Saklama Süresinin Doğu Ladini (Picea orientalis L.) Tohumlarının Çimlenme Yüzdesi Ve Hızı Üzerine Etkisi

Doğu ladini (Picea orientalis L.) tohumlarının uzun süreli saklanması süreci sonunda çimlenme yüzdeleri ve hızlarındaki değişimlerin tespit edilmesi amacıyla gerçekleştirilen bu çalışmada 2005 yılında TÜBİTAK TOGTAG 3232 nolu proje kapsamında toplanan 18 farklı orijine ait tohumlar kullanılmıştır. 0-5 ºC de 9 yıl boyunca saklanan tohumlar dört tekrarlı olarak laboratuvar ortamında çimlendirilmiştir. Her bir tekrarda 50 adet tohum kullanılmıştır. Elde edilen çimlenme sonuçları 2005 yılında elde edilen sonuçlarla karşılaştırılmıştır. Çalışma sonucunda P. orientalis tohumlarının yıllara göre çimlenme yüzdelerindeki oransal azalmalar %0.41 ile %79.05 arasında meydana gelmiştir. Çimlenme hızlarındaki oransal azalmalar ise %12.76 ile %77.61 arasında değişmektedir. Çimlenme yüzdesi ve hızında oransal olarak en az azalmalar Artvin–Atilla ve Ardanuç–Ovacık (1) orijinlerinde, en fazla azalma ise Ordu–Çambaşı orijininde meydana gelmiştir. Çalışma sonuçlarına göre uzun süreli saklamaya en uygun orijinlerin Artvin–Atila ve Ardanuç–Ovacık (1) orijinleri olduğu söylenebilir.

Effects of Storage on Germination Percentages and Germination Rates of Oriental Spruce (Picea orientalis L.) Seeds

This study was carried out to determine effects of long-term storage process on germination percentages and germination rates of oriental spruce (Picea orientalis L.) seeds. Seeds were used in this study belong to 18 different origin collected with TÜBİTAK Project number TOGTAG 3232. Seeds were stored at 0-5ºC for 9 years that germinate in laboratory with four replications. 50 seeds were used in each replication. The result of germination compared with germination achieved in TOGTAG 3232 project studies. As a result of the study, proportional reductions in the germination percentage of P. orientalis seeds by years were between 0.41% and 79.05%. The proportional reductions in germination rates varied between 12.76% and 77.61%. The smallest decreases in the percentage and rate of germination were in Artvin–Atilla and Ardanuç–Ovacık (1) origins and the most decrease occurred in the origin of Ordu–Çambaşı. According to the results of the study, it would be said that the most suitable originals for long-term storage are Artvin–Atila and Ardanuc–Ovacık (1) origin.

Kaynakça

Anşin R (1994). Tohumlu Bitkiler, Gymnospermae (Açık tohumlular). Volume I, Second edition. K.T.U. Orman Fakültesi Yayını, No. 122/15, 262 p, Trabzon.

Atalay İ (1984). Ladin (Picea orientalis) Tohum Transfer Rejiyonlaması, Orman Ağaçları ve Tohumları Islah Enstitüsü Yay. No. 2, Ankara

Atay İ, Ürgenç S, Odabaşı T (1970). Karaçam, Sarıçam ve Doğu Ladini tohumlarının 8 yıllık saklama deneme sonuçları, İÜ Orman Fakültesi Dergisi Seri A, 20 (2), 68-80.

Barnet J (1969). Long-term storage of longleaf pine seeds, Tree Planters Notes, 20: 22-25.

Bonner F T (2008). Storage of Seeds, p. 85-87. In: Bonner FT, Karrfalt RP (Eds.). The Woody Plant Seed Manual. Agriculture Hand Book 727, USDA Forest Service.

Christensen CM (1972). Micro flora and seed deterioration, Viability of Seeds, R. H. Roberts, Ed., pp. 59–93, Chapman and Hall, London, UK.

Nasreen S, Khan B R, Mohmad AS (2004). The effect of storage temperature, storage period and seedmoisture content on seed viability of soya bean, Pakistan Journal of Biological Science, vol. 3, no. 12, pp.

Ölmez Z, Temel F, Güner S, Tilki F, Göktürk A (2008). Doğu Ladininin (Picea orientalis L. Link.) Türkiye'de Genekolojisi, TÜBİTAK Projesi, Proje No.TOGTAG-3232. Pradhan BK, Badola HK (2012). Effects of microhabitat, light and temperature on seed germination of a critically endangered Himalayan medicinal herb, Swertia chirayita: Conservation implications. Plant Biosystems 146(2):345– 351.

Roberts E H (1972). Storage environment and the control of viability, Viability of Seeds, E. H. Roberts, Ed., pp. 14–58, Chapman and Hall, London, UK.

Saatcioğlu F (1971). Orman Ağacı Tohumları. 3. Baskı, İ.U. Yayın No:1649, Orman Fakültesi Yayın No:173, İstanbul, 242 s.

Schmidt L (2000). Guide to handling tropical and subtropical forest seeds, Danida Forest Seed Centre, p. 511, Denmark.

Suszka B, Chmielarz P, Walkenhorst R (2005). How long can seeds of spruce (Picea abies (L.) Karst.) be stored? Ann. For. Sci., 62, 73-78.

Temel F, Gülcü S, Ölmez Z, Göktürk A (2011). Germination of Anatolian Black Pine (Pinus nigra subsp. pallasiana) Seeds from the Lakes Region of Turkey: Geographic Variation and Effect of Storage, Not Bot Hort Agrobot Cluj, 39(1):267-274.

Ürgenç S, Odabaşı T (1971). Kızılçam (Pinus brutia Ten) tohumlarının uzun süreli (7yıl) kozalak içinde saklanmasının diğer saklama metodlarıyla mukayeseli sonuçları, İÜ orman Fakültesi Dergisi, Seri A, 21 (2), 82-92.

Ürgenç S (1960). Doğu Ladininde (Picea orientalis L. Carr.) kozalak ve tohum üzerine araştırmalar, İÜ Orman Fakültesi Dergisi, 68-97.

Yahyaoğlu Z, Ölmez Z (2003). Tohum Teknolojisi ve Fidanlık Tekniği Ders Notu, Kafkas Üniversitesi Artvin Orman Fakültesi Yayın No: 2, Artvin, 114 s.

Kaynak Göster

APA Göktürk, A , Solhan, İ , Temel, F , Ölmez, Z . (2019). Saklama Süresinin Doğu Ladini (Picea orientalis L.) Tohumlarının Çimlenme Yüzdesi Ve Hızı Üzerine Etkisi . Bartın Orman Fakültesi Dergisi , 21 (1) , 182-190 .
Bartın Orman Fakültesi Dergisi
  • ISSN: 1302-0943
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Yayıncı: Bartın Üniversitesi

43.8b26.1b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Doğal ve Kültürel Kent Kimliklerinin Belirlenmesi: Edirne İli Karaağaç Mahallesi Örneği

Nilay MISIRLI, Tuğba KİPER, Aslı KORKUT

Kraft Yöntemiyle Aynı Pişirme Şartlarında Sarıçam ve Titrek kavak Odunu Yongalarından Elde Edilen Kâğıt Hamurunun Verimi ve Kâğıt Özelliklerinin Karşılaştırılması

Fadime YURDAKURBAN, Ayhan GENÇER

Ankara-Beypazarı Sekli ve Hırkatepe köylerinde Kızıl Geyikler (Cervus elaphus, Linneaeus 1758) Üzerine Gözlemler

Servet ULUTÜRK, Gökhan YÜRÜMEZ

Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi’ni Markalaştırmaya Ve Marka Kimliğini Oluşturmaya Yönelik Bir Çalışma

Bahadır Çağrı BAYRAM, Nadir ERSEN, İlker AKYÜZ

Yeniköy Planlama Birimindeki Yıllık Defne (Laurus nobilis L.) Verimliliğinin Zamansal Değişiminin Belirlenmesi

Derya MUMCU KÜÇÜKER, Burak SARI

Türkiye'den Echthromyrmex platypterus McLachlan, 1867 (Neuroptera: Myrmeleontidae)’un ilk kaydı

Sadreddin TUSUN, Ali SATAR, Hakan BOZDOĞAN

Gürün (Sivas)-Tohma Çayı Vadisinde Yetişen Bazı Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Peyzaj Mimarlığında Kullanım Olanaklarının Belirlenmesi

Selvinaz Gülçin BOZKURT

Kentsel Donatı Elemanlarının Peyzaj Mimarlığı Açısından Değerlendirilmesi: Çankırı Örneği

Nazan KUTER, Zeynep KAYA

Sarıçam Tohum Bahçesinde Yaprak Alanı İndeksi (YAİ) ile Göğüs Çapı, Kozalak Verimi ve Kalıtsallık İlişkisinin Belirlenmesi

Osman TOPAÇOĞLU, Sibel Mukaddes GÖZTAŞI

Türkiye’nin Korunan Alanlarında Çatışma Analizi

Damla YILDIZ, Erdoğan ATMIŞ