NÜFUS ARTIŞININ YOL AÇTIĞI SORUNLARA KÜRESEL BAKIŞ

21. yüzyılda sayısı 8 milyara yaklaşan dünya nüfusu giderek artış göstermektedir. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü verilerine göre dünya genelinde yaklaşık 900 milyon kişinin açlık tehlikesi altında olduğu, 43 farklı ülkede 700 milyona yakın insanın su kıtlığı çektiği, BMMYK (Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği) verilerine göre uluslararası göçmen sayısının da 272 milyon kişi olduğu saptanmıştır. Artan dünya nüfusu sonucunda kentlerin ve şehirlerin artan enerji ihtiyacı ve nükleer enerji üretimi bağlamında incelendiğinde nükleer enerjinin güvenlik-tehdit boyutu sayısal verilerle ele almıştır. İklim değişikliği tehlikesinin yol açmış olduğu ve yol açabileceği düşünülen, ekolojik ve coğrafi varsayımlar istatistiksel verilerle incelenmiştir. Uluslararası sayısal ve istatistiksel veriler ele alındığında insanlığın artan nüfusunun derinleştirdiği; göç, yoksulluk, sağlık, eğitim, terör, iklim değişikliği, nükleer tehdit gibi bazı kronikleşmiş sorunları gözler önüne serilmekte ve insanlığın derinleşen, kronikleşen ve üzerine gidilmesi gereken birçok sorunu bulunduğu ortaya çıkmaktadır.
Anahtar Kelimeler:

göç, yoksulluk, savaş, iklim, nüfus

___

 • AEA|PRIS. (2021, Eylül). Nuclear Share Of Electrıcıty Generatıon. Viyana, Avusturya. Erişim Adresi https://pris.iaea.org/pris/worldstatistics/nuclearshareofelectricitygeneration.aspx adresinden alındı
 • Akın, G. (2006). Küresel Isınma, Nedenleri Ve Sonuçları. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 46(2), 35-37.
 • Amano, Y. (2015). The Fukushima Daiichi Accident. The Fukushıma Daııchı Accıdent. Viyana: IAEA. Erişim Adresi https://www-pub.iaea.org/mtcd/publications/pdf/pub1710-reportbythedg-web.pdf adresinden alındı
 • Association, w. n. (2022). World Nuclear Performance Report 2022. Londra: world nuclear association. Erişim Adresi https://www.world-nuclear.org/getmedia/9dafaf70-20c2-4c3f-ab80-f5024883d9da/World-Nuclear-Performance-Report-2022.pdf.aspx adresinden alındı
 • Atomicarchive. (1998). atomicarchive. (C. Griffith, Prodüktör, & AJ Software & Multimedia) atomicarchive: Erişim Adresi https://www.atomicarchive.com/resources/documents/med/med_chp10.html adresinden alındı
 • Bekiroğlu, O. (2012). Sürdürülebilir Kalkınmanın Yeni Kuralı:Karbon Ayak İzi. İstanbul, Beykoz, Türkiye. Erişim Adresi https://www.emo.org.tr/ekler/49c17cab08ed10e_ek.pdf adresinden alındı
 • BM. (2021, September 14). United Nations. (Department of Economic and Social Affairs) population.un.org: Erişim Adresi https://population.un.org/dataportal/home adresinden alındı
 • BM. (2022, Haziran Hairan). Dünya Nüfusu Beklentileri: 2022 Revizyonu. Nüfus. New York, ABD: Nüfus Bölümü. Erişim Adresi https://population.un.org/dataportal/data/indicators/49/locations/900/start/1950/end/2100/line/linetimeplot adresinden alındı
 • BM. (tarih yok). UN. Ekim 17, 2022 tarihinde Erişim Adresi https://www.un.org/en/academic-impact/addressing-poverty#:~:text=Nearly%20half%20of%20the%20world%27s,than%20US%20%241.25%20a%20day. adresinden alındı
 • BP. (2022). bp Statistical Review of World Energy. British Petrol. Londra: BP. Erişim Adresi https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2022-full-report.pdf adresinden alındı
 • Cohen, D. (2007). Earth's natural wealth: an audit. New Scientist, 2605(23), 34-41. Erişim Adresi http://www.fraw.org.uk/data/tech/new_scientist_2007.pdf adresinden alındı
 • Denk, E. (2011). İr Kitle İmha Silahı Olarak Nükleer Silahların İr Kitle İmha Silahı Olarak Nükleer Silahların. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 66(3), 95-101.
 • E3G. (2022, Mayıs 27). E3G. E3G: Erişim Adresi https://www.e3g.org/news/g7-climate-and-environment-ministers-small-steps-forward-some-steps-back/ adresinden alındı
 • FAS. (2022, Şubat 23). Status of World Nuclear Forces. (E. Ağacı, Çev.) Washington, ABD. Erişim Adresi https://fas.org/issues/nuclear-weapons/status-world-nuclear-forces/ adresinden alındı
 • Herrmann, M. (2022, Temmuz 11). The Global Population Will Soon Reach 8 Billion—Then What? Newyork, ABD. Erişim Adresi https://www.un.org/en/un-chronicle/global-population-will-soon-reach-8-billion-then-what adresinden alındı
 • IOM. (2022). World Mıgratıon Report 2022. Geneva: IOM. Erişim Adresi https://publications.iom.int/books/world-migration-report-2022 adresinden alındı
 • Kerem, S. (2020, Nisan 26). Çernobil nükleer felaketi: 36 yıl önce neler yaşandı, riskler sürüyor mu? Kiev, Ukrayna. Erişim Adresi https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-52426424 adresinden alındı
 • Lemanski, C. (2016). Poverty: multiple perspectives and strategies. Geography, 101(1), 4-10.
 • Lewis, D. (2006). Hydrogen and its relationship with nuclear energy. T. Yano, & S. Lio (Dü.), novative Nuclear Energy Systems for Sustainable Development of the World. Proceedings of the Second COE-INES International Symposium. içinde 50, s. 394-401. Yokohama: ScienceDirect. Erişim Adresi https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0149197007001667 adresinden alındı
 • OECD. (2012). OECD. OECD.org: Erişim Adresi https://www.oecd.org/sdd/prices-ppp/purchasingpowerparities-frequentlyaskedquestionsfaqs.htm adresinden alındı Project, M. M. (2022, Eylül 25). Deaths Durıng Mıgratıon Recorded Sınce 2014, By Regıon Of Incıdent. Grand-Saconnex, İsviçre. Eylül 30, 2022 tarihinde Erişim Adresi https://missingmigrants.iom.int/data adresinden alındı
 • Sağlam, N. E., Düzgüneş, E., & Balık, İ. (2008). Küresel Isınma ve İklim Değişikliği . Su Ürünleri Dergisi, 25(1), 89-94. Erişim Adresi http://www.egejfas.org/tr/download/article-file/57476 adresinden alındı
 • Sevinç, M. Y. (2022, Ağustos 24). Göçün Türkiye Ekonomisine Etkileri. Siirt, Merkez, Türkiye: Siirt Üniversitesi.
 • TÜİK. (2022, Haziran 20). Satınalma Gücü Paritesi. Ankara, Türkiye. Erişim Adresi https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Sat%C4%B1nalma-G%C3%BCc%C3%BC-Paritesi-(Ge%C3%A7ici-Sonu%C3%A7lar)-2021-45863&dil=1#:~:text=Sat%C4%B1nalma%20g%C3%BCc%C3%BC%20paritesi%20(SGP)%20ayr%C4%B1nt%C4%B1l%C4%B1,fiyat%20ve%20hacim%20kar%C5%9F% adresinden alındı
 • TÜİK. (2022, Temmuz 6). Türkiye, nüfus büyüklüğüne göre sıralamada 195 ülke arasında 18. sırada yer aldı. Dünya Nüfus Günü, 2022. Ankara, Türkiye. Erişim Adresi https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Dunya-Nufus-Gunu-2022-45552 adresinden alındı
 • UNDP. (2019, Eylül 2). Undp Türkiye. Undp: Erişim Adresi https://www.undp.org/tr/turkiye/press-releases/turkce-cevirileri-yenilenen-surdurulebilir-kalkinma-amaclari-icin-birlikte-calismaya-devam adresinden alındı
 • UNDP. (2021). Global Multidimensional Poverty Index . United Nations Development Program. New York: By Publisher Oxford Poverty & Human Development Initiative and UNDP. Erişim Adresi https://www.undp.org/tr/turkiye/publications/2021-cok-boyutlu-yoksulluk-endeksi-cbye adresinden alındı
 • UNHCR. (2021). Global Reprot. Cenevre: Unhcr. Erişim Adresi https://reporting.unhcr.org/globalreport2021/pdf adresinden alındı
 • UNHCR. (2022). Mülteci ve Göçmen? Sözcük Seçimleri Önemlidir. Kıbrıs. Erişim Adresi https://www.unhcr.org/cy/wp-content/uploads/sites/41/2018/02/UNHCR_Refugee_or_Migrant_TR.pdf adresinden alındı
 • WB. (1990). World Development Report. World Bank. Washington: Oxford University Press. Erişim Adresi https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/5973/WDR%201990%20-%20English.pdf?sequence=5&isAllowed=y adresinden alındı
 • WB. (2001). World Development Report Attacking Poverty. World Bank. New York: Oxford University Press. Erişim Adresi https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/11856 adresinden alındı
 • WB. (2017). Monitoring Global Poverty Report of the Commission. World Bank. Washington: World Bang Group. Erişim Adresi https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/25141/9781464809613.pdf?sequence=6&isAllowed=y adresinden alındı
 • Zengin, A. K. (2020, Nisan 4). Nuclear Weapons And Cooperatıve Securıty In The 21st Century: The New Dısorder. Türk Dünyası Araştırmaları, 124(245), 467-469.

___

Bibtex @tez Özeti { usdad1192544, journal = {Ankara Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi}, eissn = {2651-3064}, address = {usbedergi@gmail.com}, publisher = {Uluslararası Sosyal Bilimler Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (USDAD)}, year = {2023}, volume = {6}, number = {11}, pages = {13 - 30}, title = {NÜFUS ARTIŞININ YOL AÇTIĞI SORUNLARA KÜRESEL BAKIŞ}, key = {cite}, author = {Sevinç, Muhammed Yunus and Aktuğ, Semih Serkant} }
APA Sevinç, M. Y. & Aktuğ, S. S. (2023). NÜFUS ARTIŞININ YOL AÇTIĞI SORUNLARA KÜRESEL BAKIŞ . Ankara Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi , 6 (11) , 13-30 .
MLA Sevinç, M. Y. , Aktuğ, S. S. "NÜFUS ARTIŞININ YOL AÇTIĞI SORUNLARA KÜRESEL BAKIŞ" . Ankara Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi 6 (2023 ): 13-30 <
Chicago Sevinç, M. Y. , Aktuğ, S. S. "NÜFUS ARTIŞININ YOL AÇTIĞI SORUNLARA KÜRESEL BAKIŞ". Ankara Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi 6 (2023 ): 13-30
RIS TY - JOUR T1 - NÜFUS ARTIŞININ YOL AÇTIĞI SORUNLARA KÜRESEL BAKIŞ AU - Muhammed YunusSevinç, Semih SerkantAktuğ Y1 - 2023 PY - 2023 N1 - DO - T2 - Ankara Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 13 EP - 30 VL - 6 IS - 11 SN - -2651-3064 M3 - UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Ankara Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi NÜFUS ARTIŞININ YOL AÇTIĞI SORUNLARA KÜRESEL BAKIŞ %A Muhammed Yunus Sevinç , Semih Serkant Aktuğ %T NÜFUS ARTIŞININ YOL AÇTIĞI SORUNLARA KÜRESEL BAKIŞ %D 2023 %J Ankara Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi %P -2651-3064 %V 6 %N 11 %R %U
ISNAD Sevinç, Muhammed Yunus , Aktuğ, Semih Serkant . "NÜFUS ARTIŞININ YOL AÇTIĞI SORUNLARA KÜRESEL BAKIŞ". Ankara Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi 6 / 11 (Haziran 2023): 13-30 .
AMA Sevinç M. Y. , Aktuğ S. S. NÜFUS ARTIŞININ YOL AÇTIĞI SORUNLARA KÜRESEL BAKIŞ. AUSBD. 2023; 6(11): 13-30.
Vancouver Sevinç M. Y. , Aktuğ S. S. NÜFUS ARTIŞININ YOL AÇTIĞI SORUNLARA KÜRESEL BAKIŞ. Ankara Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi. 2023; 6(11): 13-30.
IEEE M. Y. Sevinç ve S. S. Aktuğ , "NÜFUS ARTIŞININ YOL AÇTIĞI SORUNLARA KÜRESEL BAKIŞ", , c. 6, sayı. 11, ss. 13-30, Haz. 2023