1532 TARİHLİ MÜSELLEM DEFTERİNDE TEKİRDAĞ NAHİYESİ – I

Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda Orhan Gazi savaş zamanı sefere katılmak, barış döneminde de tarımla uğraştırılmak üzere ilk piyade teşkilatı olarak yaya ve müsellemler kurmuştur. Müslüman Türklerden oluşan yayalar, yaptıkları görev karşılığında olağan üstü vergiden muaf tutulmuştur. Yayaların bu muafiyetlerini ifade etmek için müsellem kelimesi kullanılmıştır. Fetret Devrinden sonra ise müsellem kelimesi bu teşkilatın içinde yer alan yayalardan daha ziyade atlı askerler için kullanılmaya başlamıştır Osmanlı’nın ilk fethettikleri bölgelerde müsellemlerin rolü oldukça önemlidir. Çalışmanın konusu olan Tekirdağ Nahiyesi’ne ait müsellem kayıtlarına 1532 tarihli Çirmen Livası müsellem defterlerinden ulaşılmıştır. Defterin 224 - 364 sayfaları Tekfurdağı olarak isimlendirilen ve Çirmen müsellem livasının en büyük nahiyesi olan Tekirdağ’a ayrılmıştır. Defterin ilgili kısmı hacimli olduğundan dolayı bu çalışmada 224-299 sayfaları latin harflerine aktarılmıştır. Çalışmanın amacı, dönemin en önemli kayıtlarından biri olan müsellem defterleri aracılığıyla Tekirdağ müsellem ocaklarını gün yüzüne çıkarmak ve Tekirdağ şehir tarihine ışık tutmaktır. 

TEKIRDAĞ DISTRICT IN THE MÜSELLEM DOCUMENT OF 1532 – PART I

During the foundation of the Ottoman state at the time of Orhan Gazi, the first infantry organization yaya and müsellem was established in order to participate in war time expeditions, to deal with agriculture in peace period. Yaya consisting of Muslim Turks were exempted from extraordinary taxes in exchange for their duties. In order to express these exemptions of yaya, the word müsellem was used. After the interregnum/fetret period the word müsellem has been used for horsmen than the pedestrians in this organization. The role of müsellem in the early conqest regions by Ottomans was quite important. The müsellem register of Tekirdağ District, which is the subject of the present study, were obtained from the müsellem records of Çirmen liva from 1532. The pages between 224-364 of the register were divided into Tekirdağ district, named Tekfurdağı, which was the biggest district of Çirmen müsellem province. Because of the relevant part of register is sizable, in this study we prefer to transcript into only the pages between from 224 to 299. The aim of this study to enlighten the history of the Tekirdağ city and to reveal the organization of müsellem troops in Tekirdağ thanks to the müsellem registers, one the most important sources of the period. 

___

  • -T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri
  • - Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivi
  • -Osmanlı Arşivleri
Anadolu ve Balkan Araştırmaları Dergisi-Cover
  • ISSN: 2618-6004
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Başlangıç: 2018
  • Yayıncı: Ömer Faruk METE