EDUCATION AND TRAINING IN TOURISM IN TURKEY : PROBLEMS AND PROSPECTS

Türkiye'de son on yıldır uluslararası turizm büyük bir gelişme kaydetmiştir. Ancak, bu gelişmeye rağmen turizm alanında verilen eğitim sektöre kalifiye eleman yetiştirme hususunda yıllardır büyük bir sorun olmaya devam etmektedir. Bu çalışmanın amacı Türkiye'deki mevcut turizm eğitimini incelemek, eğitim açısından karşılaşılan sorunları tespit etmek ve bu sorunların üstesinden gelmek için gerekli değişiklikleri önermektir. Çalışmada hem birincil hem de ikincil veriler kullanılmıştır
Anahtar Kelimeler:

Eğitim, Türkiye, İnsan Kaynaklan

EDUCATION AND TRAINING IN TOURISM IN TURKEY : PROBLEMS AND PROSPECTS

The international tourism industry in Turkey has established an impressive record of growth over the last decade. However, education and training systems in Turkey as a source of supply of skilled labour to the tourist industry over the years are causing some concern The aims of this study are to examine the existing provision for tourism education and training in Turkey, to identify educational and training problems and to propose changes needed to overcome those problems. The study used both primary and secondary data

___

Baki, A. (1990), Turkey: redeveloping tourism. Cornell Hotel and Restaurant Quarterly, pp.60-64

Baum, T., Mudambi, R. (1996), A country-of-origin analysis of tourist expenditure: the case of Turkey. Tourism Economics, 2 (2), 137-149

Boniface, C, Cooper, C. (1990), The Geography of Travel and Tourism, London, Heinemann.

Dallı, O. (1991), Tourism manpower and training in Turkey. The Tourist Review, 3, 24-25.

Demirgil, D. (1987), Tourism in Turkey. Istanbul Chamber of Commerce, 19, ICOC, Istanbul.

Go, F.M. (1994), Emerging issues in tourism education, in: W.Theobald (Ed.). Global Tourism: The Next Decade, London, Butterworth-Heinemann.

Goodenough, R.A., Page, S.J. (1993), Planning for tourism education and training in the 1990s: Bridging the gap between industry and education. Journal of Geography in Higher Education, 17 (1), 57-73.

Hacıoğlu, N. (1999), Tourism Education in Turkey (Textbook), Balıkesir.

Messenger, S. (1991), The UK hospitality and tourism industry: an overview of the issues affecting the supply of education and training in the 1990s, in: C. Cooper (Ed.). Progress in Tourism, Recreation and Hospitality Management, 3, London, Belhaven.

Olalı, H. (1984), The framework and problems of tourism education in Turkey. In: Korzay, M. and at all (Ed.). Tourism Education Congress, Istanbul.

Schlager, F., Lengfelder, J., Groves, D. (1999). An exploration of experiential education as an instructional methodology for travel and tourism. Education, 119 (3), 480-489.

Woolfenden, G. A. (1990), A national hospitality curriculum for Turkey. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 2, 25-28.

World Tourism Organization (1979), Guidelines on Management Techniques for Tourist Enterprises, With Particular Reference to the Governmental and Quasi Public Sectors, Madrid.

___

APA Avcıkurt, C . (2000). EDUCATION AND TRAINING IN TOURISM IN TURKEY : PROBLEMS AND PROSPECTS . Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 3 (4) , 282-297 .