SHEEPNET: TOPLANTI ÇIKTISI

SheepNet koyunlarda verimlilik ile ilgili çözüm önerilerini iletmek için ilk notlarını oluşturdu.  Bunlar SheepNet’in üç temel konusu olan; etkin üreme, etkin gebelik ve kuzularda yaşama gücü ile ilgili kısa bildirilerdir. Bu kısa notların amacı anılan konularda mevcut  ve güncel bilgileri aktarmak ve için yerel ve  ulusal düzeyde tartışmaları yönlendirerek çözüm önerilerini paylaşmaktır. Anılan kısa bildiriler Sheepnet’in 6 diline çevirilmiş ve Sheepnet web sitesindeki bilgi rezervuarı bölümünden indirilebilmektedir. (www.sheepnet.network/knowledge-reservoir). 
Anahtar Kelimeler:

SheepNet, Koyun, Horizon 2020

SheepNet: Meeting Output

SheepNet created the first notes to convey solutions for productivity in sheep. These are the three main topics of SheepNet; active reproduction, effective pregnancy and lamb mortality. The purpose of these short notes is to provide current and up-to-date information on these issues and to share solutions by directing discussions at local and national level. These short papers have been translated into 6 languages of Sheepnet and can be downloaded from the information reservoir section of the Sheepnet website (www.sheepnet.network/knowledge-reservoir). 

___

  • URL1: http://www.sheepnet.network/tr (erişim tarihi: 02.03.2019).