Çocuklarda Crohn hastalığında ekstraintestinal tanısal ipuçları nelerdir?

-

What are extraintestinal diagnostic tips in children with Crohn's disease?

-

Kaynakça

1. Yüksel I, Başar O, Ataseven H, Ertuğrul I, Arhan M, Ibiş M,et al. Mucocutaneous manifestations in inflammatory bowel disease. Inflamm Bowel Dis. 2009;15:546-50.

2. Lemberg DA, Day AS. Crohn disease and ulcerative colitis in children: an update for 2014. J Paediatr Child Health 2015;51: 266-270

3. Yu YR, Rodriguez JR. Clinical presentation of Crohn's, ulcerative colitis, and indeterminate colitis: Symptoms, extraintestinal manifestations, and disease phenotypes.Semin Pediatr Surg. 2017;26:349-355.

4. Schneider SL, Foster K, Patel D, Shwayder T. Cutaneous manifestations of metastatic Crohn's disease. Pediatr Dermatol. 2018; 35:566-574.

5. Thrash B, Patel M, Shah KR, Boland CR, Menter A. Cutaneous manifestations of gastrointestinal disease: part II.J Am Acad Dermatol. 2013;68):211-33

Kaynak Göster

MLA Canan, O , Durdu, M , Canpolat, T . "Çocuklarda Crohn hastalığında ekstraintestinal tanısal ipuçları nelerdir?" . Cukurova Medical Journal 44 (2019 ): 1142-1143 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/cumj/issue/42406/497648>

50294 29622

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Kanserli ve kronik hastalığı olan çocuklarda yaşam kalitesi

Begül Yağcı-Küpeli, Kudret Helin Akın, Feyruz USLUOĞLU, Serhan KÜPELİ

Hasta Katılımı Ölçeği: Kronik hastalığı olan hastalarda Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması

Dilara USTA, Fatoş KORKMAZ, İmatullah AKYAR, Andrea BONANOMİ

Bir üniversite hastanesinin yoğun bakım ünitelerinde maliyet analizi

İskender KARA, İnci KARA, Yeşim Şerife BAYRAKTAR, Faruk ÇİÇEKCİ, Hüseyin YILMAZ, Ateş DUMAN, Jale Bengi ÇELİK

Yabancı cisim aspirasyonu nedeniyle bronkoskopi yapılan hastaların uzun dönem akciğer kapasitelerinin spirometri ile değerlendirilmesi

Ahmet ATICI, Nursel DİKMEN, Mehmet Emin ÇELİKKAYA, Çiğdem EL, Bülent AKÇORA

Dünya Sağlık Örgütünün 2019'da küresel sağlığa tehdit ettiğini belirttiği on tehditten biri: Antimikrobiyal direnç

Pugazhenthan THANGARAJU, Sajitha VENKATESAN

Bazı piperazin alkanol türevlerinin antinosiseptif etkinlikleri

Bürge DOĞRUER AKAN, Ümide DEMİR ÖZKAY

Kurkumin demir(III) kompleksinin demir şelasyonunun in vitro etkileri

Gülüzar ÖZBOLAT, Arash Alizadeh YEGANİ

Konya ilinde sağlıklı bireylerin demografik özelliklerine ve antropometrik ölçümlerine göre lipid düzeylerinin değerlendirilmesi

Cem Onur KIRAÇ, Serkan AKŞAN, Ahmet KAYA

Erken evre endometrium kanseri tanılı hastaların tedavi sonuçları: tek merkez deneyimi

Ali Murat SEDEF, Didem KARADUMAN, Ali Ayberk BESEN, Hüseyin MERTSOYLU, Fatih KÖSE

Medial tibial stres sendromlu sporcularda ayak bileği izokinetik kas kuvveti ve naviküler çökme miktarı

Sabriye ERCAN