İŞGÜCÜNÜN VERİMLİLİĞİ NASIL ARTIRILABİLİR?

Öz -
Anahtar Kelimeler:

Verimlilik

Kaynakça

ARTAR, Ayhan -1.BAŞ Melih, İşletmelerde Verimlilik DenetimL Ölçme ve Değerlendirme Modelleri, (fstanbul: M.P.M. Yayınları, No:435).

AYDIN, Alper, "İmalat Sanayii ve Alt Kollarında Reel Üretim Değerine Göre Emek Verimlilik Göstergeleri (1989-1991 Dönemi)", Verimlilik Dergisi, M.P.M. Yayını, 1993/2, s.175-186.

ÇİFTLİKLİ, Mehmet -TAYLAN, Bahattin, "Verimliliğin Arttırılmasında İşçi Sendikalarının Rolü", 3. Ulusal İşletmecilik Kongresi, 30 Kasım-3 Aralık 1989, Kapadokya, s.196-201.

GÜLERMAN, Adnan, "Verimlilik Arttırılmasında işçi Sendikalarının Rolü", 3.Ulusai işletmecilik Kongresi, 30 Kasım - 3 Aralık 1989, Kapadokya. s.239-241.

GÜRGEN, Yaşar, "Türkiye'de izlenen Ekonomik ve Sosyal Politikaların Tarım Sektöründeki İstihdam ve İşgücü Verimliliği Üzerine Etkileri", Verimlilik Dergisi, M.P.M. Yayını, 1991/4, s.75-85.

KARACA. H. National Productivty Centre of Turkey, NIGHT WORLD PRODUCTIVTY COGRESS-PEOPLE TECHNOLOGY AND PRODUCTIVTY, "An Essay on Art and Human Productivty", (June 4-7 1995, ·ıstanbul, Turkey, Volume 2) S.1524-1533.

KÜÇÜKOGLU, Mehmet, "Endüstride Robotlaşma ve Verimlilik", Verimlilik Dergisi, M.P.M. Yayınları, 1991/3, s.181-196. National Productivity Centre of Turkey NIGHT WORLD PRODUCTIVITY CONGRESS-PEOPLE, TECHNOLOGY AND PRODUCTIVTY, ODABAŞI, M. , "An Essay on Art and Human Productivty", (JUNE 4-7 1995, İSTANBUL, TURKEY, VOLUME 2) S.1395-1394.

SUIÇMEZ, Halit. "Verimlilik, Büyüme ve Kalkınma". Verimlilik Dergisi, M.P.M. Yayınları, 1990/4. 7-26.

TURAL, Necla, "Eğitim ve Verimlilik İlişkisi", Verimlilik Dergisi, M.P.M. Yayınları, 1991 /3, 169-180.

TÜMER, Sumru, "Çevre ve Verimlilik", Verimlilik Dergisi, M.P.M. Yayınları. 1990/4, s.27-48.

Kaynak Göster

APA Üstün, R . (1997). İŞGÜCÜNÜN VERİMLİLİĞİ NASIL ARTIRILABİLİR? . Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 13 (1) , 55-70 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/anadoluibfd/issue/49382/631616