Arş. Gör. Ahmet İNNECİ

Bireysel Emeklilik Sisteminde Yapılan Yeni Düzenlemeler ve Değerlendirilmesi

Bireysel Emeklilik Sisteminde Yapılan Yeni Düzenlemeler ve Değerlendirilmesi

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

2013 - Cilt: 22 - Sayı: 1

105 - 120

Bireysel emeklilik sistemi, devlet katkısı, vergi kesintisi.

Individual pension system, the state contribution, tax deduction.

24 13

Benzer Makaleler

Bireysel Emeklilik Sistemi’ne Giriş Kararlarını Belirleyen Etmenler: Devlet ve Vakıf Üniversitelerinde Çalışan Akademisyenlerin Karşılaştırılması

Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi

İsmail CANÖZ, Halim BAŞ

BİREYSEL EMEKLİLİĞİN TÜRKİYE’DEKİ DURUMU VE GELİŞİMİ

Ekonomi Bilimleri Dergisi

Yeşim CAN

TÜRKİYE’DE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN GELİŞİMİ

Ekonomi Bilimleri Dergisi

Sudi APAK, Kamer Hagop TAŞCIYAN

TÜRKİYE’DEKİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN ÇOKLU YAPISAL KIRILMA ANALİZİ İLE İNCELENMESİ

Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Ayşe İŞİ, Fatih ÇEMREK, Hakkı POLAT

KALİTE FONKSİYON GÖÇERİMİ İLE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMLERİ PAZARLAYAN SİGORTA ŞİRKETLERİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi

Eralp DOĞU, Banu ÖZGÜREL

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN VERGİ UYGULAMALARI BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Erkan AYDIN, Ersin KAPLAN

Çalışma Hayatı ve Emeklilik Bağlamında Türkiye'de Yaşlılık

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Aykut SIĞIN

ÖZEL EMEKLİLİK FONLARI VE TÜRKİYE'DE BİREYLERİN BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE GİRİŞ KARARLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Orhan ŞENER, Faruk AKIN