Evrensel Bilimin Paylaşımında Dergiler ve Kongreler

Dergiler ve kongreler, bilimsel iletişim için temel oluşturan resmi bilgi kanallarıdır. Bilimsel dergi editörlerinin dergilerine, yazarlarına ve okuyucularına karşı sorumlulukları vardır. Danışmanlıkların adaletli, zamanlamaya uygun ve titizlikle gerçekleşmesinin sağlanması için, tüm editoryal süreç- lerin izlenmesinden sorumludurlar. Dergilerin kendi belirledikleri makale seçim ve yayınlama kri- terleri vardır. Danışmanlık sistemi dergilerde bilimsel kaydın bütünlüğünün sağlanması açısından önemli bir rol oynamaktadır. Dergi ve danışmanlar arasında açık bir iletişimin olması önemlidir. Tutarlı, adil ve zamanında inceleme sağlanması açısından dergi editörleri, danışmanlar ve yazar- lar arasındaki tüm iletişimi/etkileşimi sağlamaktadırlar. Danışmanlar, editörler tarafından seçilir ve makalelerin yansız, bilimsel ve zamanlamaya uygun şekilde değerlendirilmesinden sorumlu- dur. Makalelerin yayımlanma aşamasında uygun dergi seçimi ciddiye alınması gereken bir konu olup, bu anlamda yağmacı dergi ve kongrelerin saptanması ve ayrıştırılması önemli bir sorundur. Ne yazık ki halen araştırmacılara makale gönderim aşamasında uygun dergi seçimi ve makale gönderim süreçleri ile ilgili yeterli eğitim ve yönlendirme sunulmamaktadır.

Journals and Congresses in the Sharing of Universal Science

Journals and the congresses are the formal information channels that form the basis for scien- tific communications. Editors of scientific journals have responsibilities toward their journals, authors and readers. They are responsible for monitoring the peer-review editorial process so as to ensure the fairly, timely, and thoroughly realization of counselling procedures. The journals have their own manuscript selection, and publication criteria. The peer-review system plays an important role in ensuring the integrity of the scholarly record. Clear communication between the journal and the reviewers carries importance. Editors mediate all interactions between reviewers and authors so as to facilitate consistent, fair and timely review. Reviewers are selected by the editors and they are responsible for the fair and scientific evaluation of the manuscripts in time. The process of selecting a suitable journal for publication should be taken seriously because the identification and avoidance of predatory journals and conferences is an important issue. Unfortunately, currently, researchers receive little education or support about navigating journal selection and submission processes.

Kaynakça

Shokraneh F, Ilghami R, Masoomi R, Amanollahi A. How to Select a Journal to Submit and Publish Your Biomedical Paper? Bioimpacts. 2012;2:61-8.

Gökçe Kutsal Y, Korkmaz N. Ulusal süreli yayınlarımıza eleştirel bakış. In: Yılmaz O (Ed): Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık-2005, Ankara, TUBİTAK-ULAKBİM, 2005; 339-45.

Gökçe Kutsal Y. Editör Sorumluluğu. In: Yılmaz O (Ed): Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık-2004, Ankara, TÜBİTAK-ULAKBİM, 2004; 135-42.

Gökçe Kutsal Y. Editörün Katkı ve Sorumlulukları. In: Yılmaz O (Ed): Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık-2006, Ankara, TÜBİTAK-ULAKBİM, 2006; 67-72.

Editor roles and responsibilities. Council of Science Editors. https://www.councilscienceeditors.org/ resource-library/editorial-policies/white-paper-on- publication-ethics/2-1-editor-roles-and- responsibilities/ [Accessed 7th July 2019]

Audisio RA, Stahel RA, Aapro MS, Costa A, Pandey M, Pavlidis N. Successful publishing: how to get your paper accepted. Surg Oncol. 2009;18:350-6. https://doi.org/10.1016/j.suronc.2008.09.001

Huston P. Information for peer reviewers. CMAJ 1994;150:1211-22.

Jackson JL, Srinivasan M, Rea J, Fletcher KE, Kravitz RL. The validity of peer review in a general medicine jour- nal. PLoS One. 2011;6(7):e22475. Epub 2011 Jul 25. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0022475

Wicherts JM, Kievit RA, Bakker M, Borsboom D. Letting the daylight in: Reviewing the reviewers and other ways to maximize transparency in science. Front Comput Neurosci. 2012;6:20. https://w w w.ncbi.nlm.nih. gov/pmc/articles/ PMC3332228/ https://doi.org/10.3389/fncom.2012.00020

Ajao OG. Some reasons for manuscript rejection by peer-reviewed journals. Annals of Ibadan Postgraduate Medicine. 2005;3(2):9-12.

Bordage G. Reasons reviewers reject and accept manuscripts: the strengths and weaknesses in medical education reports. Acad Med. 2001;76:889-96. https://doi.org/10.1097/00001888-200109000-00010

DeMaria AND. How Do I Get a Paper Accepted? Journal of the American College of Cardiology. 2007;49:1666-7. https://doi.org/10.1016/j.jacc.2007.03.017

Gökçe Kutsal Y. Editör gözüyle danışmanlık. In: Yılmaz O (Ed): Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık-2003, Ankara, TÜBİTAK-UKABİM, 2003;13-28.

Rumboldt Z. Some hints about the reviewers’ ethical dilemmas. Acta Med Croatica. 2008;62:443-6.

Gibson M, Spong CY, Simonsen SE, Martin S, Scott JR. Author perception of peer review. Obstet Gynecol. 2008;112:646-52. https://doi.org/10.1097/AOG.0b013e31818425d4

Alexandrov AV, Hennerici MG, Norrving B. Suggestions for reviewing manuscripts. Cerebrovasc Dis. 2009;28:243-6. https://doi.org/10.1159/000228588

Gökçe Kutsal Y. Ulusal süreli yayınlarda danışmanlık sistemi. In: Yılmaz O (Ed): Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık -2006, Ankara, TÜBİTAK-ULAKBİM, 2006; 107-9.

Gökçe Kutsal Y. Editör gözüyle danışman. In: Yılmaz O (Ed): Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık-2012, Ankara, TÜBİTAK-ULAKBİM 2012; 11-20.

Bourne PE, Korngreen A. Ten Simple Rules for Reviewers. PLoS Comput Biol. 2006;2:e110. https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.0020110

Chernick V. How to get your paper rejected. Pediatr Pulmonol. 2008;43:220-3. https://doi.org/10.1002/ppul.20779

Woolley KL, Barron JP. Handling manuscript rejection: insights from evidence and experience. Chest. 2009:135:573-7. https://doi.org/10.1378/chest.08-2007

Sullivan GM. What to Do When Your Paper Is Rejected. J Grad Med Educ. 2015;7:1-3. https://doi.org/10.4300/JGME-D-14-00686.1

COPE Ethical Guidelines for Peer Reviewers https:// publicationethics.org/files/Ethical_Guidelines_For_ Peer_Reviewers_2.pdf [Accessed 7th July 2019]

Ethical Guidelines for peer reviewers. https://publica- tionethics.org /resources/guidelines-new/cope- ethical-guidelines-peer-reviewers [Accessed 7th July 2019]

Publication ethics: case studies from COPE. https:// ease.org.uk/ease-events/previous-ease- conferences/12th-ease-conference-split-2014/ plenary-and-parallel-sessions/publication-ethics-case- studies-from-cope/ [Accessed 7th July 2019]

Recommendations on Publication Ethics Policies for Medical Journals. https://wame.org/rec- ommendations-on-publication-ethics-policies-for- medical-journals [Accessed 7th July 2019]

Elsevier Journal Finder: How to Select an Appropriate Journal for Publishing. https://www.enago.com/aca- demy/elsevier-journal-finder-select-appropriate- journal-publishing/ [Accessed 7th July 2019]

Predatory dergilere dikkat. Bilimsel yayınlar konusunda bilgilendirme. Turkish Journal of Geriatrics: http:// www.turkgeriatri.org/bybilgilendirme [Accessed 7th July 2019]

Cobey KD, Lalu MM, Skidmore B, Ahmadzai N, Grudniewicz A, Moher D. What is a predatory journal? A scoping review. Version 2. F1000Res. 2018; 7: 1001. https://w w w.ncbi.nlm.nih. gov/pmc/articles/ PMC6092896/pdf/f1000research-7-17518.pdf [Accessed 7th July 2019] https://doi.org/10.12688/f1000research.15256.2

Enago academy. Tips on How to Identify and Avoid Predatory Conferences. Jun 28, 2019 https://www. enago.com/academy/tips-identify-avoid-predatory- conferences/ [Accessed 7th July 2019]

Kaynak Göster

164 81

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Comparison of the Error Rates of an Anesthesiologist and Surgeon in Estimating Perioperative Blood Loss in Major Orthopedic Surgeries: Clinical Observational Study

NUREDDİN YÜZKAT, CELALEDDİN SOYALP, NURÇİN GÜLHAŞ

Omfalopagus Tipi Yapışık İkizlerde Anestezi Yönetimi: Bir Olgu Sunumu

Aydın MERMER, Yasin TİRE, İbrahim AKKOYUN

Intraoperative Mechanical Ventilation Strategies in Newborns and Children in Turkey: A Survey Investigation

ZEHRA HATİPOĞLU, Oya H. YÜREGİR, Dilek ÖZCENGİZ

Evrensel Bilimin Paylaşımında Dergiler ve Kongreler

F. Yeşim Gökçe KUTSAL

Transversus Abdominis Plane (TAP) Block for Postoperative Analgesia After Laparoscopic Cholecystectomy, A Retrospective Study

Ferda YAMAN, Gökhan KARACA, SELİM ÇOLAK, Gökay ATEŞ, FARUK PEHLİVANLI, IŞIN GENÇAY, GÜLÇİN AYDIN

Tetraplejik-Ventilatör Bağımlı Hastada Trakeaözofageal Fistül Tanı ve Tedavisi: Olgu Sunumu

Fatma ÖZKAN SİPAHİOLU, Mehmet Murat SAYIN

Septik Şokta Pozitif Sıvı Dengesi ve Mortalite İlişkisi

Esra ÇAKIR, Ahmet BİNDAL, Nevzat Mehmet MUTLU, Pakize Özçiftçi YILMAZ, Cihangir DOĞU, IŞIL ÖZKOÇAK TURAN

Ortalama Trombosit Hacmi, Kalp Durması Sonrası Hedefe Yönelik Hipotermi Uygulanan Hastalarda Mortalite İçin Bir Belirteç Olmayabilir

Cengiz BEYAN, ESİN BEYAN

Postdural Puncture Headache in Multiple Sclerosis; What Shall We Do Now? Case Report

Zuhal ÇAVUŞ, Nilüfer COŞKUN

Can Perfusion Index or Pleth Variability Index Predict Spinal Anesthesia-Induced Hypotension During Caesarean Section?

MAHMUT ARSLAN, GÖZEN ÖKSÜZ, BORA BİLAL, Cengizhan YAVUZ, Mehmet KANDİLCİK, ADEM DOĞANER, FEYZA ÇALIŞIR