Bireysel Emeklilik Sisteminde Yapılan Yeni Düzenlemeler ve Değerlendirilmesi

Bireysel emeklilik sisteminin temel amacı bireylerin emeklilik dönemlerindeki refah düzeylerinin arttırılmasıdır Bireysel emeklilik sistemini düzenleyen 4632 sayılı Kanun’la sisteme katılımı sağlamak için bireysel ve kurumsal teşvikler sağlanmıştır Ancak bu teşvik unsurlarının bireysel emeklilik sistemine katılımı cazip hale getirmede yetersiz kalması ve 4632 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanmasından kaynaklanan sorunlar nedeniyle bireysel emeklilik sisteminin yeniden düzenlenme ihtiyacı ortaya çıkmıştır Bu nedenle 6327 sayılı Kanun ile bireysel emeklilik sistemi yeniden düzenlenmiştir Yapılan düzenleme ile bireysel emeklilik katkı paylarının vergi matrahından indirilmesine imkan veren uygulamaya son verilmiş yerine yeni teşvik uygulaması olarak devlet katkısı getirilmiştir Ayrıca sistemden ayrılanlara yapılan ödemelerin tamamının menkul sermaye iradı sayılarak vergilendirilmesi uygulaması son bulmuş ve buna paralel olarak sistemden ayrılanların anaparaları üzerinden yapılan vergi kesintilerinin iadesine imkan tanınmıştır Bu çalışmada Türkiye’de yaklaşık 10 yıl boyunca uygulanan bireysel emeklilik sistemi açıklanacak ve 6327 sayılı Kanun ile yapılan düzenlemeler gerekçeleriyle birlikte izah edilecektir Anahtar Kelimeler: Bireysel emeklilik sistemi devlet katkısı vergi kesintisi

Bireysel Emeklilik Sisteminde Yapılan Yeni Düzenlemeler ve Değerlendirilmesi

The main purpose of the individual pension system is to increase the level of welfare of individuals during retirement The Law No 4632 regulating individual pension system provided individual and corporate incentives to enable participation in the system However because these incentives were unsufficient and the problem arising from the application of the Law No 4632 the need to rearrange the system arose Therefore individual pension system was revised by the Law No 6327 With the regulations imposed by the Law No 6327 practice of discounting the individual pension contributions from the taxable income was terminated state contribution has been introduced Furthermore it was terminated that all payments made to those leaving the system was rated as an earning on movable assets In this study individual pension system practiced for nearly 10 years in Turkey will be discussed and the amendments made by the Law No 6327 will be explained along with the reasons Keywords: Individual pension system the state contribution tax deduction

Kaynak Göster

Bibtex @ { cusosbil60409, journal = {Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1304-8880}, eissn = {1304-8899}, address = {}, publisher = {Çukurova Üniversitesi}, year = {2013}, volume = {22}, pages = {105 - 120}, doi = {}, title = {Bireysel Emeklilik Sisteminde Yapılan Yeni Düzenlemeler ve Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {İnneci̇, Arş. Gör. Ahmet} }
APA İnneci̇, A . (2013). Bireysel Emeklilik Sisteminde Yapılan Yeni Düzenlemeler ve Değerlendirilmesi . Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 22 (1) , 105-120 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/cusosbil/issue/4392/60409
MLA İnneci̇, A . "Bireysel Emeklilik Sisteminde Yapılan Yeni Düzenlemeler ve Değerlendirilmesi" . Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 22 (2013 ): 105-120 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/cusosbil/issue/4392/60409>
Chicago İnneci̇, A . "Bireysel Emeklilik Sisteminde Yapılan Yeni Düzenlemeler ve Değerlendirilmesi". Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 22 (2013 ): 105-120
RIS TY - JOUR T1 - Bireysel Emeklilik Sisteminde Yapılan Yeni Düzenlemeler ve Değerlendirilmesi AU - Arş. Gör. Ahmet İnneci̇ Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 105 EP - 120 VL - 22 IS - 1 SN - 1304-8880-1304-8899 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Bireysel Emeklilik Sisteminde Yapılan Yeni Düzenlemeler ve Değerlendirilmesi %A Arş. Gör. Ahmet İnneci̇ %T Bireysel Emeklilik Sisteminde Yapılan Yeni Düzenlemeler ve Değerlendirilmesi %D 2013 %J Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1304-8880-1304-8899 %V 22 %N 1 %R %U
ISNAD İnneci̇, Arş. Gör. Ahmet . "Bireysel Emeklilik Sisteminde Yapılan Yeni Düzenlemeler ve Değerlendirilmesi". Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 22 / 1 (Haziran 2013): 105-120 .
AMA İnneci̇ A . Bireysel Emeklilik Sisteminde Yapılan Yeni Düzenlemeler ve Değerlendirilmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2013; 22(1): 105-120.
Vancouver İnneci̇ A . Bireysel Emeklilik Sisteminde Yapılan Yeni Düzenlemeler ve Değerlendirilmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2013; 22(1): 105-120.
IEEE A. İnneci̇ , "Bireysel Emeklilik Sisteminde Yapılan Yeni Düzenlemeler ve Değerlendirilmesi", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 22, sayı. 1, ss. 105-120, Haz. 2013