Bartın İli Coccinellidae (Insecta: Coleoptera) Türleri

Biyolojik mücadelede yararlanılan önemli insektivor gruplarından biri uğur böcekleri olarak bilinen Coccinellidae familyasından yırtıcı böceklerdir. Bartın ilinde daha önce Coccinellidae familyasına ait türlerin belirlenmesine yönelik kapsamlı bir araştırma bulunmamaktadır. Bu nedenle Coccinellidae türlerini tespit ve teşhis etmek amacıyla 2014-2015 yılları arasında bu çalışma yapılmıştır. Örnekler atrap kullanma ve elle toplama yöntemleriyle toplanmış; preparasyonu ve teşhisleri yapılmıştır. Batı Karadeniz Bölgesi'nde bir şehir olan Bartın’da Coccinellidae familyasına ait 14 tür saptanmıştır. En yüksek yoğunluk ve en geniş dağılım alanına sahip olan türler; Coccinella septempunctata (L.), Harmonia axyridis  (Pallas)’dır. En nadir bulunan türler Scymnus quadriguttatus (Capra), Halyzia sedecimguttata (Linnaeus), Oenopia conglobata (Linnaeus), Propylea quatuordecimpunctata (Linnaeus) ve Adalia decempunctata (Linnaeus) idi. Buna ek olarak, Kumluca'da Coccinella septempunctata (L.) parazitoidi olan Dinocampus coccinellae (Schrank, 1802) (Hymenoptera; Braconidae: Euphorinae) tespit edilmiştir. Kaynaklar, Scymnus quadriguttatus'ların yalnızca Batı Karadeniz Bölgesi'ndeki Kastamonu'da bulunduğunu göstermektedir. Ancak, Adalia fasciatopunctata revelieri'nin (Mulsant, 1866) ve Adalia decempunctata'nın (Linnaeus, 1758) Batı Karadeniz'de bulunduğuna dair kayıt bulunmamaktadır.

Coccinellidae (Insecta: Coleoptera) Species of Bartin Province

One of the important insectivore groups used in biological control of aphids is predatory insects from Coccinellidae family known as the lady beetles. There is no comprehensive study carried out in Bartın province on identifying the species belonging to Coccinellidae family. Therefore, this study was conducted during 2014-2015. The samples were collected by atrap and hand-picking; their preparation and identification were made. Bartın is a city in Western Blacksea Region of Turkey. 14 Coccinellidae species was found in Bartın province. The species with the highest density and the largest distribution area were Coccinella septempunctata (L.) and Harmonia axyridis (Pallas). The rarest found species were Scymnus quadriguttatus (Capra), Halyzia sedecimguttata (Linnaeus), Oenopia conglobata (Linnaeus), Propylea quatuordecimpunctata (Linnaeus), and Adalia decempunctata (Linnaeus). In addition, Dinocampus coccinellae (Schrank, 1802) (Hymenoptera; Braconidae: Euphorinae), a parasitoid of Coccinella septempunctata (L.) was determined at Kumluca. References were showing that, Scymnus quadriguttatus was found only in Kastamonu in Western Black Sea Region. But there are no records that Adalia fasciatopunctata revelieri (Mulsant,1866) and Adalia decempunctata (Linnaeus,1758) are found in Western Black Sea.

Kaynakça

1. Alaoğlu Ö, Özbek H (1987). Erzurum ve çevresinde patateslerde bulunan avcı böcek türleri. Atatürk Üniv. Zir. Fak. Ziraat Derg., 18 (1-4): 15-26.

2. Aslan B (2004). Isparta ili ve ilçelerinde Meyve Bahçelerinde Zararlı Olan Yaprakbiti (Homoptera: Aphididae) Türleri ve Doğal Düşmanları Üzerinde Çalışmalar. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Isparta, 2004. 66s.

3. Aysal K, Kıvan M (2014). Occurrence of an invasive alien species Harmonia axyridis (Pallas) (Coleoptera: Coccinellidae) in Turkey, Türk. entomol. bült., DOI: http://dx.doi.org/10.16969/teb.17261, ISSN 2146-975X, 4 (3): 141-146.

4. Baştuğ G, Kasap İ (2015). Çanakkale ili Coccinellidae (Coleoptera) familyası üzerine faunistik çalışmalar. Türk. Biyo. Müc. Derg., 6 (1): 41-50.

5. Bayram Ş (2008). Ankara’da Karaağaç (Ulmus glabra Mill.)’da Gal Yapan Yaprakbitlerinde Avcı Coccinellidae (Coleoptera), Chrysopidae ve Hemerobiidae (Neuroptera) Familyasına Bağlı Türler. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 14 (4) 386-393.

6. Bayram Ş (2009). Ankara’da Elma Kırmızı Gal Yaprakbiti, Dysaphis devecta Walk. (Homoptera, Aphididae)’da Avcı Coccinellidae (Coleoptera) Türleri, Ankara Üniv. Zir. Fak. Tarım Bilimleri Dergisi, 15 (1) 53-57. http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/15/1492/16450.pdf

7. Bolu H, Özgen İ, Bayram A, Çınar M (2007). Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgelerinde, Antepfıstığı, Badem ve Kiraz Bahçelerindeki Avcı Coccinellidae Türleri, Yayılış Alanları ve Avları. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2007, 11 (1/2): 39-47.

8. Bolu H, Uygun N (2003). Güneydoğu Anadolu Bölgesi Antepfıstıklarında Coccoidea Türleri, Yayılış Alanları, Bulaşma Oranları ve Doğal Düşmanlarının Belirlenmesi. Bitki Koruma Bülteni 2003. 43 (1-4): 111-123.

9. Buğday H (2010). Yalova İlinde Coccinellidae (Coleoptera) Faunası Üzerine Araştırmalar. Yüksek lisans tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van, 62s.

10. Canepari C (2011). Contribution to the knowledge of the Coccinellidae of Sardinia (Coleoptera). — Conservazione Habitat Invertebrati 5: 501-516.

11. Çınar M, Çimen İ, Bolu H (2004). Elâzığ ve Mardin İlleri Kiraz Ağaçlarında Zararlı Olan Türler, Doğal Düşmanları ve Önemlileri Üzerinde Gözlemler. Türk. Entomol. Derg., 28 (3): 213-220.

12. Demirözer O (2004). Isparta Bölgesi Meyve Ağaçlarında Zararlı Coccoidea (Homoptera) Türleri ve Doğal Düşmanları Üzerinde Araştırmalar. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Isparta, 2004, 55s.

13. Düzgüneş Z, Toros S, Kılınçer N, Kovancı B (1982). Ankara ilinde Bulunan Aphidoidea Türlerinin Parazitoid ve Predatörlerinin Tespiti. T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Zirai Müc. ve Zirai Karantina Genel Müdürlüğü, Yayın Şb., 251s.

14. Erkin E (1983). İzmir ili ve çevresinde taş ve yumuşak çekirdekli meyve ağaçlarında zararlı Aphididae türlerinin doğal düşmanları, konukçuları, yayılışları ve önemlilerinin etkililik durumları üzerine araştırmalar. Türk. Bitki Kor. Der., 7 (1): 29-49.

15. Giray H (1970). Harmful and Useful Species Coccinellidae (Coleoptera) from Aegean Region, with Notes on their Localities, Collecting Dates and Hosts. Yearbook of the Faculty of Agriculture of Ege University, 1 (1): 35-50.

16. Görür G, Toper Kaygin A, Şenol Ö, Beğen H (2015). Cinara curvipes (Patch, 1912) (Hemiptera; Aphididae) as New Aphid Species for Turkish Aphidofauna. Artvin Coruh University Journal of Forest Faculty. 16. 36-39. 10.17474/acuofd.75484.

17. Grimaldi D, Engel MS (2006). Evolution of the Insects. Cambridge University Press, Hong Kong, 755 p.

18. Hepdurgun B, Turanlı T, Uygun N, Kaplan C (2007). Balıkesir ve Çanakkale illerinde zeytin bahçelerinde bulunan Coccinellidae türleri. Türkiye II. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, Isparta, 164 s.

19. Hodek I (1973). Biology of Coccinellidae. Part 1. Taxonomy and morphology of adults. Written by Kovar, I. 15-28pp. Springer-Science+Business Media B.V., ISBN 978-94-010-2714-4. ISBN 978-94-010-2712-0 (eBook)

20. Holloway GJ, de Jong PW, Brakefield PM, de Vos H (1991). Chemical defence in ladybird beetles (Coccinellidae). I. Distribution of Coccinelline and individual variation in defence in 7-spot ladybirds (Coccinella septempunctata).Chemoecology 2, 7-14. https://openaccess.leidenuniv.nl/ bitstream/handle/1887/11019/029_026.pdf?sequence=1

21. Işıkber AA, Karcı A (2006). Kahramanmaraş ili ve Çevresinde Bazı Tarla Kültürlerinde Bulunan Avcı Böcek Türlerinin Yoğunluk ve Yaygınlıklarının Saptanması. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(1): 111-116.

22. Kansu İA, Uygun N (1973). Doğu Akdeniz Bölgesinde Turunçgil Zararlısı Türlere Karşı Biyolojik Savaş Etmeni Olarak Böcekler. IV. Bilim Kongresi, Ankara, 13s.

23. Keskin N (2012). Bornova (İzmir) İlçesinde Peyzaj Alanlarındaki Coccinellidae (Coleoptera: İnsecta) Faunası. Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniverstesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bitki Koruma Anabilim Dalı. Konya, 48 s.

24. Kreissl VE, Uygun N (1980). Zur Kenntnis von Scymnus- Arten aus der Türkei (Col., Coccinellidae). Mitt Abt. Zoll. Landesmus. Joaneum, 9 (3): 189-202. http://www.zobodat.at/pdf/MittZoolJoan_ 09_1980_0189-0202.pdf

25. Narmanlıoğlu H, Güçlü Ş (2011). İspir (Erzurum) İlçesi’nde Meyve Ağaçlarında Bulunan Yaprakbiti Türleri (Homoptera: Aphididae) ve Doğal Düşmanları. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 39 (2), 225-229. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/ataunizfd/issue/2930/41767

26. Nedvĕd O, Honĕk A (2012). Ecology and Behaviour of the Ladybird Beetles (Coccinellidae), First Edition. Chapter 3. Life History and Development. p.55.

27. Ölmez S (2000). Diyarbakır ilinde Aphidoidea (Homoptera) Türleri ile Bunların Parazitoid ve Predatörlerinin Saptanması. Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 109s.

28. Öncüer C (1977). İzmir ili meyve ağaçlarında zarar yapan Coccidae familyasına bağlı önemli kabuk biti türlerinin doğal düşmanları, tanınmaları, yayılışları ve etkililik durumları üzerinde araştırmalar. Ege Üniv. Zir. Fak. Yayınları, 336, 129s.

29. Öncüer C (1991). Türkiye Bitki Zararlısı Böceklerinin Parazit ve Predatör Kataloğu. Ege Üniversitesi Yayınları, 505: 974 s.

30. Özbek H, Çetin G (1991). Contribution to the fauna of Coccinellidae (Coleoptera) from Eastern Anatolia along with some new records from Turkey. Tr. J. Ent., 15: 193-202.

31. Özgen İ, Karsavuran Y (2005). Siirt ili Antepfıstığı (Pistacia vera) Agroekosisteminde Bulunan Coccinellidae (Coleoptera) Türleri, Yoğunlukları ve Konukçuları Üzerinde Araştırmalar. GAP IV. Tarım Kongresi, 2. Cilt, s.1393-1396. Şanlıurfa.

32. Özkan A (1986). Antalya ve çevresi yumuşak çekirdekli meyve ağaçlarının Coleoptera ve Heteroptera takımlarına ait faydalı böcek türleri, tanınmaları, konukçuları ve önemlilerinin etkinlikleri üzerinde araştırmalar. Antalya Biyolojik Müc. Araş. Enst. Md., Araştırma Eserleri Serisi No: 5, 80s.

33. Öztürk N, Ulusoy MR, Erkılıç L, Bayhan S (2004). Malatya ili Kayısı Bahçelerinde Saptanan Zararlılar ile Avcı Türler. Bitki Koruma Bülteni, 44 (1-4): 1-13. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ bitkorb/article/view/1011001245/1011001220

34. Portakaldalı M, Satar S (2010). Research on Coccinellidae (Coleoptera) fauna in Artvin and Rize province. Bitki Koruma Bülteni. 50 (3). 89-99.

35. Tezcan S, Beyaz G, Uygun N (2003). Manisa İlinde yetiştirilen kültür kekiği (Origanum spp.) (Lamiaceae)’ndeki Coccinellidae (Coleoptera) türlerinin belirlenmesi üzerinde çalışmalar. Alatarım, 2 (2): 30-33.

36. Unal S, Er A, Akkuzu E, Salek L (2017). Predation Efficacy of the Predator Coccinella septempunctata L. on the Aphid Species Macrosiphum rosae (L.) in Kastamonu Province, Turkey. Pakistan Journal of Zoology, 49(1), 327-330.

37. Uygun N (1981). Türkiye Coccinellidae (Coleoptera) Faunası Üzerinde Taksonomik Araştırmalar. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları: 157, Adana Bilimsel Araştırma ve İnceleme Tezleri, 48: 110s.

38. Vandenberg NJ (2002). Coccinellidae. American Beetles Vol. 2, Eds.: Arnett, R. H., Jr., Thomas, M. C., Skelley, P. E., Frank, J. H., CRC Press, Boca Raton, pp. 371-389.

39. Ware R (2005). Beetles and beetle recording in Great Britain. The ladybird life cycle. WEB, http://www.coleoptera.org.uk/coccinellidae/ladybird-life-cycle

40. Yaşar B, Özgökçe MS, Kasap İ (1999). Van İlinde Bulunan Coccinellidae (Coleoptera) Familyasına Bağlı Predatör Türlerinin Saptanması Üzerinde Araştırmalar. Türkiye 4. Biyolojik Mücadele Kongresi, Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Adana: 445-454.

41. Yiğit A, Uygun N (1982). Adana, İçel ve Kahramanmaraş illeri elma bahçelerinde zararlı ve yararlı faunanın saptanması üzerine çalışmalar, Bitki Kor. Bült., 4: 163-178.

42. Yurtsever S (2001). A Preliminary Study on the Ladybirds (Coleoptera: Coccinellidae) of Edirne in North-Western Turkey. Turk J. Zool. 25. 71-75.

43. Zeren O (1989). Çukurova Bölgesinde sebzelerde zararlı olan yaprak bitleri (Aphidoidea) türleri, konukçuları, zararları ve doğal düşmanları. Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı, Ankara, 205s.

Kaynak Göster

APA Toper Kaygın, A , Sobutay Kaptan, U . (2017). Bartın İli Coccinellidae (Insecta: Coleoptera) Türleri . Bartın Orman Fakültesi Dergisi , 19 (2) , 227-236 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/barofd/issue/30631/356628