Nicelik Açısından Sosyal Bilimlerde BAP Projeleri: İlahiyat Örneği

bilmektedir. Ancak Sosyal Bilimlerde Fen Bilimlerine oranla daha az proje hazırlanmaktadır. Muhtemelen bunun sebeplerinden biri Sosyal bilimcilerin proje hazırlama konusundaki deneyim eksikliğidir. Bu çalışmada üniversiteler- de hazırlanan BAP projeleri nicelik olarak incelenmiş ve bir BAP Projesinin hazırlanmasından sonuçlanmasına kadar olan süreç hakkında bilgi verilmiştir. Böylece konuya dikkat çekilmesi ve Sosyal Bilimlerde (özellikle İlahiyat ala- nında) daha fazla proje yapılmasına katkı sağlanması hedeflenmektedir

bilmektedir. Ancak Sosyal Bilimlerde Fen Bilimlerine oranla daha az proje hazırlanmaktadır. Muhtemelen bunun sebeplerinden biri Sosyal bilimcilerin proje hazırlama konusundaki deneyim eksikliğidir. Bu çalışmada üniversiteler- de hazırlanan BAP projeleri nicelik olarak incelenmiş ve bir BAP Projesinin hazırlanmasından sonuçlanmasına kadar olan süreç hakkında bilgi verilmiştir. Böylece konuya dikkat çekilmesi ve Sosyal Bilimlerde (özellikle İlahiyat ala- nında) daha fazla proje yapılmasına katkı sağlanması hedeflenmektedir

Kaynakça

Altunışık, Remzi, Recai Coşkun, Serkan Bayraktaroğlu, Engin Yıldırım (2012). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. Sakarya: Sakarya Yayıncılık. Ankara Üniversitesi 2014a. Fen Kapalı Projeler. Erişim adresi: http://bap.ankara.edu.tr/wp-content/uploads/sites/196/2014/08/2000-2011- fen-kapali-projeler.pdf (16.10.2017)

Ankara Üniversitesi 2014b. Sağlık Kapalı Projeler. Erişim adresi: http://bap.ankara.edu.tr/wp-content/uploads/sites/196/2014/08/2000-2011- saglik-kapali-projeler.pdf (15.10.2017)

Ankara Üniversitesi 2015c. Sosyal Kapalı Projeler. Erişim adresi: http://bap.ankara.edu.tr/wp-content/uploads/sites/196/2014/08/2000-2011- sosyal-kapali-projeler1.pdf (14.10.2017)

Ankara Üniversitesi Devam Eden BAP Projeler. Erişim adresi: http://bap.ankara.edu.tr/wp-content/uploads/sites/196/2014/09/07.11.2017- TAR%C4%B0H%C4%B0-%C4%B0T%C4%B0BAR%C4%B0- %C4%B0LE-DEVAM-EDEN-BAP-PROJELER%C4%B0.pdf (08.11.2017)

Ankara Üniversitesi Tamamlanan BAP Projeler. Erişim adresi: http://bap.ankara.edu.tr/wp-content/uploads/sites/196/2014/09/07.11.2017- TAR%C4%B0H%C4%B0%C4%B0T%C4%B0BAR%C4%B0- %C4%B0LE-TAMAMLANAN-BAP-PROJELER%C4%B0.pdf (08.11.2017)

Balcı, Ali (2013). Sosyal Bilimlerde Araştırma: Yöntem Teknik ve İlkeler. Ankara: Pegem Akademi.

Bartın Üniversitesi Projeler. Erişim adresi: http://bap.bartin.edu.tr/handler/DosyaHandler.ashx?DosyaId=21209 (09.11.2017)

Bülent Ecevit Üniversitesi Devam Eden Projeler. Erişim adresi: http://bap.beun.edu.tr/devam_eden_bap_projeleri.aspx?tur=1 (25.10.2017)

Bülent Ecevit Üniversitesi Tamamlanan Projeler. Erişim adresi: http://bap.beun.edu.tr/tamamlanan_bap_projeleri.aspx?tur=1 (25.10.2017)

Erdem, Ali Rıza (2013). “Bilgi Toplumunda Üniversitenin Değişen Rolleri ve Görevleri”. Yükseköğretim Dergisi. C.3, S.2:109-120.

Fırat Üniversitesi İstatistikler. Erişim adresi: http://bap.firat.edu.tr/index.php?act=guest&act2=istatistikler&page=2& (24.10.2017)

Graz Deklarasyonu 2003. Erişim adresi: http://www.yok.gov.tr/ar/web/uluslararasi-iliskiler/graz-bildirgesi (06.10.2017)

Marmara Üniversitesi 2007 yılı Faaliyet Raporu. Erişim adresi: http://bapko.marmara.edu.tr/idari/faaliyet-raporlari/ (15.10.2017)

Marmara Üniversitesi 2008 yılı Faaliyet Raporu. Erişim adresi: http://bapko.marmara.edu.tr/idari/faaliyet-raporlari/ (15.10.2017)

Marmara Üniversitesi 2009 yılı Faaliyet Raporu. Erişim adresi: http://bapko.marmara.edu.tr/idari/faaliyet-raporlari/ (15.10.2017)

Marmara Üniversitesi 2010 yılı Faaliyet Raporu. Erişim adresi: http://bapko.marmara.edu.tr/idari/faaliyet-raporlari/ (22.10.2017)

Marmara Üniversitesi 2011 yılı Faaliyet Raporu. Erişim adresi: http://bapko.marmara.edu.tr/idari/faaliyet-raporlari/(22.10.2017)

Marmara Üniversitesi 2012 yılı Faaliyet Raporu. Erişim adresi: http://bapko.marmara.edu.tr/idari/faaliyet-raporlari/(22.10.2017)

Marmara Üniversitesi 2013 yılı Faaliyet Raporu. Erişim adresi: http://bapko.marmara.edu.tr/idari/faaliyet-raporlari/(21.10.2017)

Marmara Üniversitesi 2014 yılı Faaliyet Raporu. Erişim adresi: http://bapko.marmara.edu.tr/idari/faaliyet-raporlari/ (21.10.2017)

Marmara Üniversitesi 2015 yılı Faaliyet Raporu. Erişim adresi: http://bapko.marmara.edu.tr/idari/faaliyet-raporlari/ (21.10.2017)

Marmara Üniversitesi 2016 yılı Faaliyet Raporu. Erişim adresi: http://dosya.marmara.edu.tr/bapko/2016_Faaliyet_raporu.pdf (20.10.2017)

Sayım, Ferhat (2015). Sosyal Bilimlerde Araştırma ve Tez Yazım Yöntemleri. Ankara: Seçkin.

Resmî Gazete 06.11.1981, Erişim Adresi: http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.g ov.tr/arsiv/17506.pdf&main=http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/1750 6.pdf (14.11.2017)

Resmî Gazete 19.08.1983, Erişim Adresi: http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.g ov.tr/arsiv/18140.pdf&main=http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/1814 0.pdf (14.11.2017)

Resmî Gazete 20.05.1984, Erişim Adresi: http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.g ov.tr/arsiv/18406.pdf&main=http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/1840 6.pdf (15.11.2017)

Resmî Gazete 03.07.2001, Erişim Adresi: http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.g ov.tr/eskiler/2001/07/20010703.htm&main=http://www.resmigazete.go v.tr/eskiler/2001/07/20010703.htm (15.11.2017)

Resmî Gazete10.04.2002, Erişim Adresi: http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.g ov.tr/eskiler/2002/04/20020410.htm&main=http://www.resmigazete.go v.tr/eskiler/2002/04/20020410.htm (12.11.2017)

Resmî Gazete 03.04.2003, Erişim Adresi: http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.g ov.tr/eskiler/2003/04/20030403m1.htm&main=http://www.resmigazete .gov.tr/eskiler/2003/04/20030403m1.htm (13.11.2017)

Resmî Gazete 10.01.2010, Erişim Adresi:http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.g ov.tr/eskiler/2010/01/20100130.htm&main=http://www.resmigazete.go v.tr/eskiler/2010/01/20100130.htm (11.11.2017)

Resmî Gazete 03.03.2011, Erişim Adresi: http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.g ov.tr/eskiler/2011/03/20110303.htm&main=http://www.resmigazete.go v.tr/eskiler/2011/03/20110303.htm (11.11.2017)

Resmî Gazete 10.04.2016, Erişim Adresi: http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.g ov.tr/eskiler/2016/04/20160410.htm&main=http://www.resmigazete.go v.tr/eskiler/2016/04/20160410.htm (10.11.2017)

Resmî Gazete 26.11.2016, Erişim Adresi: http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.g ov.tr/eskiler/2016/11/20161126.htm&main=http://www.resmigazete.go v.tr/eskiler/2016/11/20161126.htm (11.11.2017)

Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik. Erişim adresi: http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.23065&Mevzu atIliski=0&sourceXmlSearch=Bilimsel%20Ara%C5%9Ft%C4%B1rma (19.10.2017).

Kaynak Göster