ABDÜLKADİR el-HAMZÂVÎ’NİN er-RİSÂLETÜ’L-HAMZÂVİYYE FÎ BEYÂNİ HAKÎKATİ’L-FARK BEYNE KESBİ’L-EŞ’ARİYYE VE’L-MÂTÜRÎDİYYE ADLI ESERİNİN YAZMA NÜSHALARI, TANITIM VE MUHTEVASI ÜZERİNE

Öz Bu çalışma, Abdülkadir el-Hamzâvî’nin (1235/1820 – 1279/1862) er-Risâletü’l-Hamzâviyye fî beyâni hakikati’l-fark beyne kesbi’l-Eş’ariyye ve’l-Mâtürîdiyye adlı eserinin yazma nüshaları, bu nüshanın tanıtımı ve risâlenin muhtevası ile ilgili bilgiler içermektedir. Mâtürîdî mezhebine mensup bir kelamcı olan Abdülkâdir el-Hamzâvî, bu risâlede, insanın hayatını anlamlandırma noktasında kader konusunu ve onun bir uzantısı olan kesb meselesini ele almakta, konu ile ilgili sorular sorup cevaplandırmakta; Mu’tezile, Cebriyye, Eş’ariyye ve Mâtürîdiyye mezheplerinin görüşlerini zikredip değerlendirmelerde bulunmakta ve Sünnî kelâm ekollerini haklı çıkaracak cevaplar vermektedir. Zaman zaman Mâtürîdî mezhebi ile Eş’arî mezhebinin kader konusundaki farklılıklarını zikretmekte ve bu durumlarda da kendi mezhebi olan Mâtürîdîleri haklı çıkarmaktadır.Anahtar Kelimeler: Kader, Kesb, Hamzâvî, er-Risâletü’l-Hamzâviyye

___

Bibtex @ { beuifd258003, journal = {BEÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi}, issn = {2148-3728}, eissn = {2148-9750}, address = {}, publisher = {Bülent Ecevit Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {3}, pages = {0 - 0}, doi = {}, title = {ABDÜLKADİR el-HAMZÂVÎ’NİN er-RİSÂLETÜ’L-HAMZÂVİYYE FÎ BEYÂNİ HAKÎKATİ’L-FARK BEYNE KESBİ’L-EŞ’ARİYYE VE’L-MÂTÜRÎDİYYE ADLI ESERİNİN YAZMA NÜSHALARI, TANITIM VE MUHTEVASI ÜZERİNE}, key = {cite}, author = {Şensoy, Güvenç} }
APA Şensoy, G . (2016). ABDÜLKADİR el-HAMZÂVÎ’NİN er-RİSÂLETÜ’L-HAMZÂVİYYE FÎ BEYÂNİ HAKÎKATİ’L-FARK BEYNE KESBİ’L-EŞ’ARİYYE VE’L-MÂTÜRÎDİYYE ADLI ESERİNİN YAZMA NÜSHALARI, TANITIM VE MUHTEVASI ÜZERİNE . BEÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi , 3 (1) , 0-0 .
MLA Şensoy, G . "ABDÜLKADİR el-HAMZÂVÎ’NİN er-RİSÂLETÜ’L-HAMZÂVİYYE FÎ BEYÂNİ HAKÎKATİ’L-FARK BEYNE KESBİ’L-EŞ’ARİYYE VE’L-MÂTÜRÎDİYYE ADLI ESERİNİN YAZMA NÜSHALARI, TANITIM VE MUHTEVASI ÜZERİNE" . BEÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi 3 (2016 ): 0-0 <
Chicago Şensoy, G . "ABDÜLKADİR el-HAMZÂVÎ’NİN er-RİSÂLETÜ’L-HAMZÂVİYYE FÎ BEYÂNİ HAKÎKATİ’L-FARK BEYNE KESBİ’L-EŞ’ARİYYE VE’L-MÂTÜRÎDİYYE ADLI ESERİNİN YAZMA NÜSHALARI, TANITIM VE MUHTEVASI ÜZERİNE". BEÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi 3 (2016 ): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - ABDÜLKADİR el-HAMZÂVÎ’NİN er-RİSÂLETÜ’L-HAMZÂVİYYE FÎ BEYÂNİ HAKÎKATİ’L-FARK BEYNE KESBİ’L-EŞ’ARİYYE VE’L-MÂTÜRÎDİYYE ADLI ESERİNİN YAZMA NÜSHALARI, TANITIM VE MUHTEVASI ÜZERİNE AU - Güvenç Şensoy Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - BEÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 3 IS - 1 SN - 2148-3728-2148-9750 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 BEÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi ABDÜLKADİR el-HAMZÂVÎ’NİN er-RİSÂLETÜ’L-HAMZÂVİYYE FÎ BEYÂNİ HAKÎKATİ’L-FARK BEYNE KESBİ’L-EŞ’ARİYYE VE’L-MÂTÜRÎDİYYE ADLI ESERİNİN YAZMA NÜSHALARI, TANITIM VE MUHTEVASI ÜZERİNE %A Güvenç Şensoy %T ABDÜLKADİR el-HAMZÂVÎ’NİN er-RİSÂLETÜ’L-HAMZÂVİYYE FÎ BEYÂNİ HAKÎKATİ’L-FARK BEYNE KESBİ’L-EŞ’ARİYYE VE’L-MÂTÜRÎDİYYE ADLI ESERİNİN YAZMA NÜSHALARI, TANITIM VE MUHTEVASI ÜZERİNE %D 2016 %J BEÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi %P 2148-3728-2148-9750 %V 3 %N 1 %R %U
ISNAD Şensoy, Güvenç . "ABDÜLKADİR el-HAMZÂVÎ’NİN er-RİSÂLETÜ’L-HAMZÂVİYYE FÎ BEYÂNİ HAKÎKATİ’L-FARK BEYNE KESBİ’L-EŞ’ARİYYE VE’L-MÂTÜRÎDİYYE ADLI ESERİNİN YAZMA NÜSHALARI, TANITIM VE MUHTEVASI ÜZERİNE". BEÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi 3 / 1 (Eylül 2016): 0-0 .
AMA Şensoy G . ABDÜLKADİR el-HAMZÂVÎ’NİN er-RİSÂLETÜ’L-HAMZÂVİYYE FÎ BEYÂNİ HAKÎKATİ’L-FARK BEYNE KESBİ’L-EŞ’ARİYYE VE’L-MÂTÜRÎDİYYE ADLI ESERİNİN YAZMA NÜSHALARI, TANITIM VE MUHTEVASI ÜZERİNE. BEÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi. 2016; 3(1): 0-0.
Vancouver Şensoy G . ABDÜLKADİR el-HAMZÂVÎ’NİN er-RİSÂLETÜ’L-HAMZÂVİYYE FÎ BEYÂNİ HAKÎKATİ’L-FARK BEYNE KESBİ’L-EŞ’ARİYYE VE’L-MÂTÜRÎDİYYE ADLI ESERİNİN YAZMA NÜSHALARI, TANITIM VE MUHTEVASI ÜZERİNE. BEÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi. 2016; 3(1): 0-0.