MUHADDİSLERİN FELSEFÎ İLİMLERE BAKIŞLARI VE FİLOZOF MUHADDİSLER (HADİS İLMİNDE YENİ BİR KAVRAM DENEMESİ)

Öz Hadis Felsefe ilişkisine yönelik çalışmalara kapı aralamak amacıyla konusunda ilk defa yapılan bu çalışmada, Hadis tarihinin Önemli muhaddislerinin kadîm felsefe, felsefi ilimler ve İslam filozofları hakkındaki görüşlerine, felsefeyle iştigal eden hadisçilerin durumlarına kısaca işaret edilmektedir. Ayrıca meşhur bazı muhaddislere atfedilen "filozof sıfatı üzerinde durulmuştur. İlaveten "Filozof Muhaddis" kavramı ve buna bağlı olarak hem kadîm felsefeyle hem de hadis ilmiyle (hadis dinleyerek ve naklederek) ilgilenmiş veya eser yazmış İslâm âlimlerinden, ayrıntıya girmeksizin kısaca bahsedilmiştir.

Kaynak Göster

Bibtex @ { iuilah11035, journal = {Journal of Istanbul University Faculty of Theology}, issn = {1303-5746}, address = {}, publisher = {İstanbul Üniversitesi}, year = {2012}, volume = {0}, pages = {59 - 84}, doi = {}, title = {MUHADDİSLERİN FELSEFÎ İLİMLERE BAKIŞLARI VE FİLOZOF MUHADDİSLER (HADİS İLMİNDE YENİ BİR KAVRAM DENEMESİ)}, key = {cite}, author = {Ertürk, Mustafa} }
APA Ertürk, M . (2012). MUHADDİSLERİN FELSEFÎ İLİMLERE BAKIŞLARI VE FİLOZOF MUHADDİSLER (HADİS İLMİNDE YENİ BİR KAVRAM DENEMESİ) . Journal of Istanbul University Faculty of Theology , 0 (16) , 59-84 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iuilah/issue/980/11035
MLA Ertürk, M . "MUHADDİSLERİN FELSEFÎ İLİMLERE BAKIŞLARI VE FİLOZOF MUHADDİSLER (HADİS İLMİNDE YENİ BİR KAVRAM DENEMESİ)" . Journal of Istanbul University Faculty of Theology 0 (2012 ): 59-84 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/iuilah/issue/980/11035>
Chicago Ertürk, M . "MUHADDİSLERİN FELSEFÎ İLİMLERE BAKIŞLARI VE FİLOZOF MUHADDİSLER (HADİS İLMİNDE YENİ BİR KAVRAM DENEMESİ)". Journal of Istanbul University Faculty of Theology 0 (2012 ): 59-84
RIS TY - JOUR T1 - MUHADDİSLERİN FELSEFÎ İLİMLERE BAKIŞLARI VE FİLOZOF MUHADDİSLER (HADİS İLMİNDE YENİ BİR KAVRAM DENEMESİ) AU - Mustafa Ertürk Y1 - 2012 PY - 2012 N1 - DO - T2 - Journal of Istanbul University Faculty of Theology JF - Journal JO - JOR SP - 59 EP - 84 VL - 0 IS - 16 SN - 1303-5746- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi MUHADDİSLERİN FELSEFÎ İLİMLERE BAKIŞLARI VE FİLOZOF MUHADDİSLER (HADİS İLMİNDE YENİ BİR KAVRAM DENEMESİ) %A Mustafa Ertürk %T MUHADDİSLERİN FELSEFÎ İLİMLERE BAKIŞLARI VE FİLOZOF MUHADDİSLER (HADİS İLMİNDE YENİ BİR KAVRAM DENEMESİ) %D 2012 %J Journal of Istanbul University Faculty of Theology %P 1303-5746- %V 0 %N 16 %R %U
ISNAD Ertürk, Mustafa . "MUHADDİSLERİN FELSEFÎ İLİMLERE BAKIŞLARI VE FİLOZOF MUHADDİSLER (HADİS İLMİNDE YENİ BİR KAVRAM DENEMESİ)". Journal of Istanbul University Faculty of Theology 0 / 16 (Nisan 2012): 59-84 .
AMA Ertürk M . MUHADDİSLERİN FELSEFÎ İLİMLERE BAKIŞLARI VE FİLOZOF MUHADDİSLER (HADİS İLMİNDE YENİ BİR KAVRAM DENEMESİ). Journal of Istanbul University Faculty of Theology. 2012; 0(16): 59-84.
Vancouver Ertürk M . MUHADDİSLERİN FELSEFÎ İLİMLERE BAKIŞLARI VE FİLOZOF MUHADDİSLER (HADİS İLMİNDE YENİ BİR KAVRAM DENEMESİ). Journal of Istanbul University Faculty of Theology. 2012; 0(16): 59-84.