Mustafa Kemal Paşa ve İnönü Savaşları

Öz Kurtuluş Savaşındaki cephelerden biri de Batı Cephesidir. 15 Mayıs 1919’da İzmir’de başlayan Yunan işgaline karşı bu cephede Kuva-yı Milliye birlikleri oluşturularak direniş başlatılmıştır. Kuva-yı Milliye birlikleri bu süreçte önemli başarılar kazanmıştır. Fakat bu birliklerin olumsuzlukları da görülmüştür. Yunan ordusu karşısında kesin zafer kazanmak için düzenli ordu kurulmasına karar verilmiştir. Mustafa Kemal Paşa, Umum Kuva-yı Milliye Kumandanı Ali Fuat Paşa’yı Moskova Büyükelçiliğine görevlendirmiştir. Batı Cephesini ikiye bölmüştür. Cephenin Batı kısmına Albay İsmet Bey’i Güney kısmına da Albay Refet Bey’i atamıştır. Böylece düzenli orduya geçilmiştir. Kuva-yı Milliye birlikleri de düzenli orduya katılmıştır. Fakat bu süreçte bazı sorunlar yaşanmıştır. Ethem ve kuvvetleri, düzenli orduya katılmak istememiştir. Bunlar Yunan ordusuyla iş birliği yapmıştır. Buna rağmen I. İnönü Savaşı kazanılmıştır. İtilaf Devletlerinin davetiyle hem İstanbul Hükümeti hem de Ankara Hükümeti temsilcileri Londra Konferansına katılmıştır. Konferans sonuçsuz kalınca Yunan ordusu yeniden saldırmıştır. Türk ordusunun kahramanca mücadelesi sonunda II. İnönü Savaşı kazanılmıştır. Yunan ordusu bir kez daha geri çekilmek zorunda kalmıştır. Mustafa Kemal Paşa, Batı Cephesinde kazanılan bu zaferlerden memnuniyet duymuştur. Bu çalışmada Mustafa Kemal Paşa’nın İnönü Savaşlarıyla ilgili açıklamaları, düşünce ve yorumları ele alınmıştır.

Kaynakça

Apak, R. (1990). İstiklâl savaşında garp cephesi nasıl kuruldu. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.

Atatürk, M. K. (1994). Nutuk 1919-1927. (Yay. haz.: Zeynep Korkmaz), Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları.

Atatürk’ün söylev ve demeçleri 1-3. (2006). (Açıklamalı Dizin ile), Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları.

Atatürk’ün tamim, telgraf ve beyannameleri 4. (2006). (Açıklamalı Dizin ile), Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları.

İnönü, İ. (1985). Hatıralar. (Yay. haz.: Sabahattin Selek), İstanbul: Bilgi Yayınevi.

Onar, M. (1995). Atatürk’ün kurtuluş savaşı yazışmaları 1-2, Ankara: T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları.

Tansel, S. (1991). Mondros’tan mudanya’ya kadar, Cilt IV, İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.

TBMMZC, 8.1.1337/1921, Devre: 1, İçtima Senesi: 1, İ. 131, C. 2.

TBMMZC, 10.1.1337/1921, Devre: 1, İçtima Senesi: 1, İ. 132, C. 1.

TBMMZC, 13.1.1337/1921, Devre: 1, İçtima Senesi: 1, İ. 133, C. 1.

TBMMZC, 13.1.1337/1921, Devre: 1, İçtima Senesi: 1, İ. 133, C. 2.

TBMMZC, 1.3.13371921, Devre: 1, İçtima Senesi: 2, İ. 1, C. 1.

TBMMZC, 1.3.1337/1921, Devre: 1, İçtima Senesi: 2, İ. 1, C. 2.

TBMMZC, 24.3.1337/1921, Devre: 1, İçtima Senesi: 2, İ. 11, C. 2.

TBMMZC, 2.4.1337/1921, Devre: 1, İçtima Senesi: 2, İ. 15, C. 2.

TBMMZC, 4.4.1337/1921, Devre: 1, İçtima Senesi: 2, İ. 16, C. 2.

TBMMZC, 13.4.1337/1921, Devre: 1, İçtima Senesi: 2, İ. 20, C. 2.

TBMMZC, 15.9.1337/1921, Devre: 1, İçtima Senesi: 2, İ. 76, C. 1.

TBMMZC, 19.9.1337/1921, Devre: 1, İçtima Senesi: 2, İ. 79, C. 1.

TBMMZC, 1.3.1338/1922, Devre: 1, İçtima Senesi: 3, İ. 1, C. 1.

Türk istiklâl harbi. (1966). Cilt 2, Kısım 3, Ankara: Genelkurmay Basımevi.

Kaynak Göster

APA Uca, A . (2021). Mustafa Kemal Paşa ve İnönü Savaşları . Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , İnönü Savaşları'nın 100. Yıl Dönümü Özel Sayısı , 1-24 .