2014;37:265-268.

18. Wetter DW, Young TB. The relation between cigarette smoking and sleep disturbance. Preventive Med 1994;23:328- 334.

19. Önerbay Çelik A, Işık AÜ, Ural A, et al. Prevalence and risk factors of snoring, obstructive sleep apnea symptoms, and excessive daytime somnolence in Trabzon. KBB-Forum 2010;9:78-87.

20. Wetter DW, Young TB, Bidwell TR, et al. Smoking as a risk factor for sleep-disordered breathing. Arch Intern Med 1994;154:2219-2224.

21. Kashyap R, Hock LM, Bowman TJ. Higher prevalence of smoking in patients diagnosed as having obstructive sleep apnea. Sleep Breath 2001;5:167-172.

22. Malow BA. Approach to the patient with disordered sleep In: Kryger MH, Roth T, Dement WC, eds. Principles and Practice of Sleep Medicine. 4th Ed. Philadelphia, WB Saunders. 2005;589-593.

23. Chung F, Yegneswaran B, Liao P, et al. Validation of Berlin Questionnaire and American Society of Aneesthesiologist checklist as screening tools for obstructive sleep apnea in surgical patients. Anesthesiology 2008;108:822-830.

24. Kuppersmith RB. Pediatric obstructive sleep apnea. Department of Otolaryngology, University of Texas Medical Branch. Grand Rounds, 1996. Available from; URL:http:// www.bcm.tmc.edu/oto/grand/121996.htm].

25. Cutler MJ, Hamdan AL, Hamdan MH, et al. Sleep apnea: from the nose to the heart. J Am Board Fam Pract 2002;15:128-141.

26. Gozal D. Sleep-disordered breathing and school performance in children. Pediatrics 1998;102:616-620.

Kaynak Göster

1284 785

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Determination of P-Glycoprotein Expression by Flow Cytometry in Hematological Malignancies

BERKAY SARAYMEN, AYSUN ÇETİN, Behzat ÇİMEN, İHSAN ÇETİN, MUSTAFA YAVUZ KÖKER, Bülent ESER

Karotis Arter Stentlemesi: İnvaziv Bir Üçüncü Basamak Merkez Deneyiminin Retrospektif Değerlendirilmesi

FARUK ERTAŞ, HALİT ACET, Nihat POLAT, MEHMET UĞUR ÇEVİK, Mehmet Ufuk ULUÇLU, Hasan Hüseyin ÖZDEMİR, OĞUZ KARAHAN, Gülsenem AKTAŞ

Kick Boks Sporcularında Kısa Süreli Yoğun Egzersizin Karaciğer Enzimleri ve Serum Lipit Düzeyleri Üzerine Etkileri

ÖMER KAYNAR, NURİNNİSA ÖZTÜRK, NURCAN KILIÇ BAYGUTALP, EBUBEKİR BAKAN, FATİH KIYICI

Gebelerde Üreter Taşı Tedavisinde Üreteroskopi ve Lazer Litotripsi: Tek Merkez Deneyimi

Mustafa Okan İSTANBULLUOĞLU, Hüsnü ALPTEKİN, Hatice IŞIK, İbrahim BULDU

Use of Bosentan, Theophylline and Vardenafil in Treatment of Priapism

İhsan UNUS, AHMET KARAKEÇİ, TUNÇ OZAN, Fatih FIRDOLAŞ, İrfan ORHAN

Göğüs Ağrısı Çocuklardaki Malign Tümörlerin İlk Semptomu Olabilir: İki Olgu Sunumu

Alper AKIN, Meki BİLİCİ, MURAT SÖKER, Bedri ALBUDAK, FATİH METEROĞLU

Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Semptomları ile Okul Performansı Arasındaki İlişki

MELİKE DEMİR, MAHŞUK TAYLAN, SÜREYYA YILMAZ, Mehmet COŞKUNSEL, Gökhan KIRBAŞ, CENGİZHAN SEZGİ, PAKİZE GAMZE ERTEN BUCAKTEPE, Halide KAYA

Clinicohematological Profile of Pancytopenia: A Study from a Tertiary Care Hospital

Monica GUPTA, Abha CHANDNA, Sanjay KUMAR, Sant Prakash KATARİA, Sonia HASİJA, Gajender SINGH, Rajeev SEN

Kolorektal Kanser Cerrahisinde Eksize Edilen Toplam ve Metastatik Lenf Nodu Sayısına Aşırı Kilonun Etkisi

SEZGİN ZEREN, Ceniz KOÇAK, Mehmet Fatih EKİCİ, Şükrü Aydın DÜZGÜN, ZÜLFÜ BAYHAN

Determining a Safe Time for Oral Intake Following Pediatric Sedation

YUNUS OKTAY ATALAY, CENGİZ KAYA, ERSİN KÖKSAL, Yasemin Burcu ÜSTÜN, LEMAN TOMAK