Londra’da Bir Aile Müzesi Olan Wallace Collection’un Özellikleri

Giriş ve Çalışmanın Amacı: Bu çalışma ile Dünya’da ve ülkemizdeki geleneksel, özel ve çağdaş müzelerin çeşitliliklerinden yola çıkarak, dikkatleri Londra’daki çok özel bir aile koleksiyonunun oluşum süreçleri ve özelliklerinden de bahsederek, beş jenerasyon aile boyu ilgi alanları olarak sanatı ve sanatçıyı desteklemek olan koleksiyoncuların zengin bir koleksiyon biriktirerek müze kurma hayallerinden bahsetmektir. 120 yıl süren bu çalışma dünyada örnek olabilecek niteliktedir.

The Characteristics of the Wallace Collection, a Family Museum in London

 The Purpose of the Study: In this study, based on the diversity of traditional, private and contemporary museums in the world and in our country, by mentioning the formation processes and features of a very special family collection in London, the rich collection of collectors, whose interests are to support art and artists for five generations of family is to talk about the dreams of establishing a museum by collecting a collection. This 120-year-long study is exemplary in the world.

___

  • CLARK K. (1969), Civilisation, London & John Murray), London: British Broadcasting Corporation / Bulgarca baskısı: 1977, Jusautor, Sofia, Cevirmen: Neli Dospevska.
  • FICHER, E. (2003) Sanatın Gerekliliği, 9. Basım, Çeviren: Cevat Çapan, Payel Yayınları, İstanbul.
  • GOMBRICH, E. H. (1997) Sanatın Öyküsü, Çevirmenler: Erol Erduran ve Ömer Erduran, Remzi Kitabevi, İstanbul.
  • KRAUSSE A. C., (2005). Rönesanstan Günümüze Resim Sanatının Öyküsü. (Dilek Zaptıcıoğlu, Çev.) BASIM YERİ/YAYINEVİ ADRESİ: Literatür Yayıncılık.
  • SÖZEN M., TANYELİ U. (2003) Sanat Kavram ve Terimleri Sözlüğü, İstanbul Remzi Kitabevi.
  • WÖLFFLİN, H. 1995) Sanat Tarihinin Temel Kavramları, İstanbul, Remzi Kitabevi.
  • WALLACE Collection Catalogue Complete (2004) London: Unicom Press and Lindsay Fine Art.
  • YNTON, N. (1991) Modern Sanatın Öyküsü, Çevirenler: C. Çapan, S. Öziş, Remzi Kitabevi, İstanbul.

___

APA Çavuşoğlu, İ. (2023). Londra’da Bir Aile Müzesi Olan Wallace Collection’un Özellikleri . ART/icle: Sanat ve Tasarım Dergisi , 2 (2) , 179-203 . DOI: 10.56590/stdarticle.1163367