Photocatalytic Treatment of Baker’s Yeast Effluent Using UV Light and TiO2/ZnO Composite

Öz Baker’s yeast effluent is a major source of pollution with high organic load and dark colour. The aim of this study was to examine the photocatalytic degradation of baker’s yeast effluent. Wastewater used in this study was a real wastewater.  An ultraviolet (UV) lamp with 254nm wavelength was used as a source of UV irradiation, TiO2/ZnO composite was used as a catalyst. The effect of the calcination temperature, calcination time, the catalyst amount on decolorization and removal of chemical oxygen demand (COD) of baker’s yeast effluent were investigated. According to the results, the prepared composite TiO2/ZnO with 4:1 molar ratio, treated at 700°C for 60min gave a better result and the maximum decolorization was 35.89% at a catalyst amount of 0.2g/l. COD removal was 14% without catalyst. By using photocatalysis COD removal at the end of the 60min reaction time was 4.85% and 8.94% with 0.15g/l and 0.1g/l catalyst loading respectively.

Kaynakça

Bernardo, E. C.; Egashira, R.; Kawasaki,J. Decolorization of molasses wastewater using activated carbon prepared from cane bagasse. Carbon. 1997; 35, 1217-1221.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { cbayarfbe284836, journal = {Celal Bayar University Journal of Science}, issn = {1305-130X}, eissn = {1305-1385}, address = {}, publisher = {Celal Bayar Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {12}, pages = {609 - 615}, doi = {10.18466/cbayarfbe.284836}, title = {Photocatalytic Treatment of Baker’s Yeast Effluent Using UV Light and TiO2/ZnO Composite}, key = {cite}, author = {Yılmaz, Emine and Fındık, Serap} }
APA Yılmaz, E , Fındık, S . (2016). Photocatalytic Treatment of Baker’s Yeast Effluent Using UV Light and TiO2/ZnO Composite . Celal Bayar University Journal of Science , 12 (3) , 609-615 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/cbayarfbe/issue/25998/284836
MLA Yılmaz, E , Fındık, S . "Photocatalytic Treatment of Baker’s Yeast Effluent Using UV Light and TiO2/ZnO Composite" . Celal Bayar University Journal of Science 12 (2016 ): 609-615 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/cbayarfbe/issue/25998/284836>
Chicago Yılmaz, E , Fındık, S . "Photocatalytic Treatment of Baker’s Yeast Effluent Using UV Light and TiO2/ZnO Composite". Celal Bayar University Journal of Science 12 (2016 ): 609-615
RIS TY - JOUR T1 - Photocatalytic Treatment of Baker’s Yeast Effluent Using UV Light and TiO2/ZnO Composite AU - Emine Yılmaz , Serap Fındık Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Celal Bayar University Journal of Science JF - Journal JO - JOR SP - 609 EP - 615 VL - 12 IS - 3 SN - 1305-130X-1305-1385 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Photocatalytic Treatment of Baker’s Yeast Effluent Using UV Light and TiO2/ZnO Composite %A Emine Yılmaz , Serap Fındık %T Photocatalytic Treatment of Baker’s Yeast Effluent Using UV Light and TiO2/ZnO Composite %D 2016 %J Celal Bayar University Journal of Science %P 1305-130X-1305-1385 %V 12 %N 3 %R %U
ISNAD Yılmaz, Emine , Fındık, Serap . "Photocatalytic Treatment of Baker’s Yeast Effluent Using UV Light and TiO2/ZnO Composite". Celal Bayar University Journal of Science 12 / 3 (Aralık 2016): 609-615 .
AMA Yılmaz E , Fındık S . Photocatalytic Treatment of Baker’s Yeast Effluent Using UV Light and TiO2/ZnO Composite. Celal Bayar Univ J Sci. 2016; 12(3): 609-615.
Vancouver Yılmaz E , Fındık S . Photocatalytic Treatment of Baker’s Yeast Effluent Using UV Light and TiO2/ZnO Composite. Celal Bayar University Journal of Science. 2016; 12(3): 609-615.
IEEE E. Yılmaz ve S. Fındık , "Photocatalytic Treatment of Baker’s Yeast Effluent Using UV Light and TiO2/ZnO Composite", Celal Bayar University Journal of Science, c. 12, sayı. 3, ss. 609-615, Ara. 2016, doi:10.18466/cbayarfbe.284836

21275 12110

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Contents

CBUJoS, 2016 Vol:12, Issue:3

2-Rainbow Domination Number of Some Graphs

Derya DOĞAN DURGUN, Ferhan Nihan ALTINDAĞ

Removal of Methylene Blue with Colemanite and Ulexite Core Waste: Evaluation of Kinetic and Isotherm / Kolemanit ve Üleksit Atığı ile Sulu Çözeltilerden Metilen Mavisi Giderimi: Kinetik ve İzoterm Değerlendirmesi

Gül Kaykıoğlu

Meta-Heuristic Approach for Network Optimization Problem in Green Supply Chain Management / Yeşil Tedarik Zinciri Yönetiminde Ağ Optimizasyonu Problemine Meta-Sezgisel Yaklaşım

Seval ENE, Nursel ÖZTÜRK

The Investigation of Swelling Behaviors of Copolymer Thin Films Exposed to Various Organic Vapors by Quartz Crystal Microbalance Technique

Yaser AÇIKBAŞ

A Critical Approach to Lighting Control Systems in Terms of User Satisfaction / Aydınlatma Kontrol Sistemlerinin Kullanıcı Memnuniyeti Üzerindeki Etkisine Eleştirel Bir Bakış

Arzu CILASUN KUNDURACI, Tuğçe Kazanasmaz

Investigation of Antioxidant Enzymes of Amsonia orientalis in the Presence of Salt Stress and BAP / Tuz Stresi ve BAP Varlığında Amsonia orientalis’in Antioksidan Enzimlerinin İncelenmesi

Yonca AVCI DUMAN, Arda ACEMİ, Halil TOYGAR, Yonca YÜZÜGÜLLÜ, Fazıl ÖZEN

Effects of Some Stress Factors on Culturability and Viability of Aerobic Oxalate Bacteria / Bazı Stres Faktörlerinin Aerobik Oksalat Bakterinin Kültüre Edilebilirliği ve Canlılığı Üzerine Etkileri

Mustafa Oskay, Abdurrahman Üsame Tamer, Gülşen Saracaloğlu

Finite Element Modeling for Vibration of Initially Stressed Nonlocal Euler-Bernoulli Beams

Çiğdem DİNÇKAL

Microstructure and Wear Properties of Fe-based Hardfacing Alloy / Fe-esaslı Sert kaplama Alaşımının Mikroyapı ve Aşınma Özelliklerinin İncelenmesi

Nurşen Saklakoğlu, Simge Gençalp İrizalp, Gizem İldaş, Selçuk Demirok