YEZİD B. VELİD'İN HAYATI VE HALİFELİĞİ

Öz Yezid b. Velid'in1 nesebi, Yezid b. Velid b. Abdülmelik b. Mervan b. el-Hakem b. Ebi'l-As'dır2. Annesi, Şahferîd bnt. Fîrûz b. Yezdcürd b. Şehriyâr b. Kisrâ Ebyûrz b. Hürmüz b. Enûşirvân'dır3. Annesi, cariyedir. Horasan'da fetih hareketlerinde bulunan Kuteybe b. Müslim, onu cariye olarak almış ve Irak valisi Haccâc'a göndermişti. Haccâc da halife Velid b. Abdülmelik'e hediye etmişti. Velid b. Abdülmelik'in onunla evliliğinden, Yezid b. Velid doğdu4. Yezid, Emevîlerin tarihinde bir cariyeden doğma ve halifeliğe kadar yükselen ilk Emevî halifesidir. Yezid'in Künyesi, Ebû Hâlid'di

Kaynakça

6 Belâzürî, IX, 189; Taberi, VII, 261, 299; İbnü'l-Esir, V, 291; İbn Kesir, X, 16.

7 Belâzürî, IX, 190; Taberi, VII, 261, 299; İbnü'l-Esir, V, 291; İbn Kesir, X, 13.

8 Belâzürî, IX, 190; Taberi, VII, 261, 299.

9 Belâzürî, IX, 190; Taberi, VII, 261, 299; el-Kütbî, Fevâtü'l-Vefeyât, IV, 333- İbnü'l-Esir, V, 310; İbn Kesir, X, 18;

Şihabüddîn en-Nüveyrî, Nihâyetü'l-Ereb fi Fünûni'l-Edeb, thk. Ali Muhammed el-Bicâvî, Kahire 1976, XXI, 504.

10 Süyûtî, Tarihu'l-Hulefâ, by ty, s. 253; İbn Kesir, X, 18.

11 Muhammed Ahmed Câbirî, İslam'da Siyasal Akıl, çev. Vecdi Akyüz, İstanbul 1997, s. 639-640.

12 İbn Kesir, X, 17; Mes'ûdî, Mürûcü'z-Zeheb, thk. Muhammed Muhyiddin Abdülhamid, Beyrut 1988, III, 234; Abdülaziz

ed-Dûrî, İlk Dönem İslam Tarihi, çev. Hayrettin Yücesoy, İstanbul 1991, s. 119, 128.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { cuifd257271, journal = {Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-1197}, eissn = {1304-9399}, address = {}, publisher = {Cumhuriyet Üniversitesi}, year = {2000}, volume = {}, pages = {289 - 304}, doi = {}, title = {YEZİD B. VELİD'İN HAYATI VE HALİFELİĞİ}, key = {cite}, author = {Aksu, Ali} }
APA Aksu, A . (2000). YEZİD B. VELİD'İN HAYATI VE HALİFELİĞİ . Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi , (4) , 289-304 .
MLA Aksu, A . "YEZİD B. VELİD'İN HAYATI VE HALİFELİĞİ" . Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (2000 ): 289-304 <
Chicago Aksu, A . "YEZİD B. VELİD'İN HAYATI VE HALİFELİĞİ". Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (2000 ): 289-304
RIS TY - JOUR T1 - YEZİD B. VELİD'İN HAYATI VE HALİFELİĞİ AU - Ali Aksu Y1 - 2000 PY - 2000 N1 - DO - T2 - Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 289 EP - 304 VL - IS - 4 SN - 1301-1197-1304-9399 M3 - UR - Y2 - 2000 ER -
EndNote %0 Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi YEZİD B. VELİD'İN HAYATI VE HALİFELİĞİ %A Ali Aksu %T YEZİD B. VELİD'İN HAYATI VE HALİFELİĞİ %D 2000 %J Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi %P 1301-1197-1304-9399 %V %N 4 %R %U
ISNAD Aksu, Ali . "YEZİD B. VELİD'İN HAYATI VE HALİFELİĞİ". Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi / 4 (Aralık 2000): 289-304 .
AMA Aksu A . YEZİD B. VELİD'İN HAYATI VE HALİFELİĞİ. CUIFD. 2000; (4): 289-304.
Vancouver Aksu A . YEZİD B. VELİD'İN HAYATI VE HALİFELİĞİ. Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 2000; (4): 289-304.
IEEE A. Aksu , "YEZİD B. VELİD'İN HAYATI VE HALİFELİĞİ", Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı. 4, ss. 289-304, Ara. 2000