İzmir İlinde Türkiye için Yeniden Keşif: Petrorhagia armerioides (Ser.) P.W.Ball & Heywood /Yalızarçiçeği (Caryophyllaceae Juss. / Karanfilgiller)

Petrorhagia armerioides (Ser.) P.W.Ball & Heywood (Yalızarçiçeği) Yunanistan ve Türkiye’de yayılışı olan bir türdür. Bitki, Türkiye'de uzun yıllardır kayıp bir tür olarak bilinmektedir. Bu çalışmanın sonucunda bitkinin Türkiye için yeniden keşfi yapılmış, betimi revize edilmiş, yayılış alanının sınırları genişletilmiş ve IUCN kategorisi yeniden belirlenerek güncelleştirilmiştir.

Rediscovery of Petrorhagia armerioides (Ser.) P.W.Ball & Heywood (Caryophyllaceae Juss.) in Izmir Province (Turkey)

Petrorhagia armerioides (Ser.) P.W.Ball & Heywood is a species naturally distributed in Greece and Turkey. It has known as a lost species for many years in Turkey. As a result of this study, the species has been rediscovered at Turkey. Its distribution area has expanded, description has been revised and the IUCN category has been updated.

Kaynakça

Aktaş, K. (2006). Türkiye’nin Petrorhagia (Ser.) Link (Caryophyllaceae) Cinsi Türleri Üzerindeki Taksonomik Bir Araştırma (Yayınlanmış Doktora Tezi). Celal Bayar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Manisa.

Aktaş, K. (2012). Petrorhagia Link. Şu eserde: Güner, A., Aslan, S., Ekim, T., Vural, M., Babaç, M.T. (edlr.). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler): 351-352. Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul.

Ball, P.W. ve Heywood, V.H. (1964). A revision of the genus Petrorhagia. Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.) Bot. 3: 119– 172.

Bittrich V. (1993). Caryophyllaceae. Şu eserde: Kubitzki K., Rohwer J. ve Bittrich V. (edlr.). The Families and Genera of Vascular Plants Magnoliid, Hamamelid, and Caryophyllid families: 2: 206–236. Springer Verlag, Berlin, Germany.

Boissier, E. (ed.). (1867-1888). Flora Orientalis I-V and Suppl. Geneve.

Candolle, A.P. (1824). Prodromus systematis naturalis regni vegetabilis, pars 1. sumptibus sociorum Treuttel et Würtz, Parisiis, Paris.

Coode, M.J.E. ve Cullen, J. (1967). Petrorhagia (Ser.) Link. Şu eserde: Şu eserde: Davis, P.H. (ed.). Flora of Turkey and the East Aegean Islands 2: 131-135. Edinburgh University Press, Edinburgh.

Davis, P.H. (edlr.). (1965-1985). Flora of Turkey and The East Eagean Islands 1-9. Edinburgh University Press, Edinburgh.

Davis, P.H., Mill, R. R. ve Tan, K. (edlr.). (1988). Flora of Turkey and The East Eagean Islands 10. Edinburgh University Press, Edinburgh.

Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi IZEF Herbaryumu. , (erişim tarihi:25.09.2019).

Ekim, T., Koyuncu, M, Vural, M., Duman, H., Aytaç, Z. ve Adıgüzel, N. (2000). Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı, Barışcan Ofset, Ankara.

Ekim, T. (2012). Caryophyllaceae Juss. Şu eserde: Güner, A., Aslan, S., Ekim, T., Vural, M. ve Babaç, M.T. (edlr.). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler): 325-367. Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını, İstanbul.

Global Biodiversity Information Facility (GBIF). (2018). , (erişim tarihi: 25.09.2019).

Güner, A., Özhatay, N., Ekim T. ve Başer, K.H.C. (edlr.). (2000). Flora of Turkey and The East Eagean Island 11. Edinburgh University Press, Edinburgh.

Güner, A., Aslan, S., Ekim, T., Vural, M. ve Babaç, M.T. (edlr.). (2012). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını, İstanbul.

Hamzaoğlu, E. (2012). Dianthus L. Şu eserde: Güner, A., Aslan, S., Ekim, T., Vural, M. ve Babaç, M.T. (edlr.). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler): 333-337. Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını, İstanbul.

Hamzaoğlu, E., Koç, M. ve Büyük, İ. (2018). Two New Spiny Species of Dianthus (Caryophyllaceae) from Turkey. KSU J. Agric Nat. 21(4):545-554.

Hamzaoğlu, E. ve Koç, M. (2019). Taxonomic contributions to the genus Dianthus section Carthusiani of Turkey (Caryophyllaceae). Biodicon 12: 66–88.

Hernández-Ledesma, P., Walter, G., Berendsohn, W.G., Borsch, T., Mering, S. von, Akhani, H., Arias, S., CastañedaNoa, I., Eggli, U., Eriksson, R., Flores-Olvera, H., Fuentes-Bazán, S., Kadereit, G., Klak, C., Korotkova, N., Nyffeler, R., Ocampo, G., Ochoterena, H., Oxelman, B., Rabeler, R.K., Sanchez, A., Schlumpberger, B.O. ve Uotila, P. (2015). A taxonomic backbone for the global synthesis of species diversity in the angiosperm order Caryophyllales. Willdenowia 45: 281–383.

IUCN.(2016). The IUCN red list of threatened species. Version 2016.1. (erişim tarihi: 10.02.2020)

Madhani, H., Rabeler, R., Pirani, A., Oxelman, B., Heubl, G. ve Zarre, Sh. (2018) Untangling phylogenetic patterns and taxonomic confusion in tribe Caryophylleae (Caryophyllaceae) with special focus on generic boundaries. Taxon 67 (1): 83–112.

Menemen, Y., Aytaç, Z. ve Kandemir, A. (2013) Türkçe Bilimsel Bitki Adları Yönergesi. Bağbahçe Dergisi 47: 28–31.

Pirani, A., Zarre, S., Pfeil, B.E., Bertrand, Y.J.K., Assadi, M. ve Oxelman, B. (2014). Molecular phylogeny of Acanthophyllum (Caryophyllaceae: Caryophylleae), with emphasis on infrageneric classification. Taxon 63: 592–607.

Reeve, H., Coode, M.J.E., Cullen, J., Hedge, I.C. ve Huber-Morath, A. (1967). Caryophyllaceae Group V. Şu eserde: Davis, P.H. (ed.). Flora of Turkey and the East Aegean Islands 2: 99–179. Edinburgh University Press, Edinburgh.

Strid, A. ve Tan, K. (1997). Flora Hellenica. Şu eserde: Georgiou, O. (ed.). Koeltz Scientific Books, Germany.

The International Plant Names Index (IPNI). (2008). , (erişim tarihi: 25.09.2019).

Tutin, T.G., Burges, N.A., Chater, A.O., Edmonson, J.R., Heywood, V.H., Moore, D.M., Valentine, D.H., Walters, S.M. ve Webb, D.A. (1964). Flora Europaea 1. Cambridge: Cambridge University Press, UK.

Kaynak Göster