İnsan- Hayvan İlişkisi Çerçevesinde Hayvan Refahı: Etik Açıdan Değerlendirme

Karaman, M. İhsan Ankaralı, Seyit. Sandıkçı, Tuncay. (Ed.). Hayvan Etiği, İstanbul: İSAR yayınları, 2019. ISBN: 978-605-9276-04-7

Animal Welfare in the Framework of Human-Animal Relationship: An Ethical Evaluation

Karaman, M. İhsan Ankaralı, Seyit. Sandıkçı, Tuncay. (Ed.). Hayvan Etiği, İstanbul: İSAR yayınları, 2019. ISBN: 978-605-9276-04-7

___

  • Animal Welfare in the Framework of Human-Animal Relationship: An Ethical Evaluation