FARKLI AGREGAT BÜYÜKLÜKLERİNİN NİTRAT YIKANMASI ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

Öz ÖZETBu denemenin gayesi, nitrat yıkanması uzerıne agregatbüyüklüğünün etkisiYlli araştırmaktıt. Çtilışmadd, Nebraskatlniversitıesi Lincoln Ziraat Çiftliğinden alınan SfitırpsburgSerisine ait bir toprak örneği kullanılmış ve toprCl;k, elenerek<2 mm., 24.76 mm. ve> 4:76 mm.lik franksiyonlara ayrılmıştır.Toprak fraksiyonları sütunlar içerisinde yerleştirilmişve HNOJ olarak NOJ ihtiva ıeaen saf su ile doyurulmuştur.Doygunlukt.an 24 9aat sonra, sütunlara 2 saatlik bir zaman esnasında2.5 cm. su ilave edilerek sütünlar yıkanmıştır. Dahasonra sütunlar 9 Parçaya ayrılmış ve gerek bu parçaları içerisindekitopraklar ve gerekse süzük.ler NOr-N i için analize'tabi tutulmuştur.Elde edilen sonuçlam göre, ince fraksiyonun süzüğündekinitrat miktarı,. başlangıçta diğer fraksiyonlardan daha fazlabulunmuştur. Kaba· fraksiyon; üst tabakalarda diğerlerindendaha. fazla nitrat kaybetmiştir. Bununla b-ıraber, kaba- fraksiyonun alt tabakalarındaki nitrat kaybı, ince ve orta,fraksiyandan daha az olmuştur.SUMMARYTe Effect of Different Aggregate Sizes on Leachiııg of NltrateThe purpose of this experimentwas to investigate the effectof aggregate size on leaching ofnitrate. One soil sample whichbelongs to Sharpsburg Series collectedfrom the Lincoln AgronomyFarm of the University of Nebraskawas used in this study.The Soil was divided into <2 mm,.24.76 mm. ve > 4.76 mm. fractionsby sieving. The sait frac~tions wereplaced in the eölumnsand saturated with wa.ter contamedNOı as NHOı . Mter 24 hours,2.5 cm. distilled water was addedto the oolumns duringa two hourperiod. Segments of eolumns andleaehates were analyzed for N03"N.According to the results, theamount of nitrate in the leaehateof the fine fraction was mare thanthe otheııs initially. The coarsefraction lost more nitrate thanthe others at the upper segmelJts.However, the loss from lower segmentsin the coarse fraction wasless than the fine and mediumfractions.

Kaynak Göster

Bibtex @ { ataunizfd41151, journal = {Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-9036}, eissn = {2651-5016}, address = {}, publisher = {Atatürk Üniversitesi}, year = {2010}, volume = {6}, pages = { - }, doi = {}, title = {FARKLI AGREGAT BÜYÜKLÜKLERİNİN NİTRAT YIKANMASI ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI}, key = {cite}, author = {Sağlam, M. Turgut} }
APA Sağlam, M . (2010). FARKLI AGREGAT BÜYÜKLÜKLERİNİN NİTRAT YIKANMASI ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI . Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi , 6 (1) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunizfd/issue/2971/41151
MLA Sağlam, M . "FARKLI AGREGAT BÜYÜKLÜKLERİNİN NİTRAT YIKANMASI ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI" . Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 6 (2010 ): <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunizfd/issue/2971/41151>
Chicago Sağlam, M . "FARKLI AGREGAT BÜYÜKLÜKLERİNİN NİTRAT YIKANMASI ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI". Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 6 (2010 ):
RIS TY - JOUR T1 - FARKLI AGREGAT BÜYÜKLÜKLERİNİN NİTRAT YIKANMASI ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI AU - M. Turgut Sağlam Y1 - 2010 PY - 2010 N1 - DO - T2 - Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - EP - VL - 6 IS - 1 SN - 1300-9036-2651-5016 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi FARKLI AGREGAT BÜYÜKLÜKLERİNİN NİTRAT YIKANMASI ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI %A M. Turgut Sağlam %T FARKLI AGREGAT BÜYÜKLÜKLERİNİN NİTRAT YIKANMASI ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI %D 2010 %J Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1300-9036-2651-5016 %V 6 %N 1 %R %U
ISNAD Sağlam, M. Turgut . "FARKLI AGREGAT BÜYÜKLÜKLERİNİN NİTRAT YIKANMASI ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI". Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 6 / 1 (Aralık 2010): - .
AMA Sağlam M . FARKLI AGREGAT BÜYÜKLÜKLERİNİN NİTRAT YIKANMASI ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 2010; 6(1): -.
Vancouver Sağlam M . FARKLI AGREGAT BÜYÜKLÜKLERİNİN NİTRAT YIKANMASI ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 2010; 6(1): -.