DLT™ çivisi uygulanan intertrokanterik femur kırıklarının tedavi sonuçları

Amaç: İntramedüller çiviler proksimal femur kırıklarında yaygın olarak uygulanmaktadır. Bu çalışmada, intertrokanterik femur kırığı nedeni ile DLT™ çivisi uygulanan 49 hastanın klinik ve radyolojik sonuçları değerlendirilmiştir. Yöntemler: Hastaların 22 (%44,9)’si erkek, 27(%55,1)’si kadındı. Yaş ortalaması 74.29±1.98 (28-99) yıl, ortalama takip süresi 14.35±3.43 (9-24) ay idi. Kırık 37 (%75,6) hastada basit düşme, 6 (%12,2) hastada trafik kazası, 6 (%12,2) hastada yüksekten düşme sonucu gelişti. Hastaların 25 (%51,0)’inde sağ, 24 (%49,0)’ünde sol intertrokanterik kırık mevcuttu. Orthopaedic Trauma Association sınıflamasına göre 21 (%42,9) hasta 31A1, 21 (%42,9) hasta 31A2, 7 (%14,2) hasta 31A3 idi. Ek patoloji olarak hastaların 1 (%2,0)’inde klavikula kırığı, 3 (%6,1)’ünde radius alt uç kırığı ve 1 (%2,0)’inde aynı taraf total diz protezi mevcuttu. Operasyon sonrası radyolojik değerlendirmede direk grafi, fonksiyonel değerlendirmede Harris kalça skorlama sistemi kullanıldı. Bulgular: Hastalara ortalama 2.02±0.18 (1-7) günde cerrahi uygulandı. Ortalama hastanede kalış süresi 6.23±0.29 (4-15) gün idi. Tip apeks mesafesi ortalama 19.61±0.52 (13-28) mm idi. Ortalama kaynama süresi 11.74±1.82 (8- 15) hafta idi. Üç (%6,1) hastada implant yetmezliği gelişti ve bu hastalara parsiyel kalkar destekli kalça protezi uygulandı. Ortalama Harris kalça skoru 88.02±1.21(42-97) idi ve buna göre hastaların 29 (%59,2)’u mükemmel, 17 (%34,7)’u iyi, 3 (%6,1)’i kötü sonuçtu. Sonuç: Düşük komplikasyon oranı ve güçlü tespit sağ- layan DLT™ çivisi intertrokanterik kırıkların tedavisinde başarılı ve güvenli bir uygulamadır.

Treatment outcomes of intertrochanteric femur fractures treated with DLT™ nail

Objective: Intramedullary nails frequently use in proximal femur fractures. In this study, 49 patients with intertrochanteric fractures were evaluated clinical and radiological results treated with dyna locking trochanteric (DLT™) nail retrospectively. Methods: Twenty-two (44.9%) patients were male and 27 (55.1%) patients were female. Mean age was 74.29±1.98 (28-99) years and Followed up for a mean of 14.35±3.43 (9-24) months. Thirty-seven (75.6%) of the fractures resulted from simple falls while 6 (12.2%) caused from traffic accidents and 6 (12.2%) fall down from height. There were 24 (49.0%) left and 25 (51.0%) right lower extremities fractured. According to Orthopaedic Trauma Association classification system; 21 (42.9%), 21 (42.9%) and 7 (14.2%) fractures were classified as 31A1, 31A2, and 31A3 respectively. One (2.0%) patient had claviculae fracture, 3 (6.1%) patients had radius distal fracture and 1 (2.0%) patient had total knee arthroplasty. After surgery, X-ray was used for radiological results and functional outcomes were evaluated according to the Harris hip scoring system. Results: The average waiting time for the surgery was 2.02±0.18 (1-7) days and hospitalization time was 6.23±0.29 (4-15) days. Mean fracture healing time was 11.74±1.82 (8-15) weeks. Three patients had screw cut-out in the follow-up time and performed hemiarthroplasty. The average Harris hip score was 88.02±1.21 (42- 97) points and included 29 (59.2%) excellent cases, 17 (34.7%) good and 3 (6.1%) poor. Conclusion: DLT ™ nail is a safe and successful method because of low complication rates, and capability of detection.

Kaynakça

Başbozkurt M, Yıldız C. Kalçanın kırık ve çıkıkları. Ed; Canale T, Beaty JH. In Campbell’s operative orthopedics türk- çe baskı,11. Baskı, Ankara, Güneş tıp kitapevi, 2011:3237- 3271.

Mahiroğulları M, Çakmak S, Kürklü M, ve ark. Proksimal femur kırıklarının tedavisinde minimal invaziv cerrahi ve kilitli plak uygulaması. TOTBİD Dergisi 2012;11:49-54.

Schipper IB, Marti RK, Werken C. Unstable trochanteric femoral fractures: extramedullary or intramedullary fixation. Review of literature. Injury 2004;35:142-151.

Gem M, Özkul E, Alemdar C, ve ark. Femur boyun kırıklarının tedavisinde kanüllü vida ile dinamik kalça vidasının karşılaştırılması. J Clin Exp Invest 2015;6:256- 262.

Günay C, Atalar H, Altay M, et al. Does the wedge wing in the neck screw prevent cut-out failure in OTA/AO 31- A2 trochanteric fractures in elderly patients? Acta Orthop Belg 2014;80:26-33.

Temiz A, Durak A, Atici T. Unstable intertrochanteric femur fractures in geriatric patients treated with the DLT trochanteric nail. Injury 2015;46:41-46.

Weller I, Wai EK, Jaglal S, Kreder HJ. The effect of hospital type and surgical delay on mortality after surgery for hip fracture. J Bone Joint Surg Br 2005;87:361-366.

Kim SS, Le KY, Kim CH, et al. Comparison of the Dyna locking trochanteric nail, proximal femoral nail antirotation and gamma 3 nail in treatment of intertrochanteric fracture of the femur. Hip Pelvis 2013;25:211-219.

Kim YS, Yoon JW, Han SK. Treatment of Intertrochanteric Fracture of the Femur Using a Dyna Locking Trochanteric (DLT) Nail. J Korean Hip Soc 2010;22:216-221.

Li MH, Wu L, Liu Y, Wang CM. Clinical evaluation of the Asian proximal femur intramedullary nail antirotation system (PFNA-II) for treatment of intertrochanteric fractures. J Orthop Surg Res 2014;9:112.

Nikoloski AN, Osbrough AL, Yates PJ. Should the tip-apex distance (TAD) rule bemodified for the proximal femoral nail antirotation (PFNA)? A retrospective study. J Orthop Surg Res 2013;8:35.

Huang H, Xin J, Ma B. Analysis of Complications intertrochanteric fracture treated Gamma 3 intramedullary nail. Int J Clin Exp Med 2014;7:3687-3693.

Seyhan M, Ünay K. Trokanterkırıklarının tedavisinde PFN ve PFNA Çivilerinin Karşılaştırılması. Göztepe Tıp Dergisi 2013;28:86-94.

Schipper BI, Steyerberg EW, Castelein MR, et al. Treatment of unstable trochanteric fractures, Randomised comparison of the Gamma Nail and the Proximal femoral nail. J Bone Joint Surg 2004;86:86-94.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1300-2945
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 1963

3.8b 2.6b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Tip 1 diyabetli erişkinlerde D vitamini eksikliğinin serum sIL-2R, IL-6 ve TNF-alfa düzeyleri üzerine etkisi

Mehmet TÜRKEN, SEDAT YILMAZ, Leyla ÇOLPAN, Belkıs AYDINOL*, Alpaslan Kemal TUZCU

Toxic epidermal necrolysis secondary to ceftriaxone use: A case report

Mustafa İÇER, Yılmaz ZENGİN, Ercan GÜNDÜZ, HASAN MANSUR DURGUN, MURAT ORAK, MEHMET ÜSTÜNDAĞ, CAHFER GÜLOĞLU

Laparoskopik splenektomi klinik deneyimimiz: 38 hastanın sonuçları

Zübeyir BOZDAĞ, Ahmet TÜRKOĞLU, BEKİR TAŞDEMİR, Abdullah OĞUZ, Sinan DAL, Abdullah KARAKUŞ, Hıdır BUDAK, Metehan GÜMÜŞ

Primer mesane yerleşimli koryokarsinom olgusu

Gül TÜRKÇÜ, Ayşe Nur KELEŞ, Ulaş ALABALIK, Yaşar BOZKURT, HÜSEYİN BÜYÜKBAYRAM

Late onset of chylous ascites following distal gastrectomy with D1(+) dissection for gastric cancer: A case report

Hüseyin ÇİYİLTEPE, Kamuran Cumhur DEĞER, Ebubekir GÜNDEŞ, Durmuş Ali ÇETİN, ULAŞ ADAY

Tükürük bezi sintigrafisinde majör tükürük bezi fonksiyonları hesaplanmasında geri plan düzeltmesinin önemi

BEKİR TAŞDEMİR, Zeki DOSTBİL, İlhan SEZGİN

Blastocystis'in moleküler epidemiyolojisi

FADİME EROĞLU

Ağır serebral disgenezi ve hipotoni ile karakterize peroksizomal hastalık

OSMAN YEŞİLBAŞ, Hasan Serdar KIHTIR, Melike ERSOY, Hamdi Murat YILDIRIM, Müge SUNGUR ÜSTKAYA, Esra ŞEVKETOĞLU

The comparison of Brucella gel agglutination test with other Brucella tests

N. Mine TURHANOĞLU, Demet VURAL GÜR

Güneydoğu Anadolu'da bir Eğitim ve Araştırma hastanesine başvuran hastalarda hepatit A seroprevalansı

HAKAN TEMİZ, Erdal ÖZBEK, Serdar Ferit TOPRAK, Arzu ONUR, Sabahattin ERTUĞRUL