Normal Gelişim Gösteren Öğrenciler İle Kaynaştırma Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Kavramına İlişkin Metafor Algıları

Öz Bu çalışmanın amacı normal gelişim gösteren öğrenciler ile kaynaştırma öğrencilerinin sosyal bilgiler kavramına ilişkin metafor algılarını ortaya koymaktadır. Araştırmada nitel araştırma modellerinden olgubilim deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2016-2017 eğitim-öğretim yılı içerisinde Karabük ilinde yer alan devlet okullarına devam eden 30’u kaynaştırma eğitimi alan 72 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri "Sosyal bilgiler ......... gibidir; çünkü..................." cümlesinin yer aldığı açık uçlu görüşme formu ile toplanmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgulara göre normal gelişim gösteren öğrencilerin 9 kategoride 33 metafor; kaynaştırma eğitimi alan öğrencilerin 11 kategoride 25 metafor ürettiği görülmüştür. Araştırma sonucunda öğrencilerin sosyal bilgiler kavramını ağırlıklı olarak “tarih” ve “geçmiş” kavramlarıyla ilişkilendirdikleri ortaya çıkmıştır. Kaynaştırma eğitimi alan öğrencilerin normal gelişim gösteren öğrencilere nazaran daha somut metaforlarla sosyal bilgiler kavramını açıkladıkları araştırmada elde edilen diğer bir sonuçtur. Ayrıca diğer öğrencilerden farklı olarak kaynaştırma öğrencilerinin ürettikleri metaforlarla sosyal bilgilerin gerekli olduğunu, kendilerini sosyalleştirerek görgü ve davranış kurallarını öğrettiğini vurgulamaları araştırmanın dikkate değer başka bir sonucudur.

___

Arıkan, R. (2013). Araştırma yöntem ve teknikleri (Geliştirilmiş 2.Basım). Ankara: Nobel.

Creswell, J.W. (2016) Nitel araştırma yöntemleri beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve nitel araştırma deseni [Qualitative research methods] (3.baskı), (M.Bütün ve S.B.Demir, Çev.Ed.), Ankara: Siyasal.

Demir, Ö.O. (2014) Nitel araştırma yöntemleri. Kaan Böke (Ed.), Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri içinde (ss. 286-314). İstanbul: Alfa.

Gömleksiz, M., Kan, A. & Öner, M. (2013). İlköğretim öğrencilerinin sosyal bilgiler dersine ilişkin metaforik algıları, Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14 (2), 419-436.

Güven, S. & Akhan, N. E. (2010). İlköğretim 6. ve 7. Sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersine ilişkin öğeleri açıklamak için kullandıkları metaforlar üzerine bir araştırma. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1, 136-172.

Kargın, T. (2006). Kaynaştırma: Temel Kavramlar, Tarihçe ve İlkeler. Bülbin Sucuoğlu &Tevhide Kargın, İlköğretimde Kaynaştırma Uygulamaları, Yaklaşımlar Yöntemler Teknikler içinde, İstanbul: Morpa.

Kırcaali- İftar G. (1992). Özel eğitimde kaynaştırma. Eğitim ve Bilim (16), ss.45-50.

Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis. Thousand Oaks. CA: Sage.

Punc, K (2016). Sosyal araştırmalara giriş nitel ve nicel yaklaşımlar, [İntroduction to Social Research quantitive and qualitative approaches] (Bayrak,D., Arslan,H., &Akyüz,Z.,Çev.) Ankara: Siyasal.

Saban, A. (2009). Öğretmen adaylarının öğrenci kavramına ilişkin sahip oldıuğu zihinsel imgeler, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(2), 281-326.

Yaşar, Ş. & Gündoğar-Bayır, Ö. (2010). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin bakış açısıyla sosyal bilgiler. 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu bildiriler kitabı, 73-78.

Yaylacı, Z. & Aksoy, B. (2016). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin kaynaştırma eğitimindeki yeterlilikleri. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, sayı: 6, ss.19-40.

Yıldırım, A &Şimşek, H (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (genişletilmiş 9.baskı), Ankara:Seçkin

___

Bibtex @araştırma makalesi { ozelegitimdergisi376764, journal = {Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi}, issn = {1304-7639}, eissn = {2149-8261}, address = {}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {19}, pages = {679 - 697}, doi = {10.21565/ozelegitimdergisi.376764}, title = {Normal Gelişim Gösteren Öğrenciler İle Kaynaştırma Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Kavramına İlişkin Metafor Algıları}, key = {cite}, author = {Büyükalan, Sevil and Yaylacı, Zeynep} }
APA Büyükalan, S , Yaylacı, Z . (2018). Normal Gelişim Gösteren Öğrenciler İle Kaynaştırma Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Kavramına İlişkin Metafor Algıları . Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi , 19 (4) , 679-697 . DOI: 10.21565/ozelegitimdergisi.376764
MLA Büyükalan, S , Yaylacı, Z . "Normal Gelişim Gösteren Öğrenciler İle Kaynaştırma Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Kavramına İlişkin Metafor Algıları" . Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi 19 (2018 ): 679-697 <
Chicago Büyükalan, S , Yaylacı, Z . "Normal Gelişim Gösteren Öğrenciler İle Kaynaştırma Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Kavramına İlişkin Metafor Algıları". Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi 19 (2018 ): 679-697
RIS TY - JOUR T1 - Normal Gelişim Gösteren Öğrenciler İle Kaynaştırma Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Kavramına İlişkin Metafor Algıları AU - Sevil Büyükalan , Zeynep Yaylacı Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.21565/ozelegitimdergisi.376764 DO - 10.21565/ozelegitimdergisi.376764 T2 - Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 679 EP - 697 VL - 19 IS - 4 SN - 1304-7639-2149-8261 M3 - doi: 10.21565/ozelegitimdergisi.376764 UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi Normal Gelişim Gösteren Öğrenciler İle Kaynaştırma Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Kavramına İlişkin Metafor Algıları %A Sevil Büyükalan , Zeynep Yaylacı %T Normal Gelişim Gösteren Öğrenciler İle Kaynaştırma Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Kavramına İlişkin Metafor Algıları %D 2018 %J Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi %P 1304-7639-2149-8261 %V 19 %N 4 %R doi: 10.21565/ozelegitimdergisi.376764 %U 10.21565/ozelegitimdergisi.376764
ISNAD Büyükalan, Sevil , Yaylacı, Zeynep . "Normal Gelişim Gösteren Öğrenciler İle Kaynaştırma Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Kavramına İlişkin Metafor Algıları". Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi 19 / 4 (Aralık 2018): 679-697 .
AMA Büyükalan S , Yaylacı Z . Normal Gelişim Gösteren Öğrenciler İle Kaynaştırma Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Kavramına İlişkin Metafor Algıları. AÜEBFÖED. 2018; 19(4): 679-697.
Vancouver Büyükalan S , Yaylacı Z . Normal Gelişim Gösteren Öğrenciler İle Kaynaştırma Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Kavramına İlişkin Metafor Algıları. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi. 2018; 19(4): 679-697.