Muhasebe Eğitiminde Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları

Kişilerin ihtiyaç duydukları çeşitli bilgi ve becerilerin eğitiminde çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Bunlar sınıf ortamında ders kitapları, bilgisayarlar ve diğer elektronik cihazlarla desteklenerek yapılan bir eğitim olabileceği gibi teknolojik gelişmelere paralel olarak etrafımızı çevreleyen inovatif (yenilikçi) seçimlerde olabilmektedir. Şüphesiz gerek okul gerekse iş ortamında verimlilik açısından önemli olan ihtiyaç duyulan bilginin gerek duyulan zamanda ve yerde erişilebilir olmasıdır. Bu çerçevede artırılmış gerçeklik eğitimde zaman ve yer kavramlarını değiştiren bir teknolojidir. Bu çalışmada amaçlanan artırılmış gerçekliğin tanımını yaparak eğitimde nasıl uygulanabileceğini açıklamak ve muhasebe eğitimi açısından sağlayabileceği katkılar hakkında çözüm amaçlı öneriler geliştirmektir.

Augmented Reality Applications in Accounting Education

Variety of training methods are used for peoples various skills and knowledge they need. These methods include clasroom lectures supported with textbooks, computer and other electronic appliances as well be in parallel with technological advances around us innovative choises could be. Certainly both schools and in the work environment in terms of productivity it is important to access information when and where needed. In this context, augmented reality is a technology changes concept of time and place in education. The aim of this study is to define augmented reality also explain how to apply in education and to develop recommendations for solutions about contribution in terms of accounting education.

___

 • BILLINGHURST, M. (2002). “Augmented reality in education” New Horizons for Learning, (12).
 • CADAVIECO, J.F., M.F. GOULAO, A.F. COSTALES (2012). “Using Augmented Reality and M-Learning to Optimize Students Performance in Higher Education”, Procedia-Social and Behavioral Sciences, (46), 2970-2977.
 • CHEN, C. M. ve Y. N. TSAI (2012). “Interactive augmented reality system for enhancing library instruction in elementary schools” Computers & Education, (59,2), 638-652.
 • COOPERSTOCK, Jeremy R. (2001). “The classroom of the future: enhancing education through augmented reality” In: Proc. HCI Inter., Conf. on Human- Computer Interaction, 688-692.
 • EL SAYED, N. A. M., H. H. ZAYED, M. I. SHARAWY (2011). “Augmented reality student card” Computers & Education, (56.4), 1045-1061.
 • KESİM, M., Y. ÖZARSLAN (2012). “Augmented reality in education: current technologies and the potential for education." Procedia-Social and Behavioral Sciences (47), 297-302.
 • LEE, K. (2012). “Augmented reality in education and training” TechTrends, (56,2), 13- 21.
 • LIAROKAPIS, F. , P. PETRIDIS, P. F. LISTER, & M. WHITE (2002). “Multimedia augmented reality interface for e-learning” (MARIE). World Transactions on Engineering and Technology Education, (1,2), 173-176.
 • MARTIN, S., G. DIAZ, E. SANCRISTOBAL, R. GIL, M. CASTRO, J. PEIRE (2011). “New technology trends in education: Seven years of forecasts and convergence” Computers & Education, (57,3), 1893-1906.
 • SHELTON, B. E. (2002). “Augmented reality and education: Current projects and the potential for classroom learning” New Horizons for Learning, (9,1).
 • YUEN, Steve Chi-Yin, Gallayanee YAOYUNEYONG, Erik JOHNSON. (2011) “Augmented Reality: An Overview and Five Directions for AR in Education”. Journal of Educational Technology Development & Exchange, (4,1). İnternet Kaynakçası
 •  ims.tuwien.ac.at: https://www.ims.tuwien.ac.at/publications/tuw-137414.pdf erişim: (15.02.2014)
 •  qrkod.cc: http://www.qrkod.cc/QR-Kod-Nedir-/qr-kod-nedir-.html erişim (15.02.2014)
 •  ab.org.tr: http://ab.org.tr/ab12/bildiri/106.pdf erişim (15.02.2014)
 •  http://www.slideshare.net/hakanaltinpulluk/sanal-dnyalar-ve-artrlm-gereklik
 •  http://yazarkafe.hurriyet.com.tr/Content/Index?contentUrl=http://egitimteknoloji.net
 • /2012/09/egitimde-arttirilmis-gerceklik-uygulamasi-bmw-ornegi/
 •  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=8Zb2spZvHFQ