Hittin'de Salâhaddîn'in Ordusu

Öz Salahaddîn el-Eyyûbî devri Ortadoğu'da Müslümanların dış düşmanlara karşı birleştikleri nadir devirlerden biridir. Bu birlik Ortadoğu'da Haçlılar tarafından işgal edilen toprakları kurtardığı gibi, bölgeyi beşinci ve yedinci Haçlı seferlerinin tehdidine, Hülâgû zamanında Moğolların istilasına karşı korudu. Müslümanların, Haçlılarla Moğollar arasında kıskaca alındığı bu çok kritik dönemde liderlik rolünü Türkler-Araplar oynadılar.

Kaynakça

EL-AYNÎ, Ikd el-cüman, Veliyüddûn Ef., nr.2390, XII, 16b-18b.

EL-BÜNDÂRÎ, Sena'l-Bark el-şâmî, Esad Ef., nr. 2249/2, yap. 230-233.

EBÜ'L-FEREC, Tarih, tercüme eden Ömer Rıza Doğrul, Ankara 1950, II, 440-443.

EBÛ ŞÂME, el-Ravzateyn, Mısır 1288, II, 75-85.

Encyclopedie de l'Islam, nouvelle edition, Leyden-Brill 1960-1988, II, 456, III, 528.

İBN EL-ADÎM, Zübdet el-haleb, nşr. Sâmi Dehhan, Dimaşk 1968, III, 91-96.

İBN EL-ESÎR, el-Kâmil fi'l-târih, Beyrut 1966, XI, 529-538.

İBN FAZLULLAH, Mesâlik el-ebsâr, III. Ahmed, nr. 2797, XVI, 378-380.

İBN KESÎR, el-Bidâye ve'l-nihâye, Beyrut, XII, 320-322.

İBN ŞEDDÂD, el-Nevâdir el-sultâniye, nşr. Cemâleddîn el-Şeyyâl, Mısır 1964,s.70-75.

İBN VÂSIL, Müferric el-kürûb, nşr. Cemâleddîn Şeyyal, Kahire 1953-1960, II, 187-196.

İMÂDEDDÎN EL-KÂTİB, el-Feth el-Kussî fi'l-feth el-kudsî, nşr. Mahmud Subh, Kahire 1962, s.58-87, 191-193.

EL-KÂDI'L-FÂDIL el-Terassül, Eyüb Hacı Beşir Ağa, nr.127, yap. 29-32, a Bibliotheque Nationale, AY, nr. 6024, yap. 90a-93a.

MALCOLM CEMERON LYONS - D. E. P. JACKSON, Saladin the politics of the holy war, Cambridge 1982, pp. 91-96.

EL-MELİK EL-MANSUR, Mizmâr el-hakâik, nşr. Hasan Habeşi, Kahire 1968, s.93-97.

RUNCİMAN, STEVEN, Haçlı Seferleri Tarihi, tercüme eden F. Işıltan, cilt II, TTK yayınları, Ankara 1987, s.368-385, 409-413.

SIBT B. eL-CEVZÎ, Mir'at el-zamânı, III. Ahmet, nr. 2907. XIV, 150-151.

ŞEŞEN, R., Salâhaddîn Eyyûbî ve Devlet, İstanbul 1987, s.109-112.

ŞEŞEN, R., Salâhaddîn devrinde Eyyubiler Devleti, İstanbul 1983, s.73-76.

Kaynak Göster

Bibtex @konferans bildirisi { ttkbelleten951719, journal = {BELLETEN}, issn = {0041-4255}, eissn = {2791-6472}, address = {Türk Tarih Kurumu, Bilimsel Çalışmalar Müdürlüğü, Kızılay Sokak, No:1, Sıhhiye/ANKARA}, publisher = {Türk Tarih Kurumu}, year = {1990}, volume = {54}, pages = {427 - 434}, doi = {}, title = {Hittin'de Salâhaddîn'in Ordusu}, key = {cite}, author = {Şeşen, Ramazan} }
APA Şeşen, R . (1990). Hittin'de Salâhaddîn'in Ordusu . BELLETEN , 54 (209) , 427-434 .
MLA Şeşen, R . "Hittin'de Salâhaddîn'in Ordusu" . BELLETEN 54 (1990 ): 427-434 <
Chicago Şeşen, R . "Hittin'de Salâhaddîn'in Ordusu". BELLETEN 54 (1990 ): 427-434
RIS TY - JOUR T1 - Hittin'de Salâhaddîn'in Ordusu AU - Ramazan Şeşen Y1 - 1990 PY - 1990 N1 - DO - T2 - BELLETEN JF - Journal JO - JOR SP - 427 EP - 434 VL - 54 IS - 209 SN - 0041-4255-2791-6472 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 BELLETEN Hittin'de Salâhaddîn'in Ordusu %A Ramazan Şeşen %T Hittin'de Salâhaddîn'in Ordusu %D 1990 %J BELLETEN %P 0041-4255-2791-6472 %V 54 %N 209 %R %U
ISNAD Şeşen, Ramazan . "Hittin'de Salâhaddîn'in Ordusu". BELLETEN 54 / 209 (Nisan 1990): 427-434 .
AMA Şeşen R . Hittin'de Salâhaddîn'in Ordusu. TTK BELLETEN. 1990; 54(209): 427-434.
Vancouver Şeşen R . Hittin'de Salâhaddîn'in Ordusu. BELLETEN. 1990; 54(209): 427-434.
IEEE R. Şeşen , "Hittin'de Salâhaddîn'in Ordusu", BELLETEN, c. 54, sayı. 209, ss. 427-434, Nis. 1990