Mimarlık Mühendislik Üretim Sektöründe İşbirliğinin Önemi Üzerine Bir İrdeleme

Günümüzde, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler, özellikle internetin yaygın olarak kullanılmaya başlaması, çeşitli platformlar arasında veri aktarımının gerçekleşmesi için yeni olanaklar sağlamaktadır. Tasarım verilerinin internet aracılığıyla dağıtılabilmesi, disiplinler arası bütünleşme, veri paylaşımı ve değişimi ile işbirlikçi çalışma kavramlarının gelişmesine yardımcı olmuştur. Bir yapının yaşam döngüsünün başarılı bir şekilde gerçekleşmesi, mimarlık, mühendislik ve üretim sektörlerinin işbirliği içinde çalışmasını gerektirmektedir. Bu sektörlerin bir araya gelmesi kısaca MMÜ olarak adlandırılan endüstri dalını oluşturmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Mimarlık, Mühendislik, Üretim (MMÜ) sektöründe işbirliği kavramının önemini çevrimiçi işbirliği ve proje yönetimi üzerinden irdelemektir. İşbirliği kavramlarına ve MMÜ sektöründe işbirliğinin nasıl olduğuna değinilmiştir. Çalışmada Çevrimiçi İşbirliği ve Proje Yönetimi (ÇİPY) teknolojileri hakkında temel bilgiler verilmiş ve MMÜ sektöründe işbirliğinin önemi üzerine genel bir değerlendirme yapılmıştır. 

An Investigation on the Importance of Collaboration in the Architecture Engineering Construction Sector

Today, developments in information and communication technologies, especially the Internet being widely used, provide new opportunities for data transfer between various platforms. The distribution of design data via the Internet has helped to develop collaborative working, interdisciplinary integration, data sharing, and exchange. Architecture, Engineering and Construction (AEC) sectors should work in cooperation to realize the successful life cycle of a building. The assembling of these sectors constitutes the industry branch, which is called AEC. This study aims to examine the importance of the concept of collaboration in the AEC sector through online collaboration and project management. Briefly, after mentioning the concepts of collaboration, how the collaboration in the AEC sector is mentioned. Fundamental knowledge about online collaboration and project management technologies is given and a general evaluation is made on the importance of collaboration in the AEC sector.

___

 • BECERIK, B. ve POLLALIS, S. N., 2006. Computer aided collaboration in managing construction. Cambridge: Harvard School, Department of Architecture, Design and Technology, Report Series 2006-2.
 • EASTMAN, C. M., TEICHOLZ, P., SACKS, R. ve LISTON, K., 2008. BIM handbook: A guide to building information modelling for owners, managers, designers, engineers and contractors. New Jersey: John Wiley&Sons.
 • KALAY, Y., 2004. Architecture's new media. principles, theories and methods of computer aided design. Massachusetts: The MIT Press.
 • KIVINIEMI, A., TARANDI, V., KARLSHÖJ, J., BELL, H. ve KARUD, O.J., 2008. Review of the development and implementation of IFC compatible BIM. Denmark: Erabuild.
 • KUHN, T., 1962. Structures of scientific revolution. Chicago: University of Chicago Press.
 • STEINER, I. D., 1972. Group process and productivity. Cambridge: Academic Press.
 • SUN, M. ve HOWARD, R., 2004. Understanding IT in construction. London: Spon Press.
 • VAN, G. W., 2001. Information technology evaluation methods and management. Hershey: PA, Idea Group.
 • ABARBANEL, R. M., BRECHNER, E. ve McNEELEY, W., 1997. Fly thru the Boeing 777. İçinde: M. L. MAHER, J. S. GERO ve S. SUDWEEKS, ed. Preprints formal aspects of collaborative CAD. Sydney: Key Centre of Design Computing, Science University of Sydney. s. 3-9.
 • SUDWEEKS, F. ve RAFAELI, S., 1996. How do you get a hundred strangers to agree: computer mediated communication and collaboration. İçinde: T.M. HARRISON ve T.D. STEPHEN, ed. Computer networking and scholarship in the 21st. century university. New York: SUNY Press. s. 115-136.
 • ABBASNEJAD, B. ve MOUD, H., 2013. BIM and basic challenges associated with its definitions, interpretations and expectations, International Journal of Engineering Research and Applications (IJERA). 3 (1), s. 287-294.
 • BJORK, B.C., 2003. Electronic document management in construction. research issues and results. Electronic Journal of Information Technology in Construction. 8, s. 101-113.
 • BORDEN, L. ve PERKINS, D., 1998. Evaluating your collaborative effort. Program Evaluation Newsletter. 1 (1), s. 5.
 • BORDEN, L. ve PERKINS, D., 1999. Assessing your collaboration: A self-evaluation tool. Journal of Extension. 37 (2), s. 67-72.
 • HOBBS, R. W., 1996. Leadership through collaboration. AIArchitect. 3, s. 11.
 • IRANI, Z., 2002. Information systems evaluation: navigating through the problem domain. Information and Management. 40, s. 11-24.
 • KALAY, Y., 1998. P3: Computational environment to support design collaboration. Automotion in Construction. 8, s. 37-48.
 • KVAN, T., 2000. Collaborative design: what is it?. Automotion in Construction. 9, s. 409-415.
 • MANDHAR, M. ve MANDHAR, M., 2013. BIMing the architectural curricula. International Journal of Architecture. 1, s. 1-20.
 • MARGOLIN, S. ve MARGOLIN, V., 2002. A social model of design: issues of practice and research. Design Issues. 18 (4), s. 24-30.
 • MARSH, L. ve FLANAGAN, R., 2000. Measuring the costs and benefits of information technology in construction, engineering. Construction and Architectural Management. 4, s. 423-435.
 • TAN, W. ve SHAW, H.J. 2007. The collaboration modelling framework for ship structural design. Ocean Engineering. 34 (5), s.917-929.
 • ACHTEN, H. H., 2002. Requirements for collaborative design in architecture. İçinde: TIMMERMANS, H., Sixth Design and Decision Support Systems in Architecture and Urban Planning, 7-10 Temmuz 2002, The Netherlands. Part one: Architecture. s. 1-13.
 • BECERIK, B., 2004. Suggestions for improving adoption of online collaboration and project management technology. İçinde: KHOSROWSHAHI, F., 20th Annual ARCOM Conference, 1-3 September 2004, Heriot Watt University. Association of Researchers in Construction Management. s. 1221-33.
 • JUNG, T., DO, E.Y. ve GROSS, M.D. 1999. Immersive redlining and annotation of 3D design models on the Web. Proceedings of the Eighth International Conference on Computer Aided Architectural Design Futures, Atlanta, USA. s. 81-98.
 • TÜRKYILMAZ, E., 2010. IFC veri modeline bağlı kavramsal bir işbirliği modeli. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Yıldız Teknik Üniversitesi.
 • OFLUOĞLU, S., 2014. Yapı bilgi modelleme: gereksinim ve birlikte çalışılabilirlik [çevrimiçi]. Erişim adresi: https://www. researchgate.net/publication/328875465_Yapi_Bilgi_ Modelleme_Gereksinim_ve_Birlikte_Calisabilirlik_Mimarist [Erişim tarihi 15 Mart 2020].
 • HOGUE, T., 1993. Community-based collaboration: community wellness multiplied [çevrimiçi]. Erişim adressi: http://crs.uvm.edu/nnco/collab/wellness.html [Erişim tarihi 19 Aralık 2019].
 • NBIMS (US National BIM Standards Committee), 2014. National BIM standard: version2- FAQs [çevrimiçi]. Erişim adresi: https://www.nationalbimstandard.org/ [Erişim tarihi 20 Mart 2020].
 • BUILDINGSMART, 2020. Vision and mission [çevrimiçi]. Erişim adresi: https://www.buildingsmart.org/about/vision/ [Erişim tarihi 28 Mart 2020].