iMANIN TEMELLENDiRiLMESi

Ilk olarak, imanın tanımı ve gerçekte ne olduğu farklı ekailere göre ele alındı. Ardından imanın kesinlik derecesi ve unsurları Islam kelamcılarına göre ayrı ayrı işlendi. Son olarak da, tanımı yapılan imanın bireyde meydana gelmesinin imkanı incelendi.  

iMANIN TEMELLENDiRiLMESi

Firstıy, delinition of the believe and it's fact is handled according to the various school. Then, the level the delinition of the believes and it's elemenis are taken one by one. Finally, ability of the believe on the person is inspected. 

Kaynakça

Eş'ari, Ebu'I-Hasan Ali b. lsmail, ei-Luma fi'r·Red ala Ehli'z-Zeyğ ve'I-Bida, Nşr. Richard J. Mc. Carthy S.

J. Beyrut, 1952, s. 75; Bakıllani, Ebu Bekir Muhammed b. et'Tayyip, et-Temhid, Nşr. Richard J. Mc. Carthy

S. J. Beyrut, 1957, s. 346; el-l<ari, Ali b. Muhammed, Şerhu Fıkhı'I-Ekber, Mısır, 1323, s. 80; Kılavuz,

Ahmet Saim, lman Küfür Sınırı, Istanbul, 1996, s. 21. 5 Cüveyni, lmamü'I-Haremeyn Abdülmelik b. Abdillah, eı-lrşad Ila Kavatii'I-Edille fi Usuli'l-ltikad, Nşr. M.

Yusuf Musa, Ali Abdülmünim Abdulhamid, Mısır, 1369, s. 397; Bakıllani, et-Temhid, 346; ei-Kari, Şerhu

Fıkhı'I-Ekber, s. BO; Maturidi, Kitabü't-Tevhid, (Tah. Feılıullah Huleyf), Istanbul, 1979, s. 378; Pezdevi,

Ebu Yusuf Muhammed, Ehl-i Sünnet Akaidi, (Çev. Şerafeddin Gölcük), Istanbul, 1988, s. 214; Bağdadi,

Ebu Mansur Abdülkahir b. Tahir et-Temimi, Usulü'd-Din, Istanbul, 1928, 247-250.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { cuifd256655, journal = {Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-1197}, eissn = {1304-9399}, address = {}, publisher = {Cumhuriyet Üniversitesi}, year = {2002}, volume = {6}, pages = {127 - 138}, doi = {}, title = {iMANIN TEMELLENDiRiLMESi}, key = {cite}, author = {Baktır, Mehmet} }
APA Baktır, M . (2002). iMANIN TEMELLENDiRiLMESi . Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi , 6 (2) , 127-138 .
MLA Baktır, M . "iMANIN TEMELLENDiRiLMESi" . Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 6 (2002 ): 127-138 <
Chicago Baktır, M . "iMANIN TEMELLENDiRiLMESi". Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 6 (2002 ): 127-138
RIS TY - JOUR T1 - iMANIN TEMELLENDiRiLMESi AU - Mehmet Baktır Y1 - 2002 PY - 2002 N1 - DO - T2 - Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 127 EP - 138 VL - 6 IS - 2 SN - 1301-1197-1304-9399 M3 - UR - Y2 - 2002 ER -
EndNote %0 Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi iMANIN TEMELLENDiRiLMESi %A Mehmet Baktır %T iMANIN TEMELLENDiRiLMESi %D 2002 %J Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi %P 1301-1197-1304-9399 %V 6 %N 2 %R %U
ISNAD Baktır, Mehmet . "iMANIN TEMELLENDiRiLMESi". Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 6 / 2 (Aralık 2002): 127-138 .
AMA Baktır M . iMANIN TEMELLENDiRiLMESi. CUIFD. 2002; 6(2): 127-138.
Vancouver Baktır M . iMANIN TEMELLENDiRiLMESi. Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 2002; 6(2): 127-138.
IEEE M. Baktır , "iMANIN TEMELLENDiRiLMESi", Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, c. 6, sayı. 2, ss. 127-138, Ara. 2002