SAVAŞ ALANLARI TURİZMİ: GELİBOLU YARIMADASINA GELEN ZİYARETÇİLERE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA

Önemli tarihi olaylara sahne olmuş savaş alanlarına yönelik turistik seyahatlerin ve ziyaretlerin son dönemde arttığı gözlenmektedir. Türkiye’de Çanakkale savaş alanları en fazla ziyaret edilen savaş alanı olarak ön plana çıkmaktadır. Savaş alanları turizmine ilişkin dünyada çeşitli araştırmalar olmasına rağmen, Türkiye’deki savaş alanlarına yönelik özellikle yerli ziyaretlere yönelik yeterince araştırma yapılmadığı tespit edilmiştir. Her yıl yüz binlerce insanın ziyaret ettiği savaş alanlarına ilişkin bu eksikliği doldurmak açısından bu çalışma önemlidir Çalışmada, öncelikle ikincil veriler kullanılarak savaş alanlarının turizme açılması ve savaş alanları turizmi irdelenmiş ve Çanakkale Savaş Alanlarını gezen ziyaretçilerle yapılan bir alan araştırmasının verilerine yer verilmiştir. Araştırmada, Gelibolu Yarımadasındaki Çanakkale savaş alanlarının ziyaret edilme nedenleri ve bu nedenlerin önem düzeyleri ile ziyaret sonrası ziyaretçilerin düşünceleri belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmada tanımlayıcı istatistiksel analiz yapılmış olup araştırma verilerine göre, Gelibolu Yarımadasındaki Çanakkale Savaş Alanlarına gelen yerli ziyaretçilerin, kişisel nedenlerden ziyade tarihi ve toplumsal nedenlerle ziyaretlere motive oldukları tespit edilmiştir. Ayrıca, yerli ziyaretçiler savaş alanlarını ziyaretlerinden memnun kaldıklarını belirtmişlerdir

Battlefield Tourism: A Survey With The Visitors of Gallipoli Battlefields

That the trips and visits to battlefields which hosted important historical events increased recently has been observed. Gallipoli battlefields in Turkey stands out as the most visited battlefield among the others. Although various researches exist about battlefield tourism activities around the world, it was determined that there is not enough research about battlefield and battlefield tourism in Turkey, especially about the domestic visits. This study is important to fill this deficiency of battlefields visited by hundreds of thousands of people in each year. In the study, primarily using secondary data, opening battlefields to tourism and battlefields tourism were examined and the data of survey done with the visitors of Gallipoli battlefields is given. It was tried to determined the priamarily reasons of domestic visits and visitors’ thoughts after the visits to Gallipoli Battlefields. In this descriptive research study, it was found visitors in terms of domestic visits were motivated with historical and social reasons rather than personal reasons. In addition, the local visitors indicated taht they were satisfied with their visits to the battlefields

___

Aliağaoğlu, A. (2008), Savaş Alanları Turizmi İçin Tipik Bir Yer: Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı, Milli Folklor Dergisi, yıl 20, Sayı 78.

Ashworth G. & Hartmann,R. (2005) Horror and Human Tragedy Revisited: The Management of Sites Of Atrocities For Tourism, Cognizant, York University

Atay, L (2008), Alan Kılavuzluğunun Çanakkale İlindeki Uygulaması Ve İlgili Turizm Mevzuatı

Açısından Değerlendirilmesi, Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi. Basarin, J. & Hall, J., (2008), The Business of Battlefield Tourism, Deakin Business Review, Vol. 1, No. 2, pp. 45-55.

Basarin, J., Hall, J. & Fewster, K.(2010), ANZAC Day At Gallipoli : A Turkish Perspective, In Reflections On Anzac Day : From One Millennium To The Next, Heidelberg Press, Heidelberg, Vic., pp.65-76.

Basarin, J.& Lockstone-Binney, L. (2010), An Empirical Analysis of Attendanc C o m - memorative Event : Anzac Day at Gallipoli, International Journal of Hospitality Management, Vol. 29, No. 2, Special Issue On Event Studies, pp. 245-253.

Erdem, H. (2006) The Differences Between Dark and Heritage Tourism: The Case of Anzac, Forth International Symposiom on Business Administration, Check Repuplic, Kalvina.

Foley, M. & Lennon, J. (1996), JFK and Dark Tourism: A Fascination With Assasination, International Journal of Heritage Studies

Foley, M. & Lennon, J (1999), “nterpretation of Unimaginalbe: The US Holocaust Memorial Museum, Washington,DC, ‘Dark Tourism’” Journal of Travel Research.

Hall, J.& Bararin,J. (2009), “The Importance of Satisfaction, Word of Mouth and Recommending Behavior in Battlefield Commemorative Event Tourism: Gallipoli A Case

Study”, in ATMC 2009: 3rd Advances in Tourism Marketing Conference proceedings, Bournemouth University, Bournemouth, England.

Hede A.M &Hall,J.(2006), “Anzac Day in The New Millenium: Insights From New Zealand Millennials”, in Beyond Nature: New Zealand Tourism and Hospitality Research Conference, University of Otago, Otago, NZ. Pp.1-26.

Hall,J., Basarin, J., & Lockstone-Binney, L. (2010), “An Empirical Analysis Of Attendance At A Commemorative Event: Anzac Day At Gallipoli”, International Journal Of Hospitality Management, Vol.29, No:2, Special Issue On Event Studies. Pp.245-253.

Hede A.M &Hall,J.(2006), “Anzac Day in The New Millenium: Insights From New Zealand Millennials”, in Beyond Nature: New Zealand Tourism and Hospitality Research Conference, University of Otago, Otago, NZ. Pp.1-26.

Kaya, O (2006) “Ölüm Turizmi: Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı’nı Ziyaret Eden Turistlerin Ziyaret Motivasyonlarını Anlamaya Yönelik Bir Araştırma ve Sonuçları.” ÇOMÜ Sosyal bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans tezi.

O’Bannon, D.T (2006), “Battlefield Tourism” The Dark Tourism Forum, University of Lancanshire.

Seaton, A.V (1999), “War and Thanatourism: Waterloo 1815-1914”, Annals of Tourism Reaearch. Vol. 26, Issue 1. pp.130-158.

Weir, D. (2003) “The Creation of a ‘Seductive Journey to France’ For American Tourists After World War II”, Liverpool Hope University.

1. http://www.nps.gov ( Erişim Tarihi:29/05/2010).

2- http://www.gelibolutarihimilliparki.gov.tr/#Genel%20Bilgiler, (Erişim Tarihi: 28/05/2010).

3. http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/1110.html,( Erişim Tarihi:28/05/2010).

4. http://afyon.cevreorman.gov.tr,( Erişim Tarihi:30/05/2010).

5. http://digm.meb.gov.tr/belge/yonetmelik_SosyalEtkinlikler.doc, (Erişim Tarihi:05/06/2010).

6. http://www.eceabat.gen.tr/oteller.asp,2010 (Erişim Tarihi:20/07/2010)

___

APA Yeşi̇ldağ, B , Atay, L . (2011). SAVAŞ ALANLARI TURİZMİ: GELİBOLU YARIMADASINA GELEN ZİYARETÇİLERE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA . Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 14 (26) , 267-280 .