Sermaye Piyasası ve Vergi Hukuku Açısından İleri Düzenleme Tarihli Çeklerde Değerleme

Çekin hukuken bir ödeme aracı olması ve vade içermemesine rağmen ülkemizde karşılıklı güven il- kesine dayalı olarak vadeli çek uygulaması oldukça yaygınlık kazanmıştır. Bunun sonucunda 5941 sayılı yeni Çek Kanunu ile ‘vadeli çek’ uygulaması hukuken tanınmıştır. Çekin ödeme aracı olarak görüldüğü ve vadeli çek uygulamasının hukuken kabul edilmediği dönemde, vergisel açıdan çeklerin reeskonta tâbi tu- tulmasına haklı olarak izin verilmemiştir. Ancak, hukuken vadeli çek uygulamasının kabul edilmesinden sonraki dönemde bir kredi aracı olarak ‘vadeli çek’ ile ödeme aracı olan ‘vadesiz çek’ ayrımının yapılarak vadeli çekler için mali mevzuat açısından da reeskont uygulamasının kabul edilmesi gerekmektedir

Sermaye Piyasası ve Vergi Hukuku Açısından İleri Düzenleme Tarihli Çeklerde Değerleme

Kaynak Göster

MLA Öztürk, İ , Ozansoy, A . "Sermaye Piyasası ve Vergi Hukuku Açısından İleri Düzenleme Tarihli Çeklerde Değerleme" . Cankaya University Journal of Humanities and Social Sciences 8 (2011 ): 263-282 <
Cankaya University Journal of Humanities and Social Sciences
  • ISSN: 1309-6761
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Yayıncı: Çankaya Üniversitesi

19b11.7b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Michael Shermer, The Believing Brain; From Ghosts and Gods to Politics and Conspiracies –How we Construct Beliefs and Reinforce Them as Truths / Michael Shermer, İnanan Beyin: İnançları Doğru Gibi Kurgulama ve Pekiştirme Süreci Simon Baron-Cohen, The Science of Evil: On Empathy and the Origins of Cr

Osman ARAY

Michael Shermer, The Believing Brain; From Ghosts and Gods to Politics and Conspiracies –How we Construct Beliefs and Reinforce Them as Truths / Michael Shermer, İnanan Beyin: İnançları Doğru Gibi Kurgulama ve Pekiştirme Süreci Simon Baron-Cohen, The Science of Evil: On Empathy and the Origins of Cr

Osman ARAY

The Believing Brain; From Ghosts and Gods to Politics and Conspiracies

Osman ARAY

Michael Shermer, The Believing Brain; From Ghosts and Gods to Politics and Conspiracies –How we Construct Beliefs and Reinforce Them as Truths / Michael Shermer, İnanan Beyin: İnançları Doğru Gibi Kurgulama ve Pekiştirme Süreci Simon Baron-Cohen, The Science of Evil: On Empathy and the Origins of Cr

Osman ARAY

Michael Shermer, The Believing Brain; From Ghosts and Gods to Politics and Conspiracies –How we Construct Beliefs and Reinforce Them as Truths / Michael Shermer, İnanan Beyin: İnançları Doğru Gibi Kurgulama ve Pekiştirme Süreci Simon Baron-Cohen, The Science of Evil: On Empathy and the Origins of Cr

Osman ARAY

Michael Shermer, The Believing Brain; From Ghosts and Gods to Politics and Conspiracies –How we Construct Beliefs and Reinforce Them as Truths / Michael Shermer, İnanan Beyin: İnançları Doğru Gibi Kurgulama ve Pekiştirme Süreci Simon Baron-Cohen, The Science of Evil: On Empathy and the Origins of Cr

Osman ARAY

Michael Shermer, The Believing Brain; From Ghosts and Gods to Politics and Conspiracies –How we Construct Beliefs and Reinforce Them as Truths / Michael Shermer, İnanan Beyin: İnançları Doğru Gibi Kurgulama ve Pekiştirme Süreci Simon Baron-Cohen, The Science of Evil: On Empathy and the Origins of Cr

Osman ARAY

Michael Shermer, The Believing Brain; From Ghosts and Gods to Politics and Conspiracies –How we Construct Beliefs and Reinforce Them as Truths / Michael Shermer, İnanan Beyin: İnançları Doğru Gibi Kurgulama ve Pekiştirme Süreci Simon Baron-Cohen, The Science of Evil: On Empathy and the Origins of Cr

Osman ARAY

Michael Shermer, The Believing Brain; From Ghosts and Gods to Politics and Conspiracies –How we Construct Beliefs and Reinforce Them as Truths / Michael Shermer, İnanan Beyin: İnançları Doğru Gibi Kurgulama ve Pekiştirme Süreci Simon Baron-Cohen, The Science of Evil: On Empathy and the Origins of Cr

Osman ARAY

1980’lerde Türkiye’de Cinsellik ve Nokta Dergisi

Zafer ÇELER