A PURSE OF LATE ROMAN COINS IN TECDE, MALATYA

Bu çalışma ile 1985 yılında eskiden Zirai Araştırma İstasyonu Müdürlüğü olarak bilinen Meyvecilik Araştırma Enstitüsü'nün havuz kazısı esnasında tesadüfen bulunan beş solidi ile iki tremisses'ten oluşan bir define incelenmiştir. Bugün, Malatya Müzesi'nde sergilenen ve MS 424 - 468 yılları arasına tarihlenen sikkelerin tümü Constantinopolis darphanesince darp edilmiştir. Roma'nın doğu sınırında askeri bir yerleşim olan Melitene, Euphrates üzerinde Armenia içlerine ilerleyen bir geçiş noktası yakınında bulunmasından ötürü stratejik bir öneme sahipti. Bu önemini Ortaçağ boyunca da koruyan kent, Geç Roma ve Bizans Dönemleri boyunca gelişme göstermiş ve genel olarak tarımsal nitelik taşıyan çok sayıda yerleşim antik kentin bulunduğu ovaya yayılmıştır. Ancak Tecde Definesi'nin bulunduğu alanda herhangi bir arkeolojik veri ele geçmemiş ve çalışma yapılmamıştır. İmparatorluk genelinde özellikle MS 5. yüzyıla tarihlenen solidus defineleri oldukça yaygın olmakla beraber maalesef Türkiye'den söz konusu döneme ait yalnızca üç define bilinmektedir. Malatya Tecde Semti'nde, henüz keşfedilmemiş ufak bir yerleşimden ele geçtiği düşünülen bu ufak definenin, bölgenin sosyal ve ekonomik tarihi ile ilgili çalışmalarına ışık tutması beklenmektedir.

MALATYA TECDE'DE BULUNAN BİR GRUP GEÇ ROMA SİKKESİ

This article discusses a hoard of five solidi and two tremisses unearthed during a construction project for the former Zirai Araştırma İstasyonu Müdürlüğü in 1985. These coins, which are now being exhibited in the Museum of Malatya, were minted between 424 - 468 CE by the eastern Roman emperors in Constantinopolis. Ancient Melitene was one of the prominent cities on the eastern frontier of Rome, with an increased importance in the medieval times. This growing affluence can also be observed by the various rural settlements dispersed around the surrounding plain of Malatya. However, the finding spot could not provide any other archaeological information save the Hoard of Tecde. Although 5th century CE solidus hoards are common throughout the Empire, Turkey is not well represented in that pool. There are only three hoards dated to the period in subject from Turkey. Hopefully, this small group of coins, which were discovered in an unknown ancient settlement until 1985 will be a path for the further studies related with the region's history and economics.

Kaynakça

Bland 1997 R. Bland, "Changing Patterns of Hoards of Precious-Metal Coins in the Late Empire", Revue de l'Antiquite Tardive 5, 1997, 29-55.

Butcher 2004 K. Butcher, Coinage in Roman Syria: Northern Syria, 64 BC-AD 253 (London 2004).

Ceylan 2009 B. Ceylan, "Kilikya'da Geç Antik Dönem Kırsal Yerleşimleri: Kanytellis Örneği", OLBA XVII, 2009, 45-62.

Collins et al. 2015 R. Collins - M. Symonds - M. Weber, Roman Military Architecture on the Frontiers Armies and Their Architecture in Late Antiquity (Oxford 2015).

Depeyrot 2009 G. Depeyrot, Les trésors et les invasions (les enfouissements d'or et d'orfèvrerie de 379 à 491) III. le bassin méditerranéen (Wetteren 2009).

Depeyrot 1983 G. Depeyrot, "L'or et la societe du Bas Empire (IVe - Ve siècles)", Nvmisma 33, 1983, 81-116.

Ebcioğlu 1967 İ. Ebcioğlu, "İzmit Definesi", İstanbul Arkeoloji Müzeleri Yıllığı 13-14, 1967, 166-174.

Edwell 2008 P. M. Edwell, Between Rome and Persia: The Middle Euphrates, Mesopotamia and Palmyra under Roman Control (London 2008).

Garstang 1942 J. Garstang, "Samuha and Malatia", JNES 1/4, 1942, 450-459. Google Earth https://www.google.com/earth/ (18 Dec. 2014)

Gregory 1996 S. Gregory, Roman Military Architecture on the Eastern Frontier Vol II, (Amsterdam (1996).

Harl 1996 K. W. Harl, Coinage in the Roman Economy (London 1996).

Hekster - Kaizer 2011 O. Hekster - T. Kaizer, Frontiers in the Roman World: Proceedings of the Ninth Workshop of the International Network Impact of Empire (Durham, 16-19 April 2009) (Leiden 2011).

Isaac 1992 B. Isaac, The Limits of Empire: The Roman Army in the East (Oxford 1992).

Katsari 2011 C. Katsari, The Roman Monetary System: The Eastern Provinces from the First to the Third Century AD (Cambridge 2011).

Kennedy 1996 D. L. Kennedy (ed.), The Roman Army in the East (Ann Arbor 1996). Klee 2006 M. Klee, Grenzen des Imperiums: Leben am römischen Limes (Stuttgart 2006).

Malatya Kültür Envanteri 2014 Malatya Kültür Envanteri, Malatya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü (Malatya 2014).

Michell 1947 H. Michell, "The Edict of Diocletian: A Study of Price Fixing in the Roman Empire", The Canadian Journal of Economics and Political Science 13.1, 1947, 1-12.

Mitchell 2001 S. Mitchell, Anatolia Land, Men, and Gods in Asia Minor Volume I The Celts in Anatolia and the Impact of Roman Rule (Oxford 2001).

Mitford 1980 T. B. Mitford, "Cappadocia and Armenia Minor: Historical Setting of the Limes", ANRW II.7.2, 1980, 1169-1228.

Morrison et al. 1985 C. Morrison - C. Brenot - J. N. Barrandon - J.-P. Callu - J. Poirier - R. Halleux, L'or monnayé. 1, Purification et altérations de Rome à Byzance, (Paris 1985).

Mosser 1935 S. M. Mosser, A Bibliography of Byzantine Coin Hoards, ANSNNM 67 (1935).

Perkins-Ward 2008 B. Perkins-Ward, "Land, labour and settlement", CAH XIV, 2008, 315-345.

Procop., Aed. Procopius De Aedificiis "On Buildings" (Translated by H. B. Dewing)(1940).

RIC X J. P. C. Kent et al., The Roman Imperial Coinage X, The divided Empire and the fall of the Western Parts, AD 395-491 (London 1994).

Sevin - Derin 1989 V. Sevin - Z. Derin, "A Fortified Site to the East of Malatya", Proceedings of a Colloquium held at Ankara in September 1989, 1989, 437-460.

Sinclair 1989 T. A. Sinclair, Eastern Turkey: An Architectural and Archaeological Survey Vol. III (London 1989).

Whittaker 1994 C. R. Whittaker, Frontiers of the Roman Empire. A Social and Economic Study (Baltimore 1994).

Whittaker 2004 C. R. Whittaker, Rome and Its Frontiers: The Dynamics of Empire (London 2004).

Kaynak Göster