Bir Üniversite Hastanesine Başvuran Hastalarda Brucella Seroprevalansı ve Risk Faktörlerinin Araştırılması

Bruselloz, pastörize edilmemiş süt ve süt ürünlerinin tüketimi ve enfekte hayvanların sekresyonlarının bütünlüğü bozulmuş cilt ile direkt teması ile bulaşabilen bakteriyel bir enfeksiyon hastalığıdır. Ülkemizde önemli bir halk sağlığı sorunu olmaya devam etmektedir. Çalışmamızda, İstanbul’da Brucella seroprevalansının ve bruselloz ile ilişkili risk faktörlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmaya Aralık 2018-Aralık 2019 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi’ne bağlı çeşitli poliklinik veya servislerinden, bruselloz şüphesi ile tıbbi mikrobiyoloji laboratuvarlarına gönderilen 467 hasta serumu dahil edilmiştir. Enfeksiyonun tanısında Brucellacapt testi (Vircell, İspanya) kullanılmıştır. Toplam 18 hastada (% 3,85) pozitiflik gözlemlenmiştir. Seropozitiflik, erkek hastalarda anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (p

Investigation of Brucella Seroprevalence and Risk Factors in Patients Admitting to a University Hospital

Brucellosis is a bacterial infectious disease that can be transmitted by consumption of unpasteurized milk and dairy products and through direct contact of secretions from infected animals with the skin with impaired integrity. It remains a significant public health issue in our country. The aim of this study was to investigate Brucella seroprevalence and the risk factors associated with brucellosis in Istanbul. Sera from 467 patients who were sent to medical microbiology laboratories with suspicion of brucellosis from various polyclinics or hospital services of Istanbul Medical Faculty between December 2018 and December 2019 were included in this study. Brucellacapt test (Vircell, Spain) were used to diagnose the infection. Seropositivity was observed in a total of 18 patients (3,85 %). Seropositivity was significantly higher in male patients (p

Kaynakça

1. Akbarian Z, Ziay G, Schauwers W, et al. Brucellosis and Coxiella burnetii infection in householders and their animals in secure villages in herat province, Afghanistan: a cross-sectional study. PLoS Negl Trop Dis. 2015;9(10):e0004112 https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0004112

2. Ali S, Nawaz Z, Akhtar A, et al. Epidemiological investigation of human brucellosis in Pakistan. Jundishapur J Microbiol. 2018;11(7):e61764. https://doi.org/10.5812/jjm.61764

3. Alim A, Oguzkaya-Artan M, Artan C. The seroprevalence of brucellosis among undiagnosed family members of brucellosis positive patients. Niger J Clin Pract. 2015;18(5):620-5. https://doi.org/10.4103/1119-3077.154206

4. Alişkan H, Colakoğlu S, Turunç T ve ark. Evaluation of diagnostic value of Brucellacapt test in brucellosis. Mikrobiyol Bul. 2007;41(4):591-5.

5. Apan TZ, Yildirim M, Istanbulluoglu E. Seroprevalence of brucellosis in human, sheep, and cattle populations in Kirikkale (Turkey). Turk J Vet Anim Sci. 2007;31(1):75-8.

6. Casanova A, Ariza J, Rubio M, et al. Brucellacapt versus classical tests in the serological diagnosis and management of human brucellosis. Clin Vaccine Immunol. 2009;16(6):844-51. https://doi.org/10.1128/CVI.00348-08

7. Brucellosis Reference Guide: Exposures, Testing, and Prevention, Centers for Disease Control and Prevention (CDC), https://www.cdc.gov/brucellosis/ pdf/brucellosi-reference-guide.pdf (erişim tarihi: 02.04.2020).

8. Cetinkaya F, Naçar M, Aydin T ve ark. Prevalence of brucellosis in the rural area of Kayseri, Central Anatolia, Turkey. Int J Infect Dis. 2006;10(2):179-81. https://doi.org/10.1016/j.ijid.2004.10.009

9. Ceylan E, Irmak H, Buzgan T ve ark. Seroprevalence of brucellosis in human and animal populations in some villages in Van city. Van Medical Journal. 2003;10(1):1-5.

10. Dean AS, Crump L, Greter H, et al. Global burden of human brucellosis: a systematic review of disease frequency. PLoS Negl Trop Dis. 2012;6(10):e1865. https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0001865

11. Facciolà A, Palamara MAR, D’Andrea G, et al. Brucellosis is a public health problem in southern Italy: Burden and epidemiological trend of human and animal disease. J Infect Public Health. 2018;11(6):861-6. https://doi.org/10.1016/j.jiph.2018.07.007

12. Demir T, Orhan B. Kırşehir bölgesinde bruselloz seroprevalansı ve tanıda serolojik ve biyokimyasal testlerin yeri. Selçuk Tıp Derg. 2012:28(3):173-7.

13. Ducrotoy M, Bertu WJ, Matope G, et al. Brucellosis in Sub-Saharan Africa: current challenges for management, diagnosis and control. Acta Trop. 2017;165(1):179-93. https://doi.org/10.1016/j.actatropica.2015.10.023

14. Franco MP, Mulder M, Gilman RH, et al. Human brucellosis. Lancet Infect Dis. 2007;7(12):775-86. https://doi.org/10.1016/S1473-3099(07)70286-4

15. Irmak H. Brusellozun Kontrolü Amacıyla Sağlık Bakanlığınca Yapılan Çalışmalar. III. Türkiye Zoonotik Hastalıklar Sempozyumu, Sempozyum Kitabı, s.54-8, (2010).

16. İnci A. Investigation of brucellosis seroprevalence in Artvin city according to the laboratory data. J Clin Anal Med. 2015;6(2):183-5. https://doi.org/10.4328/JCAM.1936

17. Karabay O, Serin E, Tamer A ve ark. Hepatitis B carriage and Brucella seroprevalence in urban and rural areas of Bolu province of Turkey: a prospective epidemiologic study. Turk J Gastroenterol. 2004;15(1):11-3.

18. Lai S, Zhou H, Xiong W, et al. Changing epidemiology of human brucellosis, China, 1955-2014. Emerg Infect Dis. 2017;23(2):184-94. https://doi.org/10.3201/eid2302.151710

19. Mangalgi SS, Sajjan AG, Mohite ST, et al. Serological, clinical, and epidemiological profile of human brucellosis in Rural India. Indian J Community Med. 2015;40(3):163-7. https://doi.org/10.4103/0970-0218.158847

20. Mufinda FC, Boinas F, Nunes C. Prevalence and factors associated with human brucellosis in livestock professionals. Rev Saude Publica. 2017;22:51-7. https://doi.org/10.1590/s1518-8787.2017051006051

21. Mukhtar F. Brucellosis in a high risk occupational group: seroprevalence and analysis of risk factors. J Pak Med Assoc. 2010;60(12):1031-4.

22. Pappas G, Papadimitriou P, Akritidis N, et al. The new global map of human brucellosis. Lancet Infect Dis. 2006;6(2):91-9. https://doi.org/10.1016/S1473-3099(06)70382-6

23. Shome R, Kalleshamurthy T, Shankaranarayana PB, et al. Prevalence and risk factors of brucellosis among veterinary health care professionals. Pathog Glob Health. 2017;111(5):234-9. https://doi.org/10.1080/20477724.2017.1345366

24. Sumer H, Sumer Z, Alim A, et al. Seroprevalence of Brucella in an elderly population in mid-Anatolia. Turkey J Health Popul Nutr. 2003;21(2):158-61.

25. Tok D, Coşkun Ö. Ağrı ilinde Brucella seroprevalansına ait bir çalışma. TAF Prev Med Bull. 2009;8(6):485-8.

26. Turhan E, İnandı T, Çetin M. Hatay’da on beş yaş üzeri toplumda bruselloz seroprevalansı ve risk faktörleri. Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(5):1631-8. https://doi.org/10.5336/medsci.2009-13960

27. World Health Organisation (WHO), Brucellosis in Humans and Animals, WHO, Geneva, Switzerland, (2006).

28. Yagupsky P, Morata P, Colmenero JD. Laboratory diagnosis of human brucellosis. Clin Microbiol Rev. 2019 Nov 13;33(1). https://doi.org/10.1128/CMR.00073-19

29. Yetkin G, Iraz M. Malatya ilinde bir yıllık sürede laboratuvar verilerine göre bruselloz seroprevalansı. ANKEM Derg. 2006;20(3):156-8.

30. Yumuk Z, O’Callaghan D. Brucellosis in Turkey - an overview. Int J Infect Dis. 2012 Apr;16(4):e228-35. https://doi.org/10.1016/j.ijid.2011.12.011

31. Yüce A, Çavuş SA. Türkiye’de bruselloz: genel bakış. Klimik Derg. 2006;19(3):87-97.

Kaynak Göster