AN ASSESSMENT OF CHARLES DICKENS'S GREAT EXPECTATIONS AND HALIT ZIYA UŞAKLIGİL'S AŞK-I MEMNU

Bir roman yazan, eserinde, doğal olarak çağının toplumsal değerlerim yansıtmak zorundadır. Karakter çizimi, eserin yazım düzeni ve dil bir yazarın eserini oluştururken kullandığı en önemli araçlardır. Bu çalışmada iki ünlü yazarın esen karşılaştırılmaktadır. Charles Dıckens'm Büyük Umutlar, ve Halit ziya UşaklıgiPin Aşk-ı Memnu adlı eserleri ele alınmıştır. Bu çalışmada, sözkonusu yazarların çağlarının toplumsal değerlerini yansıtmak için karakter çizimini, yazım düzenini ve dili nasıl kullandıklarını göstermek amaçlanmıştır

AN ASSESSMENT OF CHARLES DICKENS'S GREAT EXPECTATIONS AND HALIT ZIYA UŞAKLIGİL'S AŞK-I MEMNU

A writer of a novel is naturally to reflect the social forces of his own age in his work of art. Characterization, setting and the language are the major tools of an author with which he creates his work. The study in hand consists of a comparative study of two well-known authors; Charles Dickens and Halit Zıya Uşaklıgil's two master pieces: Great Expectations and Aşk-ı Memnu. The way how the authors deal with the tools of characterization, setting and the language so as to illuminate the social forces of their time is the main purpose of this study

___

CALDER, Angus (Ed) Great Expectation London: Penguen Books, 1983.

COLLINS, Philip Dickens and Education London: Macmillan,1964.

DYSON, A.E. (Ed) Dickens: Modern Judgment London: Macmillan, 1968.

GARİBOGLU, Kemal Edebiyat Bilgileri ve Edebiyat Akımlan İstanbul.Serhat Yayınları, 1979.

GROSS, John Dickens and the Twentieth Century London Routledge and Kegan Paul, 1963.

HOUSE, Humphry The Dickens World London: Oxford University Press, 1976

KURDAKUL, Şükran Çağdaş Türk Edebiyatı I. İstanbul: May Yayınlan, 1976

MORAN, Bema Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış İstanbul, İletişim Yayınlan, 1983

NİSBET, Ada (Ed) Dickens Contennial Essay Los Angles, University of California Press, 1971

UŞAKLIGİL, H.Ziya Aşk-ı Memnu İstanbul: İnklap ve Aka Kitapevi, 1978

YÖRÜK, Sevim Türk Dili ve Edebiyatı Ankara, Eğitim Yayınları, 1976

___

APA Öztürk, R. (1998). AN ASSESSMENT OF CHARLES DICKENS'S GREAT EXPECTATIONS AND HALIT ZIYA UŞAKLIGİL'S AŞK-I MEMNU . Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 1 (2) , 122-136 .