BİR MANUEL TEDAVİ YÖNTEMİ: OSTEOPATİ

Manuel tedavi yöntemlerinin popülaritesi son yıllarda giderek artmaktadır. Bu doğrultuda osteopatiye de tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ilgi giderek artmaktadır. Osteopati Dr. Andrew Taylor Still tarafından geliştirilmiştir. Osteopatik tıp, vücudun tüm sistemlerinin birbiriyle ilişkili olduğu fikrine dayanmaktadır. Bu nedenle sadece sorunun olduğu bölge değil tüm vücut muayene edilerek sorunun kaynağı bulunmaya çalışılır. Osteopatlar, sağlığın bozulmasına neden olan biyolojik, psikolojik ve sosyal faktörleri göz önünde bulundurur ve bireyin benzersiz fizyolojisine ve ihtiyaçlarına göre hazırlanmış bir tedavi planı oluşturur. Bunu yaparken osteopatik prensipleri göz önünde bulundurur. Osteopatik tedavinin amacı, etkilenen vücut dokularına doğru kan akışını, sinir uyarılarının doğru iletimini, doğru biyomekanik işlevi ve iyi bir metabolik durumu teşvik etmektir. Beş temel yapı ve fonksiyon ilişkisi modeli, osteopatide tanı ve tedaviye yaklaşıma rehberlik eder. Osteopatik manuel terapi kranial, visseral ve parietal olmak üzere üç sistem üzerinden etki gösterir. Ülkemizde osteopatinin endikasyonları ve kontrendikasyonları Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmiştir. Bu makalenin amacı popülaritesi her geçen gün artmasına rağmen osteopatinin doğru anlaşılabilmesine katkı sunmaktır.

BİR MANUEL TEDAVİ YÖNTEMİ: OSTEOPATİ

The popularity of manual therapy methods has been increasing in recent years. In this direction, interest in osteopathy is increasing in our country as well as in the whole world. Osteopathy was developed by Andrew Taylor Still. Osteopathic medicine is based on the idea that all systems of the body are interrelated. For this reason, it is tried to find the source of the problem by examining not only the area where the problem is, but the whole body. Osteopaths consider the biological, psychological and social factors that cause health deterioration and create a treatment plan tailored to the individual's unique physiology and needs. In doing so, he considers osteopathic principles. The aim of osteopathic treatment is to promote correct blood flow to the affected body tissues, correct transmission of nerve impulses, correct biomechanical function and a good metabolic state. Five basic models of structure and function relationships guide the approach to diagnosis and treatment in osteopathy. In our country, the indications and contraindications of osteopathy have been determined by the Ministry of Health. The aim of this article is to contribute to the correct understanding of osteopathy despite its increasing popularity day by day.